Søkeord:  
Søk
Banner top

I morgen kan bystyret kaste familien på gata

-Det oppleves som et overgrep. De som skulle beskytte oss, er de som nå kanskje kaster oss ut av huset. Det sier familien Sørnes og Knutsen. De er nærmeste nabo til Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad / Maria Nerhus   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(10/05/2017)
Bildetekst: Det har vært tøffe tider for familien Sørnes Knutsen.  Sindre Knutsen f.v.) og kona Mette Sørnes samme med datteren Kristine Sørnes Knutsen og barnebarnet Mina på terrassen i huset deres som, NMK Eiendom ønsker å overta straks.


. . . 
 
 
Torsdag skal bystyret stemme over et forslag fra rådmannen om en ekspropriasjon og forhåndstiltredelse i en sak om en privat eiendom. Det er NMK Eiendom som har bedt bystyret om dette.
Familien Sørnes og Knutsen er nærmeste nabo til NMK, og familien hevder de har blitt tvunget til å akseptere  at huset deres blir innløst for å gi plass til nye utvidelser av kompetansesenteret. Men partene er ikke enige om prisen. Derfor har NMK Eiendom bedt om at familien regelrett kastes ut av huset i påvente av at retten skal avgjøre erstatningen.
 
– NMK med rått kjør mot familien
Uenigheten står mellom to private aktører. I slike saker er det vanlig at private selv kommer frem til en løsning. I denne saken opplever familien at Ålesund kommune har tatt parti.
– I denne saken har kommunens advokat utelukkende stått på utbyggers side. Han har argumentert hard for at politikerne skal si ja til at vi kan kastes ut av huset før vi har blitt enige. Samtidig har NMK Eiendom stått bak et hardkjør mot familien, sier Sindre Knutsen.
For familien har saken vært svært krevende. De har lenge visst at de må overlate huset sitt til NMK Eiendom, slik at de kan fortsette utbyggingen på Sørneset. 
– NMK Eiendom lot tiden gå uten å la høre fra seg. Det er et rått spill fra deres side, sier familien. 
 Men at motstanden og presset skulle bli så stort hadde de aldri trodd.
– Dette er det første vi tenker på når vi står opp, og det siste vi tenker på før vi legger oss. Vi er satt under et umenneskelig press, der det forventes at vi skal gi fra oss hjemmet vårt til en pris som de har diktert. Prisen dekker på langt nær de kostander vi kommer til å få, sier familien.
Ifølge families advokat Bjørn Kristian Hove valgte NMK ikke å bry seg om Sørnes og Knutsen sine behov. 
– De startet en storstilt utvidelse vel vitende om ikke å kunne få brukstillatelse før Sørnes og Knutsen var flyttet ut. Langt om lenge tar så NMK kontakt uten å være innstilt på romslig tilnærming. NMK fremsetter et økonomisk tilbud som Sørnes og Knutsen dokumenterer økonomisk vil være «kroken på døra», sier Hove.
Advokaten mener også at det ikke er kommunens oppgave å presse på familien Knutsen og Sørnes fordi NMK Eiendom selvforskyldt har kommet i tidsnød. 
 
Uenige om to millioner
Familien har i dag en enebolig fra 1995, med tre hybler.  Samlet inntekt på hyblene er 10.000 kroner i måneden. Boareal i huset er på 210 kvadratmeter. 
En uavhengig takstmann oppnevnt av kommunen, har vurdert eiendommen til 7,3 millioner kroner. Dette er to millioner mer enn hva NMK vil betale familien. 
– Vi sa ja til forslaget fra den uavhengige takstmannen. Likevel fortsetter kommunen arbeidet med forhåndstiltredelse, forteller familien med undring.
 
Avviser taksten
NMK avviser det uavhengige takstresultatet og mener det er for høgt. NMK fastholder at Ålesund kommune med tvang (ekspropriasjon) skal frata ekteparet boligen mot erstatning fastsatt av rettsapparatet.  NMK krever også at kommunen skal avgjøre at ekteparet straks skal flytte (forhåndstiltredelse) før oppgjøret betales ut.
– For oss er dette forslaget kroken på døra. De vil overta huset vårt uten oppgjør nå. Da mister vi viktige inntekter for familien på 10.000 kroner i måneden. I tillegg må vi fortsette å betale på våre huslån samtidig som vi må se oss om etter en utleiebolig. Det sier seg selv at dette har vi ikke muligheter til å klare, sier Knutsen og Sørnes
– Vi føler at vi ikke stiller urimelige krav i denne saken. Det eneste vi har bedt om, er at vi får sjansen til å skaffe oss det samme som vi har i dag. Vi mener at NMK og kommunen må gi oss en fair sjanse til å etablere oss på ny. Det som skjer nå er et direkte overgrep mot familien vår. Det er livene våre de herser med, sier de.
– At slik tilnærming ikke aksepteres av kapitalkreftene som står bak NMK, er ikke mindre enn forstemmende. Det er ikke et kommunalt anliggende i saken å nytte tvang mot ekteparet slik denne saken står. Enhver anstendig tilnærming ville vært å avklare forholdet til ekteparets boligeiendom og fremtidige bosituasjon, før oppstart av kolossutbyggingen. Det er lenge siden reguleringsplanen ble vedtatt, sier familiens advokat.
 
I politikernes hender
Nå skal bystyret i Ålesund avgjøre om familien skal kastes ut av hjemmet sitt med en gang, og før erstatning er avklart. 
NMKs advokat Henrik Grung har nå sendt brev til samtlige bystyremedlemmer der han i 13 punkt argumenterer for at familien må kastes ut av huset sitt. 
Sørnes hevder flere av punktene er direkte misvisende og forteller ikke hele historien. Han setter nå sin lit til at politikerne i Ålesund stopper saken.
– Vi har bidratt til å finne en løsning. Men vi trenger en løsning som gjør at vi kan fortsette livene våre i en ny bolig. Dersom vi kastes ut påføres vi ekstrautgifter, og tapte inntekter til en verdi av 35.000 kroner pr. måned. Dette må vi dekke av egen lomme helt frem til retten eventuelt avgjør erstatningssaken.  Dette vil ta knekken på familien økonomisk, sier de.
 
 
 

Ønsker å gi riktig pris

– Vi er opptatt av at det skal være riktig pris, og den bør fastsettes av retten, som er en nøytal instans.
Dette poengterer daglig leder og styremedlem, både i NMK Eiendom AS, NMK Eiendom 2 AS og NMK Holding AS, Kaj B. Westre til Nytt i Uka. I utgangspunktet endte deres takstmann med en prislapp på 4,8 millioner kroner, der både leieinntekter og boligstørrelse var hensyntatt for boligen til Mette Sørnes og Sindre Knutsen. Etter å ha høynet tilbudet for eiendommen til Sørnes/Knutsen med 500.000 kroner, og alternativt tilbydt avtaleskjønn, i tillegg til å tilby å dekke advokatutgiftene til paret, så har striden stanset her. 
– Vi er opptatt av at det skal være riktig, og vil gi riktig pris. Det er absolutt ikke noe ønske fra oss å kaste familien på gata, og vi vil ikke at det skal oppfattes som et overgrep, understreker Westre. Det er tatt utgangspunkt i å vurdere tilsvarende boalternativ av minst samme kvalitet.
– Hvorfor kan dere ikke strekke dere de siste to millionene opp til det familien Sørnes/Knutsen har godtatt, på 7,2 millioner kroner?
– Vi er opptatt av at det skal være riktig pris. Men, uansett så skal ikke huset rives nå. Vi er avhengige av å få en avklaring i forhold til rekkefølgebestemmelsene som er satt i reguleringsplanen. Det er det kommunen som har krevd, viser Westre til.
 
Kommunen avgjør
Ålesund kommune, ved bystyret torsdag denne uka, er dem som kan gi midlertidig både botillatelse for familien i eneboligen sin, eller midlertidig brukstillatelse til NMK2. Sett i ettertid burde boligen ha vært innløst før et enstemmig bystyre ga tillatelse til byggingen av høyhuset.
– De fleste leietakerne skal inn til 14. august. Innen da må vi ha brukstillatelse, sier Kaj B. Westre.
Om prisstriden som pågår legger han til at de tror på loven og rettsvesenet, og at dersom det blir bestemt en høyere pris enn deres tilbud, vil de akseptere dette. Kostnaden av å bygge NMK2 er ikke offentlig.
– Jeg kan opplyse om at den totale entreprisen med Skanska er 239 millioner kroner, sier Kaj B. Westre.
 
 

Ser utfordringer

Varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) var blant formannskapsmedlemmene som stemte for at NMK Eiendom 2 skal få rett til såkalt forhåndstiltredelse. Det vil medføre at familien Sørnes/Knutsen kastes på gata i påvente av en rettssak, og at de selv må betale for midlertidige bokostnader.
– Jeg mener at vi prinsipielt ikke skal ta stilling til uenigheter mellom partene. Når de ikke har funnet en løsning med frivillig skjønn, er retten den rette instansen til å avgjøre dette, svarer Øvstebø om sin stemme.
– Men å tvinge en familie ut av huset sitt mens en rettssak pågår, er vel å ta stilling mellom partene?
– Dette er en kjempevanskelig sak. Her er det både en moralsk og etisk side og den prinsipielle. Jeg skulle ønske utbygger kunne strekke seg lenger i tilbudet til eiendomsbesitteren, som jeg forstår syns dette er vanskelig, svarer han.
– Hvordan gruppa stemmer, avgjøres på gruppemøtet, og foreløpig holder jeg fast på å stemme likt som jeg gjorde i formannskapet, sier Tore Johan Øvstebø.
 
– Må ta en runde til 
Frps Geir Stenseth er ikke i tvil, han vil at partene skal ta en runde til. At Ålesund kommune skal bruke sin rett til å ekspropriere, er han helt imot.
– Å gå til det skritt skal vi bare gjøre i ytterst få tilfeller og der det er høyst nødvendig, utdyper han. Stenseth var en av åtte politikere i formannskapet som stemte mot rådmannens innstilling om umiddelbart å overta eiendommen til paret Sørnes/Knutsen.
– Slik jeg ser det, står disputten om prisen, som vil bli avgjort i retten. Dette kan ikke hales ut, men å ekspropriere er siste instans, minner han om. Ved vanlige salg, er det markedet som avgjør prisen, men når andre interesser kommer med i ligningen, er det ikke sikkert en vanlig salgspris er nok.
– Det er mange som har måttet vike fra boligene sine, men da har det vært gjennom enighet. Det er forskjell på et vanlig salg og bruk av tvang. 
Selve tomtebeliggenheten for denne eiendommen beskriver Stenseth som «fantastisk». 
 

 
Dette er saken:

• Paret Mette Sørnes og Sindre Knutsen bygget huset i Sørnesvegen i 1995, med tre hybler til utleie. Boligen er dokumentert oppgradert i tidsrommet fram til i dag.
• I 2015 ble NMK2 bestemt å bygges. Det innebærer bygning av en 75 meter høy skyskraper. Paret og utbygger er enige om at NMK Eiendom skal få kjøpe ut eiendommen til Sørnes/Knutsen.
• Reguleringsplanen bestemmer at utvidelsen NMK ønsker ikke kan gis brukstillatelse før boligeiendommen er fraflyttet. Utvidelsen startes likevel.
• Paret Sørnes og Knutsen fikk først tilbud om 4,8 millioner kroner, dernest et bud på 5 millioner. Etter dette ble det høynet til 5,3 millioner inklusive alle omkostninger, som midlertidig bopel til ferdigstilling av eget hus.
• Paret godtok taksten som takstmannen Ålesund kommune leide inn, på 7,2 millioner kroner, selv om de mener den er for lav. NMK avviser takstresultatet og Ålesund kommune innstiller til å benytte seg av ekspropriasjonsretten. NMK ønsker også forhåndstiltredelse før oppgjøret. Dette betyr at familien må avslutte utleie-forholdene og selv skaffe seg et sted å bo frem til oppgjøret er fastsatt. 
• I dag får paret inn 9.400 kroner hver måned i hybelleie, til høsten 2018 øker denne til 14.100 kroner.
• Leieinntektene er nødvendige for å betjene boliglånet. Med bare én inntekt, har hyblene vært parets «pensjonsforsikring».
• Bystyret skal stemme om familien Sørnes/Knutsen blir kasta på gata kommende torsdag.

 
 
 
 15 SISTE
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
  Høyreregelen gjelder o...
  Politiker på slump
  -Det blir en aktiv som...
  Bordtennis-talent sikt...
  Savner kjærlighet i gr...
  Fjordstien blir stadig...
  Åpner dørene til kunst...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag