Søkeord:  
Søk
Banner top

Nye mulige lovbrudd i kommunen

Nytt i Uka avslører i dag det som kan være nye brudd på innkjøpsrutiner i Ålesund kommune. Ved minst tre tilfeller i 2016 har kommunen handlet for millionbeløp uten å lyse dette ut på anbud.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Bjørn Fugelsø Nilssen   
(24/05/2017)
Nytt i Uka avslører i dag det som kan være nye brudd på innkjøpsrutiner i Ålesund kommune.  Ved minst tre tilfeller i 2016 har kommunen handlet for millionbeløp uten å lyse dette ut på anbud.
Det er Miljøvernforbundet som har bedt Ålesund kommune gjøre greie for en rekke innkjøp gjort i 2016.
I et brev til Miljøvernforbundet innrømmer Jonny Indrevåg at kommunen har foretatt det som kan være ulovlige innkjøp i 2016. 
I 2016 leide Ålesund kommune inn to såkalte komprimatorbiler fra Tenden Miljø AS for rundt 2,4 millioner kroner. Komprimatorbiler er kjøretøyene som henter husholdningsavfall. 
Summen kommer frem i en oversikt over store innkjøp i kommunen fra 2016.
I et brev til miljøvernforbundet skriver Indrevåg følgende:

«Her er det gjort en feilvurdering i forhold til beregning av verdi og burde vært kunngjort. Vi har for øvrig nå sendt forespørsel ut i markedet på kjøp av slike biler.»

I forbindelse med Rusken-aksjonen i 2016 og andre mindre oppdrag ble det utbetalt 1,2 millioner kroner til Jan Østensen Transport uten at selskapet hadde avtale med kommunen.  Her svarer Indrevåg følgende:

«I dag er «Rusken»-oppdraget anskaffet ved konkurranse og interntransport ved hjelp av innleie avviklet.»

Kommunen har også betalt ut 1,1 millioner kroner til selskapet Miljøkalk AS. Selskapet leverer kalk- og dolomittprodukter. Viktige bruksområder for disse produktene er blant annet vassdragskalking og vann-, avløps- og røykgassrensing. Indrevåg kommenterer innkjøpet slik:

«Her er det gjort en feilvurdering i forhold til beregning av verdi, og anskaffelsen burde vært kunngjort. Vi har for øvrig allerede satt denne opp denne anskaffelsen på vår arbeidsplan.»

– Når det gjelder bruken av Jan Østensen Transport, så mener vi dette er lovlig på grunn av beløpet.  Han ble brukt i Rusken-aksjonen, og summen var lav. Så gjorde han noen jobber til. Det som skjedde her, er på grensen til uheldig, mener Indrevåg.
– Søppelbilene skulle egentlig leies inn bare en kort periode. Omstendigheter gjorde at vi måtte utvide leien, og kom derfor over grensen, legger han til.
Finnes det flere lovbrudd på innkjøp som ikke er kommet frem nå?
– Det finnes neppe noe i størrelsesorden det vi ser i Bingsa. Men jeg kan ikke utelukke at vi har beveget oss i grenseland for hva som er i tråd med offentlige anskaffelser i noen saker. Det er det liten tvil om, sier Indrevåg.
Han påpeker at de har arbeidet intenst med å forbedre kommunens innkjøpsrutiner, men at innkjøpsavdelingen rett og slett ikke har nok personell til å kontrollere alle innkjøp i en kommune.
– Vi jobber med å skape system som skal fange opp at alle rutiner blir fulgt. Når det gjelder kontroll, så gjøres dette etter konkrete vurderinger. Vi bruker ressursene våre der sannsynligheten for overskridelser er størst, sier Indrevåg.
 
Sjekker avtaler
Norges Miljøvernforbund hår gått gjennom enkelte anskaffelser hos Ålesund kommune for å undersøke om disse er lyst ut på miljøvennlig vis
Ved å gå inn i kommunens leverandørlister, kan en enkelt sjekke om utbetalingene til de ulike aktørene er å finne i Doffin. Dette er et nasjonalt, offentlig registreringssystem der alle anbud skal legges ut.
Miljøvernforbundet har også avslørt flere store utbetalinger i 2016 som kan være ulovlige dersom kommunen har handlet varer eller tjenester fra samme leverandør også i 2014 og 2015.  
– Vi gjorde stikkprøver på 31 av de største kommunale anskaffelsene for 2016 for å undersøke hvordan miljøkravene i anskaffelsesloven er ivaretatt, forteller Trygve Moxness i Miljøvernforbundet.
– Stikkprøvene har avslørt det vi mener er minst tre lovbrudd der anskaffelsene ikke er lyst ut på Doffin i tråd med miljøbestemmelsene i anskaffelsesloven. Men vi ser ikke bort fra at det kan være flere, sier Moxness. 
Frem til 31.12 2016 skulle alle innkjøp over 500 000 kroner lyses ut på Doffin. Fra 1.1.2017 er grensen 1,1 millioner kroner. Ved kjøp over 100 000 kroner skal det hentes inn tilbud fra minst tre aktører.
 
 
 
Bingsa-skandalen:

Advarte mot ulovlige innkjøp i 2015 

 
Allerede i 2015 ble de to kommunale lederne Sigrun Jahren og Kjell Oscar Slinning advart mot å bryte kommunens regler for innkjøp. Bakgrunnen var en henvendelse fra entreprenører som mente kommunen ikke holdt sine avtaler.
 
7. mars i 2015 sendte innkjøpssjefen i Ålesund kommune ut en advarsel til fire kommunale sjefer med klar beskjed om ikke å bruke tjenester fra entreprenører som var utenfor de kommunale avtalene.
De fire kommunesjefene som fikk e-posten, var Einar Grødal, Oddvar Kongsvik, Bingsa-sjef Per Oskar Slinning og virksomhetsleder Sigrun Jahren. 
Her skriver innkjøpssjef Jonny Indrevåg at kommunens faste leverandører har vært i kontakt med innkjøpsavdelingen, og klaget på at kommunen ikke oppfylte sin del av rammeavtalen. 
Indrevåg skriver til kommunesjefene:
«Vi har en bindende avtale der vi kan bli satt i erstatningsansvar ved misbruk. Kommunen får dårlig omdømme i bransjen ved å ikke overholde inngåtte avtaler»
Jonny Rune Indrevåg påpeker  at avtalebrudd kan medføre at kommunen får et dårlig rykte.  Han påpeker også at kommunens avtalepartnere har investert i utstyr for å kunne oppfylle sin del av forpliktelsene.
Tross denne kraftige advarselen fortsatte Bingsa å bruke OK Entreprenør i stor skala ulovlig. Kjell Oskar Slinning sitter med hovedansvaret for at OK fortsatte arbeidet, samtidig som Sigrun Jahren fortsatte å attestere store utbetalinger til entreprenøren uten avtale.
 
Varslet kommunen
Det var Svinø Entreprenør, Blindheim Maskin og UFO som varslet kommuneledelsen om ulovlig bruk av OK Entreprenør i Bingsa i et brev 9. februar 2015.  De skriver:
«Vi har siden kontraktsinngåelse gjentatte ganger registrert at Ålesund kommune gjør bestillinger hos entreprenører som ikke er med i denne avtale. Vi har avtalepartnere som ikke har fått henvendelser vedrørende jobber der andre er innleid».
 
Bingsa var unntatt avtalen
Etter bekymringsmeldingen ble alle entreprenørene kalt inn til møte i kommunen. Her gjorde Indrevåg det klart at Bingsa var unntatt fra avtalen som kommunen hadde inngått med de tre selskapene.
– I dette møtet var det viktig for meg å slå fast at Bingsa ikke var med i avtalen.  Derfor har ikke Bingsa Næring gjort noe galt når de valgte å bruke en annen leverandør. I avtalen står det at Bingsa KAN bruke de tre entreprenørene. Ikke at de må. Feilen de gjorde på Bingsa, var at de handlet for nesten 30 millioner kroner uten at dette var ute på anbud, sier Indrevåg.
Kunne du stoppet de ulovlige innkjøpene i Bingsa på dette tidspunktet?
– Neppe. De var ikke en del av denne avtalen, og min bekymringsmelding til fire ansatte i kommunen gikk på andre brudd på innkjøpsreglene, og var ikke knyttet til Bingsa direkte, sier Indrevåg.
 
OK var ikke kvalifisert
20. januar i 2014 kunngjorde Ålesund kommune anbudskonkurransen på «Graving og massetjenester med tilhørende tjenester».
Sju entreprenører la inn tilbud, og totalrammen på arbeidet var 32 millioner kroner. Forespørselen ble lyst ut på www.doffin.no som er den offentlige utlysningsdatabasen. Samtlige tilbydere i hele Norge har tilgang til forespørselen.
I konkurransen kom der inn sju tilbud, blant annet fra OK Entreprenør. 
Kommunen valgte å inngå avtale med tre tilbydere: Svinø, Blindheim og UFO.
OK Entreprenør ble avvist med følgende begrunnelse:
«Tilbudet må avvises grunnet manglende samsvar mellom tilbudte maskiner, manglende maskinliste og underleverandører som ikke har gitt erklæring.»
OK entreprenør fikk altså ikke avtale, til tross for at kommunen hadde myndighet til å inngå avtale med fem leverandører. 
Til tross for at tilbudet på graving og massetransport for hele kommunen fra OK Entreprenør AS ble avvist, så har Ålesund kommune ved Bingsa Næring i ettertid handlet inn fra dette firmaet. 
Nytt i Uka har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Sigrun Jahren som er virksomhetsleder for vann- avløp og renovasjon i Ålesund kommune uten å lykkes. 
 
  
 

– Lei av å bli stemplet som uredelig 

 Bingsa-sjef Per Oskar Slinning etterforskes nå av politiet. Han ser frem til resultatet av etterforskningen. 
– Jeg trodde en var uskyldig inntil det motsatte var bevist.  Slik er det ikke i denne saken. De får dømme de som skal dømme meg, sier Per Oskar Slinning til Nytt i Uka.
Han understreker at han fremdeles er i jobb, men er nå på en ferie som var planlagt allerede i januar. Politianmeldelsen fra rådmannen er han helt enig i.
– Det var enighet mellom Astrid Eidsvik og meg om at politiet skal etterforske saken. Derfor sitter jeg litt på gjerdet nå og venter. Når dette er over, så vil jeg uttale meg til media, sier Slinning.
– Men hvorfor overså du brevet fra Indrevåg i 2015 om ikke å bruke entreprenører som manglet avtale med kommunen?
– Bingsa har alltid vært regnet som egen sak i kommunen. De som jobber der, må ha peiling på spesielle forhold knyttet til gass og lignende. Utover dette kan jeg ikke kommentere saken, sier Slinning.
Slinning mener at både han og de ansatte har fått mye kritikk. 
– Alle som jobber på Bingsa, har gjort en veldig god innsats. Vi har vært nødt å bruke overtid. Nå er vi blitt stemplet for dette.  Jeg har mye å si i denne saken, men vi må vente til etter politietterforskningen. Det gjelder også mitt forhold til OK Entreprenør, sier Slinning.
15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag