Søkeord:  
Søk
Banner top

Røntgenhenvisninger forsvant i cyberspace

Over 30 pasienter i Ørskog ble ikke kalt inn til røntgenundersøkelse ved Ålesund sjukehus. Først da pasientene selv etterlyste timene sine ble datafeilen oppdaget. Henvisningene var i utganspunktet sendt fra Ørskog legekontor, men de kom aldri frem til Ålesund sjukehus.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
(16/05/2017)
Bildetekst: Kommuneoverlege i Ørskog, Tom Christiansen. (Foto: Bygdebladet)
 
. . .
 
 
ganger står vi foran alvorlige funn, og vi må stole på at elektroniske meldinger kommer frem, sier kommuneoverlege i Ørskog, Tom Christiansen.  
Han påpeker at alle pasientene nå har fått timen de skulle ha ved Ålesund sjukehus.
– Det som skjedde var at henvisningene ble skrevet og stod registrert som sendt i vår jorunal. Men uten at vi var klar over det, ble de liggende i en postkasse i datasystemet enten på legekontoret eller på helsenettet, sier kommuneoverlegen. 
Kommuneoverlegen understreker at så fort feilen ble oppdaget, ble alle henvisningene sendt videre. 
– Det skjer av og til at henvisninger ikke kommer frem, men da får vi melding fra sjukehuset om at de ikke er mottatt. Denne gangen fikk hverken legekontoret eller sjukehuset feilmelding.
 
Neppe skadet pasientene
Ørskog kommune arbeider nå med å få klarhet i hva som skjedde. Kommunen iverksetter nå tiltak for å hindre at dette skjer igjen.
– Vi jobber med å få klarhet i det som har skjedd. Samtidig har vi nå satt en person til å fotfølge alle slike meldinger slik at vi faktisk får bekreftet at de kommer frem. Det blir altså en manuell kontroll på alle henvisninger, sier Christiansen.
– Vi har ikke grunn til å tro at forsinkelsene for disse pasientene har ført til utsettelser i utredninger eller behandling. Ved alvorlige funn eller henvisninger til andre avdelinger gir vi beskjed om at dersom de ikke hører noe innen 14 dager, må de ta kontakt med sjukehuset eller oss, sier kommuneoverlegen.
 
Fikk en haug med henvisninger 
Inge Lode er avdelingssjef ved røntgenavdelingen i Ålesund og Volda. Han bekrefter at de mottok en haug med henvisninger fra Ørskog på kort tid.
– Vi har fått beskjed om at det var en feil på serveren til Ørskog som gjorde at vi ikke fikk henvisningene til oss. Vi merket dette først ved at flere pasienter tok kontakt for å høre når de hadde fått time, sier Lode.
Ørskogpasientene ble raskt lagt inn i datasystemene på sjukehuset slik at de skulle få sine undersøkelser. 
– Samme dag som etterslepet kom, fikk vi lagt de inn i våre system og tildelt time. Alle fikk tildelt etter hastegrad med utgangspunkt i den dagen henvisningen var ment sendt til oss, og ikke fra den dag vi mottok den, sier Lode.
Lode understreker at det er bra at pasientene passer på.   
– Dette viser at det kan skje feil i systemene som vi ikke har back-up for å fange opp.  Mener en pasient at han eller hun er henvist og de ikke får timer, må de ta kontakt med fastlegen sin. Heldigvis skjer dette veldig sjelden, sier Lode.
 
 
 15 SISTE
  – Nå må det kjempes fo...
  Musikalsk komedie
  – Tippepenger gir kref...
  Flest drukner i Møre o...
  Grunneiere føler seg l...
  Danset i gang promotur...
  Coop planlegger tre st...
  Snart jul – en julerev...
  Namneforslaga kjem inn...
  Blogger om sin egen Tw...
  Aksjeselskap skal kjem...
  Turnforeningen feiret ...
  Vant sin egen semifina...
  Julien-vinner fra Vest...
  Smarte løsninger spare...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag