Søkeord:  
Søk
Banner top

I BILDET: Brenner for hele byen

Navn: Inger Johanne Langeland
Alder: 42 år
Sivilstatus: Gift med Håvard Granodd
Barn: Kristianne (10) og Marie (8)

Aktuell som: Iherdig forkjemper for et samlet Ålesund. Eiendomsutvikler på Moa og blant annet medeier av Daaekvartalet.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(30/04/2014)
Inger Johanne Langeland har de siste årene blitt en stadig mer markant stemme i saker som har med byutvikling å gjøre. Hun var initiativtaker bak Moakonferansen, som tok opp utviklinga av både Moa og Ålesund sentrum, og hun har gått hardt ut mot den planlagte plasseringa av bompengesnittene, som hun mener blir til langt større ulempe for folk i indre bydeler enn for folk i sentrum.

– Egentlig ønsker jeg ikke å være synlig, men jeg har engasjement for saker som jeg mener er viktig. Jeg brenner for lokalmiljøet, for Ålesund og regionen, og jeg brenner for en byutvikling som kommer alle til gode, sier Inger Johanne.

Savner helhetstenking. Hun mener utviklinga i Ålesund har fått gå altfor raskt, og savner en mer helhetlig og framtidsretta utvikling. De som tar beslutningene i kommunen må bli mer bevisste og gjennomtenkte, mener  hun.

– Både politikerne og administrasjonen i Ålesund har altfor lenge vært på etterskudd. Det har gjort at vi har fått ei utvikling som ikke har vært optimal, noe som bare blir tydeligere og tydeligere.
Satsinga på samferdsel er Inger Johanne positiv til, men hun har også en advarende pekefinger å komme med:

– Til nå har vi sovet litt i timen, og med bedre veier og annen infrastruktur, vil utviklinga bare gå enda fortere. Derfor må vi bestemme oss for hva vi ønsker med byen i framtida og legge til rette for det nå.

– Politikerne må våkne. Dersom ikke politikerne i byen snart våkner og tar en del bevisste grep, frykter hun at Ålesund kan miste mye av det positive grepet som byen har hatt på innbyggerne over hele Sunnmøre, og dels også resten av fylket:

– Alle i regionen vår er glade i Ålesund, og slik har det vært i mange år. Men utviklinga er i ferd med å snu. Blant annet ser vi at både Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Fosnavåg er i ferd med å bygge opp sine egne bysentre, slik at Ålesund blir mindre viktig for innbyggerne der. Og samtidig ser vi en veldig satsing i Molde og Kristiansund. Resultatet kan bli at Ålesund blir mindre viktig – og det vil ikke være bra verken for byen eller for regionen.

Savner et prosjekt. Inger Johanne mener at Ålesund er i ferd med å få en identitet som kun er knytta til jugendstilen:

– Jugendstilen er vel og bra, men den gir ikke akkurat aktivitet!  Vi må se på hvordan vi kan få liv i det som stadig oftere kalles gamlebyen, og gjøre den mer urban. Hva er det vi skal reindyrke i sentrum, og hva er det som hører mer hjemme i Spjelkavik og på Moa?

– Det jeg savner er et stort prosjekt som samler både næringsliv, administrasjon og politikere, der man setter seg hårete mål i «Cutty Sark»-ånda – et prosjekt som kunne kommet hele byen og regionen til gode. Vi må tenke 50-60 år framover, når vi for lengst har blitt en storkommune og har helt andre samfunnstrukturer enn i dag. Skal Ålesund fortsette å være den storebroren den må være, må vi være visjonære og forstå hva som kommer.

– Byen må bli ett. Noe av det viktigste i Inger Johannes tankegang er at man må slutte å se på Moa og gamlebyen som to ulike sentrum. Hun mener vi i stedet må se på hele byen som ett stort sentrum, fra dagens sentrum til Moa. De to ytterpunktene må gradvis bygges sammen til en samlet, helhetlig by, der offentlige og private funksjoner er jevnt fordelt.

– Vi må få slutt på at folk i indre bydeler nesten aldri reiser til sentrum, unntatt når de er helt nødt, og at folk i sentrum lar være å dra på Moa. I stedet må vi alle begynne å bruke hele byen, og det må bli naturlig for folk å reise både innover og utover, slik at vi kan få entusiasme og engasjement for hele byen vår. Da trenger vi selvsagt bedre kommunikasjoner, og på sikt tror jeg en bybane kan være en god løsning. Byen er kanskje for liten nå, men vi bør vurdere å tilrettelegge for en bybane i framtida.

Moakonferansen. Moakonferansen i fjor var et forsøk på å få et blikk på byen utenfra, å få fram nye tanker om hvordan hele Ålesund kan utvikles på en måte som tjener både byen og regionen. Mange interessante tanker kom fram, synes hun, og forteller at konferansen forhåpentlig vil bli gjentatt.

– Vi trenger nok ikke en slik konferanse hvert år, og det blir ikke i år, men det er mulig at det kan bli en ny Moakonferanse neste år.

Spent på lokalvalget.
For noen uker siden kritiserte Inger Johanne den planlagte plasseringa av bompengesnittene, både her i Nytt i Uka og i Sunnmørsposten. Snittene vil medføre at alle som bor fra Lerstad og utover kan bevege seg bompengefritt både i sentrum, på Ellingsøya og Giske, mens dem som bor i Spjelkavik-området får et ganske lite område å bevege seg fritt på. Og alle som bor innafor bommene på Blindheim må betale enten de skal til Moa eller sentrum.

Nytt i Uka viste også at langt de fleste av bystyrerepresentantene bor innenfor sona som kan kjøre bompengefritt til og i sentrum. Inger Johanne tror bompenge-snittsaken har vært en vekker for mange, og hun tror at dette vil føre til at folk bruker stemmen sin mer aktivt ved lokalvalget neste år:

– Jeg håper at folk i indre bydeler kumulerer folk fra indre bydeler, slik at vi får en mer likeverdig geografisk fordeling på bystyrerepresentantene. Det har nemlig noe å si hvor de kommer fra. Det er heller ikke så mye som skal til for å endre rekkefølgen på kandidatene som mange tror. Dersom folk i indre bydeler kumulerer kandidater fra indre, så blir det flere representanter fra indre i bystyret, sier Inger Johanne Langeland.


15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag