Søkeord:  
Søk
Banner top

Halvparten av alle arbeidsledige er innvandrere

Nesten halvparten av alle arbeidsledige i Ålesund er innvandrere. Nav sier noe av årsaken ligger i at det er innvandrere i de konjunkturutsatte bransjene som mister jobben.

Aktuelt
Tekst Maria Finnøy Fagervoll   
Foto Maria Finnøy Fagervoll   
(08/03/2017)
Bildetetkst: Ørjan Haram, leder i Nav Ålesund, forteller at østeuropeere som mister jobben i de konjunkturutsatte bransjene er noe av årsaken til at nesten halvparten av de helt arbeidsledige i Ålesund er innvandrere.
 
- - -
 
Ifølge statistikk publisert av Statistisk sentralbyrå var det ved utgangen av fjerde kvartal i fjor 772 helt arbeidsledige i Ålesund. Av disse var 297 innvandrere – altså nærmest halvparten av de helt arbeidsledige.
– Vi har vært kjent med det ganske lenge. Noe av årsaken er at i de konjunkturutsatte bransjene, der det er lett å hente utenlandsk arbeidskraft, er det gjerne innvandrerne som ryker først når markedet blir dårligere. Når det blir sterkere konkurranse er det gjerne de som snakker minst norsk som havner bakerst i køen, og da er det vanskeligere å komme seg inn igjen på arbeidsmarkedet, forteller Ørjan Haram, leder i Nav Ålesund.
 
Østeuropeisk arbeidskraft
Han forteller at svært mange av de helt arbeidsledige innvandrerne i deres systemer er østeuropeere.
– I utgangspunktet er mange hentet inn av utleiefirmaer, og når de mister jobben der, må de konkurrere på vanlige kår, sier han.
Samtidig merker Haram at noen velger å forlate Norge når det er vanskelig å få arbeid.
– Vi merker at en del langtidsledige østeuropeere og polakker har reist hjem når tidene er dårligere. Vi merker også at det er færre svensker i systemet vårt.
 
– Ingen «quick fix»
Ifølge ny statistikk publisert av Nav, er 3,4 prosent av den totale arbeidsstokken i Møre og Romsdal nå uten jobb – noe som betyr at arbeidsledigheten har gått ned to måneder på rad. Det er likevel relativt høyt sammenlignet med andre fylker, noe som tilskrives at Møre av Romsdal er et av de fylkene som er hardest rammet av oljenedturen.
Nasjonalt var det 78.154 helt arbeidsledige i Norge, og av disse var 28.695 innvandrere. Vigdis Thoresen, leder for virksomhet flyktning i Ålesund kommune, sier ledigheten blant innvandrere er et kompleks bilde.
– Mange flyktninger har hatt brudd i skolegang, og noen av dem har lite arbeidserfaring, mens andre har mye. I et nytt land er det en utfordring å få seg en utdanning og jobb som gir varig og stabilt arbeid. Man må være bevisst på å kvalifisere dem innenfor det arbeidsmarkedet som trenger folk. Vi jobber hele tiden med dette. Det er ingen «quick fix», sier hun.
Thoresen forteller at de i større og større grad også forsøker å se bakover.
– Vi setter ikke bare i gang tiltak for nylig bosatte flyktninger - vi ser også om det er noen som har falt ut av arbeidslivet etter noen år som vi kan forsøke å hente inn igjen. Folk er fantastisk flinke. De er 100 prosent på jakt etter et bedre liv og en bedre start, og det er krevende for dem. 
Hun påpeker også at de ser en positiv utvikling i andregenerasjons innvandrere, hvor det er mindre ledighet.
 
 
 
 15 SISTE
  Fortviler over nestenu...
  Plastsjokket
  100 programinnslag til...
  Pop-up som provoserer
  Gler seg over dagen i ...
  Klar for vårlige svev ...
  Yrkesfagelever med int...
  Lindex tilbake til sen...
  Nær og samlende skolev...
  Amerikansk idrett på f...
  Med tanke om forståels...
  – Fjelltun-ulykka har ...
  Lanserer EPen fredag
  – Det vil oppstå farli...
  Ønsker å gjøre Langevå...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag