Søkeord:  
Søk
Banner top

Fikk oppdraget uten konkurranse

Ålesund kommune og Region Ålesund ga selskapet Momentium Event et lukrativt oppdrag, uten å sjekke priser hos andre leverandører. Nå reagerer flere aktører i Ålesund på den tette koblingen mellom toppledelsen i Ålesund kommune og Momentium.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Bjørn Fugelsø Nilssen   
(29/03/2017)
Bildetekst: Ålesund kommune har inngått avtaler med All Heart og Momentium Event uten å hente tilbud fra andre leverandører.
 
. . .
 
Momentium har fått oppdrag på vegne av Region Ålesund og Ålesund kommune uten at andre leverandører har fått mulighet til å gi tilbud. 
Momentium Event og momentiumselskapet All Heart har fått 380.000 kroner til å profilere konferansen «The North West».  Avtalen er ikke datert, og er underskrevet av Ronny Stokke som er daglig leder i Momentium AS. I Brønnøysundregistrene er Marius Lunde Petersen oppgitt som daglig leder i Momentium Event. 
Nasjonale regler sier at alle avtaler over 1,1 millioner kroner skal ut på anbud. Fra 100.000 kroner til 1,1 millioner kroner plikter kommunen å innhente tilbud fra minst tre leverandører. Dette er ikke gjort i denne konkrete saken.     
– Hvorfor har dere ikke hentet inn pristilbud fra andre slik reglene krever?
– Vi har innhentet priser fra flere aktører. Dette var ferske priser som ble innhentet i forbindelse med et tilsvarende arbeid for Region Ålesund for et halvt år siden, sier prosjektleder Anne Mette Liavaag i Region Ålesund. 
I følge papirene viser Liavaag til priser på tjenester knyttet til grafisk utforming av materiell til konferansen. Men dette beløpet utgjør bare en liten del av summen på 380.000 kroner.  
Kommunen vil ikke offentliggjøre detaljer og spesifiseringer på hva som ligger i pristilbudet fra Momentium.
– Men hvordan ble dette konkrete oppdraget fordelt? 
– Vi ba Momentium levere et tilbud på The North West. Så sammenlignet vi den delen som gjaldt grafisk arbeid, nettsider og profilering med tilsvarende priser på oppdrag som var innhentet tidligere for Region Ålesund. Momentium lå klart lavest i pris. Når det gjaldt programmering og konseptutvikling, så vi det som hensiktsmessig å videreføre samarbeidet med Momentium i en avgrenset tidsperiode.
– Du sier for et halvt år siden. Hvilket oppdrag for Region Ålesund gjaldt dette? 
– Det er kanskje et knapt år siden, i forbindelse med Region Ålesund.
– Synes du dette er innafor reglene?
– Dette ble vurdert som innafor av vår innkjøpsavdeling, sier Liavaag. Ingen andre ble bedt om å levere på The North West, fordi vi så at prisene til Momentium lå så lavt i pris i forhold til de andre. Reglene er slik at vi ved oppdrag av denne størrelse skal sjekke priser med minimum tre leverandører. Det har vi gjort innfor den delen av oppdraget som gjelder grafisk arbeid og der flere kan levere samme tjenesten, sier Liavaag.
Kommunen mener at det etablerte samarbeidet som allerede er mellom kommunen og Momentium er grunn god nok til å gi momentiumselskapet  All Heart oppdraget.
Oppdraget består av utarbeidelse av logo, grafisk profil-utrykk, valg av fonter, malverk for annonser bannere, Facebook, webside og plakater.
Det er kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund som utgjør Region Ålesund. Anne Mette Liavaag er ansatt som prosjektleder, og utfører jobben sin fra rådhuset i Ålesund.
På nettsidene til Ålesund kommune står det at Region Ålesund arrangerer The North West med god hjelp fra Momentium som produserer og tilrettelegger arrangementet.
 
Gamle priser
Prisene Liavaag viser til ble innhentet for over ett år siden i samband med et annet oppdrag. Følgende selskap ble bedt om å levere tilbud: Hatlehol, Perle, ElleMelle og Havnevik. Momentium leverte ikke pris på dette oppdraget.  
Daglig leder i Elle Melle, Yvonne Aarset, reagerer på kommunens fremgangsmåte. 
– Vi ble ikke bedt om å levere tilbud på The North West. Vi leverte et tilbud for over ett år siden på en byutviklingspakke for Region Ålesund. Vi synes det er veldig merkelig at de legger ett år gamle priser til grunn for et helt nytt og annet oppdrag, sier Aarset.
– Selv om vi var dyrere forrige gang, vurderer vi pris fra oppdrag til oppdrag. Dette er et oppdrag som er midt i blinken for oss og som vi gjerne skulle vært med på. Her er det opplagt at kommunen har bestemt seg på forhånd, sier Aarset som legger til at prosjektet er svært godt og kjempepositivt for byen vår.
 
Et veldig tett og nært samarbeid
Ved flere anledninger har Ålesund kommune benyttet Terminalen Byscene for en rekke arrangementer.  Momentium har nytt stor velvilje i kommunen, og har blant annet fått utvidet antall gjester på Terminalen fra 300 ved oppstart til 600 gjester. 
Samtidig har de fått løyve til 800 serveringsplasser. 400 ute og 400 inne, ved Molo Brew som er under etablering på Storneskaia. Molo Brew er Momentiums eget bryggeri i området, med 800 plasser for servering. Samtidig har kommunen aktivt gått ut og bedt andre festivaler og arrangement om å etablere sin virksomhet i området mellom Molo Brew og Terminalen. 
 
Aktiv på sosiale medier
Mye av kontakten mellom Momentium og Ålesund kommune går via kultursjef, kommunikasjonsavdelingen, Region Ålesund og rådmannen. Ved flere anledninger har kommunetopper både kommentert, delt og gitt karakter på arrangement i regi av Momentium samtidig som de er forretningspartnere.
Flere reagerer på den tette kontakten mellom kommunetoppene og Momentium. På sosiale medier har både rådmann og kultursjef vært aktive.
30. desember var rådmann Astrid Eidsvik inne på Terminalen Byscene sine nettsider og ga utestedet høyeste karakter for et arrangement som kommunen var med på.  Kultursjef Oskar Skulstad har på sin facebookprofil delt stillingsannonser for Momentium-selskapet Molo Brew som søker etter kokker, servitører og bartendere.
 
Varslet Momentium
For to uker siden ba Nytt i Uka om innsyn i alle avtaler og dokumenter som er knyttet til Momentium og alle underselskap. Kommunen valgte da å varsle Momentium om at Nytt i Uka jobbet med en sak om selskapet. 
Kommunikasjonssjef i Ålesund kommune, Anne Bente Skjellum, bekrefter at Ante Giskeødegård i Momentium ble informert om Nytt i Ukas arbeid av kommunen.
– Vi gjorde dette fordi han er part i saken Nytt i Uka søker innsyn i. Vi syntes det var ryddig å informere om at det var søkt om innsyn hvis Momentium fikk spørsmål fra avisa, skriver Anne Bente Skjellum i en epost til Nytt i Uka.
– Forstår du at noen mener at dere har for nær kontakt med Momentium?
– Vi har samarbeid knyttet til The North West. Det er en styrke for arrangementet. De har god kompetanse på dette. Vi mener godt og riktig samarbeid, sier Anne Mette Liavaag.
 

-Her er noe ullent

–  Her er noe som tilsynelatende er litt ullent her. Mitt anliggende er at Ålesund kommune er en sentral part. Vi står bak kontraktene. Kommunen må være ryddig, det må være åpenhet og vi kan ikke drive med forfordeling.  Jeg sier ikke at kommunen har gjort det, men her trengs luften å renses, sier Sindre Nakken (bildet) i Arbeiderpartiet.
– Denne prosessen fremstår som litt uheldig så langt. Vi må komme til bunns i å finne ut hva som har skjedd, og da må vi ta det derfra. 
Dersom det er tilfelle at administrasjonen har lagt ett år gamle priser til grunn ved tildelingen, så er ikke det ok i det hele tatt. Det er ikke slik jeg ønsker vi som kommune skal fremstå, sier Nakken.
 
 

-Dette er uakseptabelt!

– Det å bruke priser som er innhentet for ett år siden er ikke holdbart. Det er klinkende klart at en kommune skal følge reglene til punkt og prikke. Det sier gruppeleder for Frp, Geir Stenseth.
Frp-lederen er kjent med saken gjennom media, og har fått med seg at flere aktører mener at det er for tette bindinger mellom kommunen og Momentium. 
– Dette henger ikke på greip.  En skal være veldig forsiktig med samrøre mellom aktører og administrasjon. De må vite at det skal være avstand, sier Stenseth og henviser til administrasjonen i kommunen.
Geir Stenseth er også forundret over at Momentium har fått såpass store fullmakter i et område som skal saneres.
– Dette området skal saneres, og det skal bygges ut en helt ny sørside. Når kommunen gir tillatelse til dette vitner det om at de ikke har tro på at det blir utbygging på sørsida på lang, lang tid. Reguleringsplanene er godkjent og tomta er til salgs. Det er aktører som jobber med dette området. Jeg er veldig forundret over at noen tør å investere her nede, sier Stenseth. 
 
 

Krf: Dette er flisespikkeri

 Varaordfører Tore Johan Øvstebø deler ikke Aps og Frps bekymringer i saken.
– Jeg forutsetter at reglene for offentlige anskaffelser er fulgt i saken, og ser at innkjøpsavdelingen har gått god for fremgangsmåten. Når aksjeselskapet for The North West er etablert i løpet av kort tid, vil nok hele bredden av aktører innenfor kulturlivet i Ålesund få anledning til å bidra. Etableringen av The North West er egentlig bare så vidt i gang, men kan bli veldig bra dersom den makter å involvere bredt, sier Øvstebø.
– Hva er dine tanker rundt kontakten mellom Momentium og ledere i kommunen?
– Jeg kan ikke se at hverken rådmann eller kultursjef har brukt sine facebooksider på en uetisk måte. Det må vær lov å «like» et kulturarrangement også for en rådmann. At kultursjefen har delt stillingsannonser for «Molo Brew» på sin private facebookside er kanskje litt sært – men for alt jeg vet har han delt mange andre stillingsannonser også. Jeg synes dette nærmer seg flisespikkeri, sier varaordføreren.

 
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag