Søkeord:  
Søk
Banner top

Maktkamp om Kulturkvartalet

I april i fjor gjorde fylkestinget et ulovlig vedtak om å skifte ut hele styret i Stiftelsen Kulturkvartalet. Den avgåtte styrelederen tror det skyldes et ønske fra fylkeskommunen om å få kontroll med stift-elsen, og slå den sammen med Sunnmøre Museum.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(01/03/2017)
Bildetekst: Stiftelsen Kulturkvartalet ble til for rundt ti år siden, gjennom en sammenslåing (konsolidering) av Stiftelsen Jugendstilkvartalet og det nye kunstmuseet Kube. Også den konsolideringa var det stor faglig motstand mot.
 
. . .
 
– Prosessen med å etablere et nytt styre for Stiftelsen Kulturkvartalet har vært svært uryddig. Jeg fykter fylkeskommunen forsøker å ta over eiendommene til stiftelsen. Samtidig har fylkeskommunen forsøkt å få sine egne byråkrater inn som ledere i mange ulike stiftelser. Denne kraftsalven  kommer fra avgått styreleder ved Stiftelsen Kulturkvartalet, Berit Wennesberg.
Stiftelsen Kulturkvartalet ble i si tid oppretta av Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune som en sammenslåing («konsolidering») av Stiftelsen Jugendstilsenteret og fylkets kunstmuseum, Kube. Ifølge stiftelsesloven er det ingen som «eier» en stiftelse, og idet den er oppretta, mister initiativtakerne enhver formell makt over stiftelsen.
En stiftelse skal styres utelukkende gjennom styret, på grunnlag av stiftelsens vedtekter. Det organet som ser til at vedtektene følges – og som er det eneste som kan overprøve styret – er det statlige Stiftelsestilsynet. Styret for en stiftelse skal velges i henhold til vedtektene, og i tilfellet Stiftelsen Kulturkvartalet, er det stiftelsens råd som gjør dette. Sammensetningen av dette rådet skal, igjen ifølge vedtektene, bestemmes av Fylkestinget; dette er da den eneste formelle måten stifterne kan påvirke stiftelsen.
 
Var i strid med loven
I april gjennomførte fylkestinget et valg på nytt styre til Stiftelsen Jugendstilkvartalet, noe som altså er i strid med Stiftelsesloven. Dette «valget» ble av stiftelsens råd behandlet som en innstilling – dog en innstilling med sterke føringer – og da rådet 1. desember gjennomførte et valg i henhold til vedtektene, ble styresammensetningen identisk med vedtaket i fylkestinget. Med det ble hele styret på sju personer skifta ut, og heller ikke noen av de tidligere vararepresentantene fikk plass i det nye styret.
Styreleder i Stiftelsen Kulturkvartalet, fra 2013 og ut 2016, Berit Wennersberg, tror utskiftinga av styret skyldes fylkesadministrasjonens ønske om å slå sammen («konsolidere») Kulturkvartalet med Sunnmøre Museum. Den tanken har Wennersberg markert sterk motstand mot, ikke fordi hun er mot konsolidering i seg selv, men fordi et frilufts- og historisk museum som Sunnmøre Museum er, er noe helt annet enn et kunstmuseum.
– Dersom Kulturkvartalet skal slåes sammen med noen, bør det være med andre kunstinstitusjoner av lignende type. Som Kode i Bergen, Lillehammer kunstmuseum eller Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand. Det kunne ha styrket de få gjenværende, selvstendige kunstmuseene vi har her i landet. På samme måte burde Sunnmøre Museum heller blitt konsolidert med de historiske museene i Romsdal og Nordmøre, mener hun.
 
Frykter overtakelse
Wennersberg frykter også at fylkeskommunen vil bruke kravet om sammenslåing av Kulturkvartalet med Sunnmøre Museum som et ultimatum for å kjøpe Kirkegata 1a og la Kulturkvartalet få gjennomføre de storstilte utviklingsplanene som ble presentert i høst.
Den tidligere styrelederen presiserer at hun ikke har problemer med at hun ikke ble gjenvalgt. Hun hadde trolig trukket seg uansett. Wennersberg er sikker på at den nye styrelederen, Anne Dyb Liaaen, er et godt valg. Det hun reagerer på, er den uryddige prosessen til fylket.
– En kveld i april i fjor ble jeg oppringt av fylkets varakultursjef, som ville informere meg om at «de», altså fylkesadministrasjonen, hadde bestemt seg for å skifte meg ut, fordi jeg hadde vært styreleder såpass lenge, og det ville være bra å få inn nye folk. Jeg svarte da at jeg ikke hadde sittet lenger enn tre år, og at jeg var på mitt fjerde. Varakultursjefen sa da at de også ønsket å få inn juridisk kompetanse i styret, og at de derfor kom til å innstille fylkesadministrasjonens juridiske sjef, Gudmund Lode, som ny styreleder for stiftelsen, forteller Wennersberg.
Ifølge Wennersberg var det også flere andre stiftelser der fylkesadministrasjonen forsøkte å få inn sine egne toppfolk som styreledere.
Etter å ha ringt til noen av politikerne i fylkesutvalget og gjort oppmerksom på planene til fylkesadministrasjonen, endte det med at fylkesutvalget avviste forslaget fra administrasjonen og sendte en innstilling med Anne Dyb Liaaen som ny styreleder til fylkestinget.
I Fylkestinget møtte fylkesutvalgets forslag motbør fra Sunnmørslistas Randi Asbjørnsen, som i stedet foreslo at Berit Wennersberg fikk fortsette som styreleder. Det forslaget fikk bare støtte fra én annen representant, mens fylkesutvalgets innstilling fikk 44 stemmer.
 
 
 

Kjente ikke til stiftelsens særstilling 

 
Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sitter i fylkesutvalget og var også medlem av det forrige styret i Stiftelsen Kulturkvartalet.
– Så lenge jeg har vært i Fylkestinget har det vært tradisjon at styret i stiftelser som fylkeskommunen har vært med å opprette, blir valgt på denne måten, og at fylket ser på seg selv som eier av slike stiftelser. Jeg har faktisk ikke vært klar over at stiftelser er helt selvstendige og ikke har noen eiere, før dette ble understreka på et kurs jeg var på helt nylig. Dette er det aldri noen som har stilt spørsmål ved tidligere, sier Eva Vinje Aurdal.
Aurdal synes likevel ikke det er underlig om fylkesadministrasjonen ønsker å ha egne ansatte som styreleder i ulike stiftelser der fylkeskommunen er tungt inne med midler.
– Når det nå er på tale at fylket skal kjøpe Kirkegata 1 og la Kulturkvartalet få bruke dette til å vokse og utvikle seg, synes jeg ikke det er så rart at administrasjonen ønsker å ha egne fagpersoner i styret for å forsikre seg om at de har den rette kompetansen.
 
 
 

– Ikke pressa av fylket

 
Terri Senior i Rådet for Stiftelsen Kulturkvartalet synes prosessen rundt valget av det nye stiftelsesstyret var uryddig, men opplevde det ikke som noe press.
– Vi visste godt hva vi vedtok, å si at vi ble pressa, blir å trekke det vel langt. Men jeg synes prosessen fra fylket si side var veldig merkelig. Ikke minst reagerte jeg på det jeg fikk høre om telefonsamtalen til Berit Wennersberg fra fylkets varakultursjef, sier Terri Senior (Arbeiderpartiet), som var leder for rådets valgnemnd.
Senior påpeker også at om det ikke hadde vært for at alle i rådet visste hva Anne Dyb Liaaen står for og hvilken kompetanse hun har, ville de ha vært mer nølende til å følge innstillinga (eller «valget») fra fylkestinget.
– Vi har vært meget fornøyd med innsatsen til Berit, og hennes kompetanse snakker for seg selv. Vi er også sikre på at Anne Dyb Liaaen vil bli en god styreleder, og dersom noen i fylket tror at hun vil være mer medgjørlig enn Berit, må de nok tro om igjen. Det nye styret består av dyktige folk som ikke kommer til å ligge stille og bli overkjørt, poengterer Terri Senior.
 
 

Ingen kommentar fra stiftelsen

Verken direktør for Stiftelsen Kulturkvartalet, Gro Kraft, eller den nye styrelederen, Anne Dyb Liaaen, vil kommentere denne saka, fordi prosessen fram mot en eventuell sammenslåing med Sunnmøre Museum ikke har kommet i gang enda.
 
 
 

Fylkeskultursjefen forsvarer endringene

 
Fylkeskultursjefen forsvarer både konsolideringstanken og utskiftinga av styret for Stiftelsen Kulturkvartalet.
Bakgrunnen for at staten og fylket vil utrede en konsolidering mellom stiftelsene Kulturkvartalet og Sunnmøre Museum, er et ønske om å styrke dem faglig, understreker fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. «Konsolidering» definerer hun i denne sammenheng som en organisasjon med ett felles driftsstyre, felles personalforvaltning og personalansvar. Ifølge fylkeskultursjefen finnes det flere eksempler på at kunstmuseum har blitt del av en større, konsolidert enhet.
Når det gjelder utskiftinga av hele styret, forklarer Olsen dette med at alle de ulike instansene som har representasjon i styret, innstilte på nye styremedlemmer. At fylkestinget valgte tre representanter (inkludert én for staten), i stedet for å innstille, hevder hun var i tråd med vedtektene.
Fylkeskultursjefen har ingen kommentar til selve oppringingen av tidligere styreleder Berit Wennersberg, der hun fikk beskjed om at fylkesadministrasjonen ønsket å erstatte henne med en med juridisk komptanse. At den aktuelle personen var Gudmund Lode, juridisk sjef i den samme administrasjonen, forklarer hun imidlertid med at vedkommende har en kompetanse som vil være til nytte for stiftelsesstyret i en periode.
Når det gjelder eventuelt oppkjøp av Kirkegata 1a til bruk for Kulturkvartalets utviklingsplaner, svarer Olsen at dette fordrer medvirkning både fra kommunen og staten, og at prosjektet må ha realistiske rammer. 
 
 
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
God sommer
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag