Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Jugendstil i egen klasse

En bygning blir freda fordi den regnes for å ha nasjonal kulturhistorisk verdi, og fredningen skal sikre at husa blir bevart, også for de kommende generasjonene. Hvis noe skal endres må det først godkjennes av kulturminnemyndighetene.

Kultur
Tekst Lena Høyberg   
Foto Lena Høyberg   
(06/04/2016)
BILDETEKST: Bygget ble freda i 1985. Den omfatter også apotekinteriøret og deler av leiligheten i andre etasje der apotekeren bodde.
 
– – –
 
 
Aalesunds Apothek var lenge Sunnmøres eneste, og skulle du i 1819 kjøpe brennevin, maling eller «chokolade» måtte du til det nyoppretta apoteket – og naturligvis kunne du også få medisin.

Fra tre til stein
Omtrent 70 år senere ble det gamle trebygget fra 1760-åra revet for å gi plass til et nybygg. Det fikk stå i drøye ti år før bybrannen tok det. Men med den anerkjente arkitekten Hagbart Schytte-Berg på laget ble det ført opp et nytt bygg i norsk granitt, og det har nå stått med Brosundet som nærmeste nabo i over hundre år.

Mannen som stod bak oppføringa av Apothekergaarden var Jørgen Anton Øwre, tredje generasjons apoteker, medlem av kommunestyret og også ordfører tidlig på 1900-tallet. Men bygget skulle fortsette å være apotek – og det var det helt frem til 2001. Nå huser granittbygget det nasjonale Jugendstilsenteret, naturlig nok.

Historisk fredning
Den gamle Apothekergaarden var den første bygninga i jugendstil som ble freda i Ålesund. Det merkes godt med det samme man åpner døra i Apotekergata. Både utsida og interiøret er godt bevart.
 
– Vi får ikke bruke denne trappa så mye lenger, og må heller gå baktrappa. Den er godt restaurert, men vi vil ikke slite den for mye.

Det forteller Ingvil Eilertsen Grimstad ved Jugendstilsenteret. De har sine kontorer i tredje etasje, og rett under er apotekerens leilighet. Der bodde han, kona og tre barn. Grimstad viser veg gjennom hallen og inn i spisestua der arkitekten fikk det fulle ansvaret til å utforme alt.
 
– Dette kaller vi for et totalt kunstverk. Arkitekten tegna alt ned til minste detalj, og vi finner dem igjen ute i gangen og også på ytterveggene, forteller hun.
 
 
BILDETEKST: De som flytta inn i 1907 var tredje generasjon apotekerfamilie. Overklasse fra Ålesund.
 
 
Detaljrikt
Arkitekten tegna trappehuset, dører og blyglassvindu i tillegg til interiøret i spisestua. Apotekerens initialer er sirlig skåret inn i stolryggene som står rundt det pent pådekte bordet. Veggene er fortsatt kledd i det japanske tapetet som ble lagt tidlig på 1900-tallet. Bare rødfargen er restaurert.

Også her var Schytte-Berg inspirert av norsk middelalder, og det brukte han kreativt i bygningene sine. Utendørs er bygården pynta med tårn, gavler og karnapper, og innredningen er inspirert av norrøn vikingkunst og norsk stavkirkeornamentikk. Også de typiske uglene og maskeaktige «grotesker» er mye brukt. Den trønderske arkitekten har tegna de mest særprega jugendstilhusa i Ålesund, og er regna for å være kanskje den fremste representanten for nettopp denne stilen.

Apotekutsalget
Schytte-Berg tegna også interiøret i apotekutsalget, og en lokal snekker utførte arbeidet. Brede, kraftige benker fyller rommet som har utsikt mot både Brosundet og Fjellstua. Det meste er som det var da det ble bygd, men enkelte detaljer har blitt forandra av de ulike apotekerne opp gjennom tida. Noen skuffer har blitt bredere, glassveggen mellom apotekeren og kunden er fjerna og lampen i taket er en annen.

Men fortsatt er Apothekergaarden særegen for jugendstilen i Ålesund, samtidig som den er et av de fremste eksemplene på norsk jugendstil.
 
 
Se her for Langeberggata 3. som sto i Nytt i Uka 16. mars.

Se her for Einarvikgata 7.  som sto i Nytt i Uka 30. mars.
 
 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag