Søkeord:  
Søk
Banner top

Her lekker PCB ut i sjøen

I over ett år har Sunnmøre Transport dumpet store mengder brukt betong med PCB i en sjøfylling ved Flatholmen. Det er selskapet Odd Østen Hurlen AS som eier området. Nå krever Fylkesmannen i Møre og Romsdal at selskapet forklarer seg.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(19/04/2017)
Bildetekst: Store mengder betong som inneholder PCB har blitt dumpet ved Flatholmen. 
 
. . .
 
Selskapene har tillatelse til omlasting og sortering av næringsavfall og til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Men de har ikke sjekket om betongen som lagres inneholder PCB, slik lovverket krever.
– Denne saken oppdaget vi tilfeldig i en årsmelding, der selskapet listet opp avfall som de har tatt mot. Det sier senioringeniør ved Miljøvernavdelinga til Fylkesmannen, Guro Gjenstad.
I rapporten beskrev selskapet at de lagret og dumpet brukt betong ved en fylling på Flatholmen. Dette er betong som kan gjenbrukes som blant annet underlag i veifyllinger.
Men det er strenge krav til å sjekke giftinnholdet i betong før den gjenbrukes. Det er ikke gjort i denne saken.
Etter at Fylkesmannen avslørte dumpingen, fikk Sunnmøre Transport pålegg om å foreta miljøundersøkelser. Nå viser undersøkelsene at betongen i sjøfyllinga inneholder PCB. 
 
Skal følges opp
– Dette vil vi følge opp videre. Vi skal ha møte med virksomheten. Så må vi skaffe oss en oversikt over situasjonen, sier Gjenstad.
– Kan de bli pålagt å fjerne hele fyllingen?
– Eventuelle tiltak må vi komme tilbake til. 
PCB ble ulovlig å bruke i Norge i 1980. Men før dette var stoffet hyppig i bruk.  
– PCB kan være tilført betongen direkte. Men den kan også skjule seg i fuger og maling. Når entreprenører starter med å rive et bygg bør de ta prøver av både ytterlag og betong. Men så langt kjenner vi ikke til i hvilken grad PCB fra betongen i fyllinga hos Odd Østen Hurlen AS lekker ut i sjøen.
Miljødirektoratet har klare krav til hvordan rivningsmaterialer kan gjenbrukes som fyllmasse.  Det må være tilstrekkelig rent. Om ikke skal dette leveres som spesialavfall på en av tre godkjente fyllinger i Møre og Romsdal.
Daglig leder Roger Hurlen i Sunnmøre Transport sier at de har avtalt et møte med Fylkesmannen. Før dette møtet er gjennomført, ønsker han ikke å kommentere saken.
 
Anbefaler tiltak
Det er Multiconsult som har undersøkt området på vegne av Sunnmøre Transport. De kommer med en rekke anbefalte tiltak. I rapporten står det blant annet:
• All mottak/disponering og behandling av betong på fyllingen stanses midlertidig.
• Det utføres supplerende prøvetaking, som vil gi en bedre oversikt over situasjonen, og et vesentlig bedre grunnlag for å utføre en risikovurdering.
• Med bakgrunn i supplerende prøvetaking, utarbeides det en søknad om tillatelse til gjenbruk, som sendes til Fylkesmannen. 
• Sunnmøre Transport AS innfører krav om dokumentasjon (analyser) på betong som mottas. 
 
Ålesund kommune ga tillatelse
Lars Lundanes i Ålesund kommune sier at firmaet har tillatelse til å fylle ut området.  
– Kommunen forutsetter i slike tillatelser at det dumpes rene masser.  Massen skal oppfylle miljøkrava som er satt, sier Lundanes.

Loven sier nær 0-utslipp
Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag til forskriftsbestemmelser som blant annet skal regulere adgangen til å bruke betong– og teglavfall til anleggsarbeider.
 I påvente av ferdigstillelse av forskriftsarbeidet har Miljødirektoratet utarbeidet retningslinjer for hvordan slikt avfall skal håndteres.
I forurensningsloven blir det slått fast at næringsavfall i utgangspunktet skal bringes til lovlig avfallsanlegg. Bestemmelsen åpner imidlertid også for at avfall kan ”gjenvinnes eller brukes på annen måte”.
 Dette innebærer at betongavfall kan erstatte pukk eller lignende i forbindelse med bygge- og anleggstiltak som skal gjennomføres uansett, dette kan blant annet være etablering av veier, parkeringsplasser, støyvoller og rehabilitering av terreng etter gravearbeider.
Men det er strenge regler for hva som kan brukes. Det stilles krav til at massene ikke inneholder ulovlige mengder med miljøgifter, og det kreves dokumentasjon på dette.
Når det gjelder PCB er det 0-grense for utslipp på 0,01 milligram, per kilo. På Flatholmen er høyeste målte konsentrasjon 0,085 milligram per kilo.
 
 
 
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag