Søkeord:  
Søk
Banner top

Ny avgift ut av det blå

730 husstander i Ålesund har fått beskjed om å betale en nylig innført avgift på 800 kroner. Avgiften skal dekke kontroll av private slamavskillere og kloakkledninger hvert femte år.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Bjørn Fugelsø Nilssen   
(01/03/2017)
Bildetekst: Her på Ellingsøya har flere hundre husstander fremdeles privat septiktank eller slamavskiller. De får nå en ekstraavgift på 800 kroner i året fra Ålesund kommune.
 
. . .
 
24. november vedtok et enstemmig bystyre i Ålesund «Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket gjeldende for 2017». Bak dette vedtaket ligger en ekstraregning på renovasjon på 800 kroner i året for 730 husstander.  Gebyret kommer i tillegg til den faste avgiften for tømming av slamtanker. Dette gjelder private boliger og næringsbygg som har privat slamavskiller. De fleste boligene ligger på Ellingsøya, Tørla, Humla og Vasstranda. 
 
Vedtatt i bystyret
– Vi er pålagt å følge det nasjonale forurensingsregelverket.  Der står det at vi er pliktige til å føre tilsyn med disse private anleggene, sier teamleder i Ålesund kommune, Rose Mari Refsnes.
– Men kunne en ikke gjøre denne sjekken når anleggene har sin årlige eller toårige tømming?
– Det er ikke tilstrekkelig med visuell sjekk ved tømming, sier Refsnes.
Pengene kommunen tar inn på denne avgiften skal gå til kontroll og tilsyn av tankene og administrasjon av denne ordningen. 
– Vi skal blant annet sjekke mulig lekkasje og avsløre mistanke om forurensing. Vi vurderer om tanken fungerer slik den skal. I tillegg er det en del papirarbeid i ettertid.  En slik sjekk vil bli foretatt hvert fjerde eller femte år, sier Refsnes. 
– Det betyr at hver husstand må betale ca. 4.000 kroner for hver inspeksjon, selv om mange også har felles ledningsnett. 
– Det blir fort penger når vi skal forberede alt dette, og så rykke ut. Dette er en helt ny avgift. Etter hvert vil vi se hva de reelle kostandene blir. Da vil vi tilpasse avgiften etter selvkostprinsippet, sier Refsnes.
 
Skjerper tilsyn
– Ålesund kommune skjerper tilsyn med både slamavskillere og ledningsnett.  Det finnes fremdeles urensa utslipp i kommunen, og vi forsøker å rette på dette. Dette gjelder både kommunale og private utslipp, sier Refsnes.
I fremtiden må de 730 som nå har fått en ekstraskatt på 800 kroner, belage seg på en langt større regning.
– De som bor nær et kommunalt anlegg, vil få pålegg om å knytte seg på. Dette følger vi opp fortløpende der det bygges nye kommunale avløpsledninger, sier Refsnes.
Den giroen fra kommunen kan for enkelte komme opp i flere 100.000 kroner. 
 
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
God sommer
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag