Søkeord:  
Søk
Banner top

Ulovlige Bingsa-innkjøp fortsatte i 2017

Ålesund kommunes innkjøp av tjenester fra OK Entreprenør har fortsatt i minst tre måneder etter at kommunerevisjonen informerte innkjøpssjefen og rådmannen om at de ville se på de ulovlige innkjøpene.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Maria Finnøy Fagervoll   
(03/05/2017)
Bildetekst: De ulovlige innkjøpene av grave- og massetransport av avfall på Bingsa har fortsatt også etter at kommunerevisjonen informerte kommunen om ulovlighetene i desember. I årets tre første måneder kjøpte ”Næringsdrift avfall” slike tjenester for 2,15 millioner kroner fra OK Entreprenør. (Foto: Maria Finnøy Fagervoll)
 
. . .
 
 
Bingsa-avdelinga «Næringsdrift avfall» har gjennom åra 2014 til 2016 kjøpt inn tjenester fra OK Entreprenør for 24 millioner kroner uten at oppdraget har vært ute på anbud, og uten at det har funnes noen form for kontrakt. Dette har vært grundig belyst gjennom en rekke artikler i Sunnmørsposten.
Tall som Nytt i Uka har fått fatt i, viser at innkjøpene av tjenester fra OK Entreprenør har fortsatt utover i 2017, i alle fall fram til utgangen av mars.
Innkjøpssjef Johnny Indrevåg i Ålesund kommune ble varsla skriftlig av kommunerevisjonen i midten av desember i fjor om at de ville granske innkjøpene, som de oppfatta som ulovlige i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Rådmann Astrid Eidsvik ble informert om saka på møte seinest 3. januar i år, men Nytt i Uka kjenner til at det var dialog mellom revisjonen og Ålesund kommune lenge før dette.
 
2,15 millioner på tre måneder
Til tross for at både rådmannen og innkjøpssjefen var informert om revisjonens gransking av de ulovlige innkjøpene, fortsatte de også på denne sida av årsskiftet. Fra 1. januar 2017 og ut mars betalte kommunen 26 fakturaer for ulike oppdrag fra OK Entreprenør. Den samla verdien på oppdragene er på 2,15 millioner kroner. Det innebærer at frekvensen og størrelsen på oppdraga er helt i samme størrelsesorden som det har vært de tre foregående årene. Summene har da lagt mellom 7,2 og 9,1 millioner kroner i året.
– Grunnen til at innkjøpene har fortsatt, forklarer rådmannen, er at tjenestene må utføres. Alternativet hadde vært å stenge Bingsa. Vi er i gang med å legge ut tjenestene på anbud, men det er en tidkrevende prosess og inntil videre er vi nødt til å fortsette å bruke OK Entreprenør.
 
Flere ulovlige avtaler
I tillegg til at de ulovlige innkjøpene fra OK Entreprenør har fortsatt, har også alle andre tjenesteinnkjøp innen sektoren «graving og massetransport» blitt ulovlige etter 24. mars i år. Årsaken er at at alle de tre offentlig innkjøpte rammeavtalene som kommunen hadde i denne sektoren, gikk ut denne datoen. Kommunen har ikke lagt ut tjenestene i denne sektoren på nytt anbud, og den siste drøye måneden har derfor alle tjenester som har blitt utført for kommunen innen «graving og massetransport» vært ulovlige.
Tjenestene som kjøpes inn innenfor «graving og massetransport» har vært en del av et interkommunale samarbeidet, der også Giske, Haram, Sula, Ulstein, Ørsta og Volda har vært med. Samtidig med at rammeavtalene utløp, gikk også det interkommunale samarbeidet på dette feltet ut på dato.
På spørsmål til rådmann Astrid Eidsvik om hvorfor Ålesund kommune har latt disse rammeavtalene gå ut, uten å legge innkjøpet ut til nytt anbud i tide, henviser hun til innkjøpssjefen. Nytt i Uka prøvde gjennom hele fredag ettermiddag fram til vi gikk i trykken å få tak i innkjøpssjef Ronny Indrevåg, uten å lykkes.
Innkjøp av tjenester innen «anlegg og massetransport» er nå lagt ut på den offentlige innkjøpsavtalen Doffin. Den nye avtalen gjelder kun Ålesund kommune og ikke et interkommunalt samarbeid.
 
– Anbyderne er ført bak lyset
Tjenestene som OK Entreprenør har utført, har for så vidt handla om «graving og massetransport», men fordi det har dreid seg om graving og transport av avfall for avdelinga «Næringsdrift avfall», har det blitt sett på som en spesialtjeneste som faller utenfor de ordinære rammeavtalene, og som krever spesialutstyr, opplyser rådmannen i en e-post til kommunerevisjonen.
Trygve Moxness hos Norges Miljøvernforbund, som har klaga Ålesund kommune inn til KOFA for brudd på lova om offentlige anskaffelser, betviler at avfall fra Bingsa faller utenom de ordinære rammeavtalene:
– I utlysingsteksten for tjenestene «graving og massetransport» stod det at Bingsa kunne bli inkludert, dersom de ønska det. Det kan ha bidratt til at de aktuelle selskapa la inn lavere anbud enn de ellers ville ha gjort, fordi oppdrag for Bingsa ville utgjøre en stor del av totalen. Lov om offentlige anskaffelser er helt tydelig på at oppdragets størrelse skal være forutsigelig, og her vil jeg si at anbyderne har blitt ført bak lyset av Ålesund kommune, sier Moxnes.
 
Kjøpte tjenester på grunn av Robek
Innkjøpssjefen har i et notat til rådmannen blant annet forsvart tjenestekjøpet med at kommunen helst skulle ha kjøpt inn spesialmaskiner og gjort arbeidet selv, men fordi Ålesund kommune er på Robek-lista og må søke Fylkesmannen om slike investeringer, valgte man i stedet å kjøpe inn tjenestene utenfra.
 
OK Entreprenør uten skyld
For ordens skyld bemerker vi at det ikke er noe som tilsier at OK Entreprenør har gjort noe galt i denne saka. Selskapet har bare utført de oppdraga de har blitt tilbudt av «Næringsdrift avfall».
 15 SISTE
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
  Høyreregelen gjelder o...
  Politiker på slump
  -Det blir en aktiv som...
  Bordtennis-talent sikt...
  Savner kjærlighet i gr...
  Fjordstien blir stadig...
  Åpner dørene til kunst...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag