Søkeord:  
Søk
Banner top

I BILDET: En verdikonservativ pragmatiker

Navn: Knut Anders Oskarson
Alder: 49
Sivilstand: Gift med Eva Sundgot
Barn: Eivind (20)
Stilling: Tingrettsdommer

Aktuell som: Bystyre- og fylkestingsrepresentant for Høyre. En av de første i Ålesund Høyre som tok til orde for bompengefinansiering for å løse byens trafikale utfordringer.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(14/10/2009)
Det var 70- og 80-tallets verdikonservative kjemper, Erling Nordvik og Kåre Willoch, som fikk Knut Anders Oskarson til å søke seg til Høyre og føle seg hjemme der.

– Jeg ble tidlig interessert i politikk, og var bare 16-17 år da jeg meldte meg inn i Høyre. Først og fremst var det nok skolepolitikken som var viktig for meg da – ikke minst fordi jeg reagerte på venstresidens nei til karakterer. Men det var også et spørsmål om hvilke personer i politikken som jeg følte mest tillit til. I valget mellom Erling Nordvik eller Reiulf Steen var svaret mitt uten tvil den første, forteller han.

Høyre-bølgen
. I 1979, i det første valget etter at stemmerettsalderen ble senket fra 20 til 18 år, ble han som 19-åring valgt inn i kommunestyret i hjembygda Råde i Østfold.
– Det var en fantastisk tid å være Høyre-mann i disse årene! Høyre-bølgen var på vei mot sitt aller høyeste, og verken før eller siden har partiet vært ledet av et så godt tospann som Nordvik og Willoch, sier Knut Anders.

Utover på 90-tallet skjedde det en del forandringer i Høyre. De verdikonservative grunntankene syntes mer og mer glemt, mens partiet i tiltakende grad flørtet med liberalistisk tankegods. Det var en utvikling Knut Anders Oskarson ikke følte seg vel med:

Sosialt ansvar. – Jeg mener at Høyre er det partiet som har den beste blandingen mellom hva det offentlige skal drive med og hva som skal overlates til de private og til enkeltmennesket. Jeg er opptatt av de svake i samfunnet, og mener at politikken må ta et sosialt ansvar. Det gjør Høyre, som faktisk har en veldig god sosialpolitikk: Vi vil hjelpe dem som virkelig har behov for det, samtidig som vi også vil legge til rette for at det skal gå an å leve av sin egen inntekt, sier han.

– Men på 90-tallet følte jeg at Høyre var på vei bort fra denne sosiale og folkelige profilen. I stedet virket partiet tilfreds med å være til for disponentene og grossererne. Heldigvis har dette bedret seg mye nå, og Erna Solberg er en politiker jeg har stor sans for, forteller han.
Ut fra dette synet på politikken, er det ikke overraskende at Knut Anders er blant dem som mener at Høyre bør ha en solid armlengdes avstand til Fremskrittspartiet:

Frp er ikke borgerlig. – Fremskrittspartiet er et parti som er veldig fremmed for meg. Problemet er ideologien deres, eller rettere sagt, mangelen på ideologi. Populisme og konservatisme er som ild og vann, og jeg har reagert sterkt på at Fremskrittspartiet i valgkampen har framstilt seg som et borgerlig parti. Fremskrittspartiet er ikke et borgerlig parti! Partiet er verken moderat eller forutberegnelig og mangler dermed alle forutsetninger for å kunne kalle seg borgerlig. Er man borgerlig, skal man mene det samme til middag som man gjorde til frokost! Det gjør ikke Fremskrittspartiet...

Noe regjeringssamarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet er derfor ikke på ønskelisten til Knut Anders Oskarson. I lokalpolitikken er han derimot pragmatisk nok til at han kan samarbeide på kryss og tvers med partiene.

– Lokalt trenger vi ikke å forholde oss til handlingsregelen, forklarer han.

Ja til bompenger. Likevel har de samarbeidende partiene i bystyret kommet fram til en regel som virker minst like fastlåst som stortingsflertallets regel om bare å bruke en viss andel av oljeinntektene. ”Nei til bompenger” framstår som bystyreflertallets lokale handlingsregel. Men at dette er et absolutt krav, er ikke Knut Anders enig i:
– Forutsetningene for dette er ikke lenger til stede. Fremskrittspartiet kom ikke i regjering, og landets bompengestasjoner vil ikke bli revet 1. januar 2010, slik de har lovet. I stedet fortsetter den samme regjeringen, med den samme bompengepolitikken. Det innebærer at man ikke får bygd veier, tunneler og bruer uten bompengefinansiering. Dette mener jeg at vi må ta inn over oss, og med disse forutsetningene kan ikke samarbeidsavtalens punkt om å si nei til bompenger, være gyldig, mener han.

Men siden et bompengeprosjekt uansett vil kreve lang og grundig utredning, har ikke Knut Anders tro på at det vil være mulig å komme i gang med å kreve inn bompenger allerede i inneværende kommunestyreperiode. Derfor mener han det er helt nødvendig å gå i gang med utredningsarbeidet så raskt som mulig.

– Å utrede saken er ikke i strid med samarbeidsavtalen, uansett hvordan man tolker den. Men vi må begynne nå! Og om det mot formodning skulle bli mulig å begynne å kreve inn bompenger allerede i denne perioden, må vi gjøre det. Å få til framtidsrettede trafikkløsninger er viktigere enn å holde Fremskrittspartiet i godt humør!

Tingrettsdommer. Knut Anders Oskarson var ute av politikken en 20-årsperiode etter at han som ung jurist kom til Ålesund i 1987 for å tjene som advokatfullmektig hos kommuneadvokaten.

Egentlig hadde han vel sett for seg et kort opphold i byen, for så å fortsette karriereklatringen annetsteds, innrømmer han. Men til tross for ulikheter i humor og lynne – sunnmøringen er mindre selvironisk og mer hårsår enn østfoldingen, hevder han – kom Knut Anders og hans ulsteinvikske kone raskt til å trives her. Etter et par år ble han først dommerfullmektig og deretter kommuneadvokat. Den stillingen hadde han i to og et halvt år, fram til han ble tingrettsdommer i 1993, noe han har vært siden:

– Jeg trives godt med å være dommer. Det er en spennende jobb, og det er sjelden to dager som er like. Mange tror kanskje at når man har avsagt et par promilledommer, har man hørt det meste. Men slik er det ikke. Alle har sine historier, og jeg setter pris på møtet med mennesker. Jeg liker også å hjelpe til med å finne fornuftige løsninger i sivilsaker, og hvis jeg for eksempel kan bidra til å oppnå enighet om en løsning som er til barnets beste i en familiesak, er dette veldig tilfredsstillende, sier Knut Anders Oskarson.


15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag