Søkeord:  
Søk
Banner top

Arbeidarpartiet og Venstre har flest kvinner på Sunnmøre

Kvinnedelen på Sunnmøre er aller best i Haram og Stordal kommunar, og Arbeidarpartiet skil seg ut som det store kvinnepartiet i regionen.

Aktuelt
Tekst Tove Elise Thue Dale og Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(28/10/2015)
Arbeidarpartiet og Venstre er dei to partia som har flest kvinner i dei nyvalte kommunestyra i dei 12 Nytt i Uka-kommunane Ålesund, Sula, Giske, Hareid, Ørskog, Skodje, Haram, Vestnes, Norddal, Stranda, Stordal og Sykkylven.

AP og Venstre best ut
Aller best ut kjem Arbeidarpartiet, som står fram som det store kvinnepartiet. Av 62 medlemmar i dei ulike kommunestyra, er heile 31 av dei kvinner. Det gir eit resultat på femti prosent kvinner.
I både Ørskog, Stordal og Ålesund har AP fleire kvinner i kommunestyra enn menn.
På ein god andreplass finn vi Venstre, som har ni kvinner og ti menn, og dermed ein kvinnedel på 47 prosent.

Venstre er det einaste partiet utanom Arbeidarpartiet som også har kvinnefleirtal i bystyret i Ålesund, med to av tre medlemmar.

Kristeleg folkeparti landar på ein tredjeplass, med 36 prosent kvinner i kommunestyra på Sunnmøre. Dei har 11 kvinnelege representantar, og 19 menn. Rett bak dei ligg Senterpartiet, med 34 prosent kvinner. Dei har 17 kvinnelege kommunestyremedlemmar og 33 menn.

Ingen kvinner for SV
Dei som kjem aller verst ut i målinga, er Sosialistisk Venstreparti. Dei har fire kandidatar inne i dei ulike kommunestyra for perioden 2015 til 2019, men ikkje ei einaste kvinne.

Dei borgarlege partia har alle underskot på kvinner på listene sine. Frå dei ulike samlelistene som Folkelista på Hareid, Ålesundlista og Krf/Venstre-lista i Ørskog, er det berre seks kvinner av 21 medlemmar som er valt inn i lokalpolitikken.

Høgre og Framstegspartiet gjer det også dårleg, med ein kvinnedel på 30 (H) og 28 (Frp) prosent. Av Høgre sine 53 medlemmar på Sunnmøre, er det berre 16 av dei som er kvinner. I Skodje er alle dei fem Høgre-medlemmane menn, og i Ålesund er det berre to av seks medlemmar som er kvinner. Det er berre i Sula partiet har fleire kvinner enn menn, med tre kvinner og to menn.

Av Frp sine 50 medlemmar, er det 14 kvinner. I Sula kommune har dei til dømes berre ein av åtte medlemmar som er ei kvinne.

Miljøpartiet Dei Grøne har tre valde medlemmar i dei 12 kommunane. Ein mann i Sula, ein mann i Ålesund, og ei kvinne i Haram kommune.

Flest kvinner i Haram og Stordal
Ser ein på kvar einskild kommune totalt, er det kommunane Haram og Stordal som kjem best ut, med førti prosent kvinner i kommunestyra. Like etter ligg Ålesund kommune med 39 prosent, og Hareid kommune med 38 prosent. Den kommunen med færrast kvinner i politikken er Norddal kommune med 29 prosent. Giske kommune kjem etter med 31 prosent, og Skodje kommune med 33 prosent.
 
 
– – –
 
 

– Ei målbevisst satsing

 
Ørskog-ordfører Karen Simonnes Aanes mener Arbeiderpartiet oppnår full likestilling grunnet ei målbevisst satsing og fokus på kjønnsbalanse.
 
– Jeg visste at Arbeiderpartiet var sånn noenlunde i balanse kjønnsmessig, men at det kom helt likt ut, var jeg ikke klar over. Det er jo svært for Arbeiderpartiet, svarer Simonnes Aanes når hun blir presentert for de kjønnsinndelte representasjonstallene Nytt i Uka har innhentet.

Den nye ordføreren i Ørskog mener hennes parti scorer høyt på likestilling fordi det går igjen i hele tankegangen til partiet, og at likestilling er ankret fra sentralt hold.
 
– Det kommer ikke av seg selv. Vi var bevisste på kjønnskvoteringen da vi satt opp lister før valget, forteller hun, som ett eksempel på hvordan kjønnsbalansen blir fokusert på.

For Arbeiderpartiet sin del kan Gro Harlem Brundtland sine perioder som statsminister og partileder ha skapt positive ringvirkninger, som man stadig ser ettervirkningene av. Simonnes Aanes tror også at smitteeffekten er stor, når man ser at kvinner tar på seg sentrale posisjoner.
 
– Var du i tvil om å takke ja til å være ordfører da?
 
– Det er klart jeg var i tvil, men jeg sa det ikke utad. Det som overbeviste meg mest til å bli ordfører, var at jeg tenkte: menn klarer dette. Har de så mye mer å tenke med enn oss? Jeg mener vi står likt, svarer Karen Simonnes Aanes ærlig, og legger til:
 
– Jeg er kjempefornøyd med å stå likt.

På spørsmål om hun tror en høy kvinneandel kan føre til at menn kan velge bort, eksempelvis Arbeiderpartiet, tror ikke ordføreren det.
 
– Modne menn vil ha sterke kvinner, tror hun.

Som hovedargument for å rekruttere enda flere kvinner inn i politikken, understreker Karen Simonnes Aanes at det er veldig lærerikt å være med.

– Skal man få til noe, må man stå sammen. Der er nok menn flinkere enn oss kvinner. Det er viktig at vi bygger hverandre opp, synes hun.
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag