Søkeord:  
Søk
Banner top

Rikskonsertene legges ned, unge kan miste tilbud

Kulturtanken har sagt opp avtalen med alle landets kommuner om å levere skolekonserter og kulturtilbud til barnehager. Nå risikerer de aller minste å miste sitt kulturtilbud.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
(08/03/2017)
Bildetekst: Hedvig Mollestad Trio har spilt for elever i grunnskolen gjennom det som nå er Kulturtanken, tidligere Rikskonsertene. (Foto: Lars Opstad, fotograf/kommunikasjonsrådgiver i Kulturtanken)
 
- - -
 
 
Alle landets kommuner har fått oppsigelse om levering av konserter i grunnskolen, fra det som tidligere var Rikskonsertene, nå Kulturtanken. Denne omleggingen fører til at tilbudet til barnehagene forsvinner, og at skolekonsertordningen legges ned i dagens form.  Det er fylkeskommunen som nå overtar ansvaret for kulturtilbudet i skolene. 
  
Mindre til barnehage
– Endringene ser ut til å få konsekvenser for Den kulturelle barnehagesekken. Det ser ikke ut som den er med i videre satsing. Politikerne og administrasjonen i fylket jobber videre med å få flere med på laget, slik at også barnehagebarn vil ha et slikt kulturelt tilbud, avslutter Nerås Krogsæter.
Men for skolene håper hun at nedleggingen ikke skal få konsekvenser for kulturtilbudet.
– Jeg ser ingen kontroverser i at fylkeskommunen tar over skolekonsertordningen fra august 2018, men dersom Kulturtanken dreier seg vekk fra det allmenne tilbudet dette tradisjonelt har tilbudt, vil oppfatningen endres, sier Nerås Krogsæter.
Der har til nå vært et kulturtilbud i grunnskolene i et samarbeid mellom skole, kommune, fylkeskommune og det som nå er Kulturtanken.
Ansvaret blir nå overført til hver enkelt fylkeskommune. Dermed vil fylket overta alle oppgavene som er knytta til programmering og turnégjennomføring.
 
Oppsigelse grunnet omlegging
– Vi har sendt ut oppsigelse til alle som har vært med i ordningen, og det er vel alle landets kommuner, forteller Kristian Fosse, økonomisjef i Kulturtanken. Årsaken skyldes en omlegging av Rikskonsertene til Kulturtanken, hvor midler omfordeles og gir hver enkelt fylkeskommune ansvaret med å tilby skolekonserter. 
Det skal være skolekonserter, understreker han, og forklarer videre at denne oppsigelsen innebærer at Kulturtanken ikke lenger skal stå for gjennomføringen av disse. Kulturtanken skal derimot sikre kvaliteten i ordningen.
– Vi er midt inne i en periode med avvikling, hvor ansvaret overføres til fylkeskommunene. Det ligger ikke noe dramatikk bak det, annet enn at ansvaret skal ligge hos fylket, sier han.
– Kan dette føre til fylkesvise forskjeller på skolekonserttilbud i grunnskolen?
– Ja, det kan det.
 
Ikke merkbar endring
– Skolene og elevene vil ikke merke overgangen i stor grad. Vi vil fortsatt sette høye krav til kvalitet for musikkproduksjonene. Vi har lang og god erfaring med skolekonserter i Møre og Romsdal, og vi vil jobbe hardt for at skolene fortsatt skal få et godt tilbud, sier Camilla Wiik, rådgiver i kulturavdelinga, seksjon for kulturformidling, i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Kulturtanken skal ha det nasjonale ansvaret for musikken og de fem andre uttrykkene i Den kulturelle skolesekken. 
– Skoleåret 2017-18 vil bli et overgangsår. Til nå har hver skole mottatt to skolekonserter hvert år, og det vil vi i Møre og Romsdal fortsette med fram til august 2018, lover rådgiveren i kulturavdelinga.
 
Skal opprettholde tilbudet
Marit Nerås Krogsæter understreker at utvalget fikk en orientering om Kulturtanken og videre planer om grunnskolekonserter sist møte.
– Vi fikk et varsel om at vi kommer til å stå for en større del av tilbudet i fylket, og politikerne er klare på at denne reorganiseringen ikke skal gå på bekostning av tilbudet, seier hun. 
Det skal ikke være tema å kompromisse på kultur-arter som tradisjonelt har blitt vist til elevene. 
 
 

Fakta

 
Rikskonsertene 
• Ble etablert i 1967 på initiativ av Norsk kulturråd.
• Underlagt Kulturdepartementet.
• Hovedansvar å gjøre variert musikk og kultur, om enn i mer varierte former enn opprinnelig, tilgjengelig for hele landet.
• Engasjerer mer enn 800 artister gjennom over 9.000 konserter i alle landets kommuner (2005).
• Kulturdepartementet vedtok i 2015 at alt arbeid med Den kulturelle skolesekken skulle samordnes og bli en felles organisasjon, Kulturtanken, i løpet av 2016. 
• Har levert skolekonserter til barn og unge i hele Norge siden 1968.
• Fikk et helt nytt mandat i 2016 og skifta navn til Kulturtanken.

Den kulturelle skolesekken
• Nasjonal satsing, og et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.
• Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.
• Kommunene har mulighet for å utvikle sitt eget program.
• Finansieres hovedsakelig gjennom spillemiddeloverskudd fra Norsk Tipping.
• Kultursekken er Møre og Romsdal fylke sitt svar på Den kulturelle skolesekken.
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag