Søkeord:  
Søk
Banner top

Opprørt over forbud mot utehøns

– Forbudet mot ute-gående tamfugler er bare tull, mener hobbyhønseholder Robin Røkke på Lepsøya. Det er det kommersielle hønseholdet som skaper størst risiko for fugleinfluensasmitte, mener han.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
(31/05/2017)
Bildetekst: Robin Røkke i innhegninga til kalkunene sine. Han forteller at han holder fugler fordi det er godt å se hvor kjøttet og eggene kommer fra, og at han vet at dyra har det bra. (Foto: privat)
 
. . .
 
 
Mattilsynet nekter å gi Robin Røkke dispensasjon fra det midlertidige forbudet mot å holde frittgående hønsefugl og andre tamfugler utendørs uten tett tak. Han holder høns, ender og kalkuner som lever et fritt liv på ei stor gressmark på Lepsøya.
Forbudet mot utegående fjørfe er ment å hindre smitte av høypatogen fugleinfluensa, altså fugleinfluensa som smitter veldig lett. Robin mener Mattilsynet skyter over mål med forbudet:
– Fugleinfluensa har eksistert i lang tid, og innimellom finner vi smitte hos viltlevende fugl. Dette er vanligvis sykdom som er lavpatogen – altså lite smittsom – og er ikke noe stort problem i hobbybesetninger. På et tidspunkt dukka det så opp høypatogene former, og det er denne smitten man er redd for, først og fremst i kommersielle besetninger, forteller han.
 
– Tetthet gir smittepress
Ifølge Robin Røkke er det gjennomgående i kommersielle innendørsbesetninger der fuglene lever svært tett, at de høypatogene influensaformene har dukka opp. Årsaken, mener han, er rett og slett at smittepresset blir høyere når fuglene lever så tett.
– Det er ikke blant spredte, utegående fugler at smitten oppstår, påpeker han. – Heller ikke er det utegående, økologiske høns som tar med seg smitten inn i de kommersielle besetningene; det er det hønsebøndene selv som gjør, fordi de ikke er nøye nok med reingjøring og desinfisering før de går inn til eller tar med utstyr til fuglene, hevder han.
Forbudet mot å holde hønse-fugler uten tett tak over, ble innført for Øst-, Sør- og Sørvestlandet på tampen av 2016. 31. mars ble det utvida til også å gjelde hele Vestlandet og Trøndelag. Forbudet gjelder midlertidig fram til 1. juni. Da blir det mest sannsynlig oppheva for denne trekkfuglsesongen.
 
Uenig
Til nå har man ikke funnet høypatogen fugleinfluensa i norske fjøs, og det er Robin selvsagt glad for. Mattilsynet mener forbudet mot utegående fjørfe er viktig for å unngå høypatogen smitte også her til lands, men Robin er sterkt uenig. 
– Mattilsynet løper bare ærendet til de store, kommersielle aktørene. Skal man stoppe spredningen av høypatogen fugleinfluensa, må man gjøre noe med den industrielle innendørsdrifta, for det er der dyra står tett at den høypatogene smitten oppstår, sier han.
 
– Mangler dokumentasjon
Videre hevder han at forskning har dokumentert at fugleinfluensasmitte ikke følger trekkfuglrutene, men derimot handelsrutene. Han forteller om en intens debatt i hobbyfjørfemiljøet om utendørsforbudet, og sier at folk er rasende på Mattilsynet:
– Mattilsynet skryter av at Norge har verdens beste dyrehelse, samtidig som vi bruker minst medikamenter av alle. Det er riktig, men den viktigste grunnen til dét er klimaet vårt, som er relativt sykdomsfiendtlig. Tilsynet hevder at vi må ha strenge regler for at vi skal kunne fortsette å være best. Problemet er bare at de er strenge med feil type dyr, altså med de små, utegående fuglene, i stedet for å gjøre noe med de tette, kommersielle besetningene, påpeker Robin.
Ved å tvinge fuglene til å være inne, mener han at Mattilsynet påfører fuglene dårligere dyrevelferd, noe som igjen kan føre til mer sykdom. 
– Hele dyrevelferden blir satt på spill av den ekstreme måten det drives dyrehold på i dag. Samtidig har ikke Mattilsynet lagt fram noe dokumentasjon på at forbudet mot utegående fjørfe har effekt mot fugleinfluensasmitte, og det er provoserende. Mattilsynet må slutte å skape dårligere dyrevelferd for utegående og økologiske fugler, og heller gjøre noe med det kommersielle fjørfeholdet her til lands – for det er først og fremst der den høypatogene fugleinfluensasmitten oppstår, poengterer Robin Røkke.
 
 

Mattilsynet avviser kritikken

Kritikken som Robin Røkke fremmer mot Mattilsynet deles også av den nye dyreverngruppa Dyrenes Røst, som har publisert leserinnlegg om saka i flere landsdekkende aviser. Mattilsynet mener kritikken er feil:
– Det har vært over 1.000 utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i til sammen 29 land i Europa. I 40 prosent av tilfellene har smitten brutt ut i små besetninger med færre enn 200 fugler. Virusanalyser viser at i de fleste av disse tilfellene stammer smitten fra trekkfugler, hevder seniorrådgiver og veterinær hos Mattilsynet, Fredrik Andersen.
Videre sier Andersen at spredningen av utbrudda tydelig følger trekkfugltrekka, og at det derfor er svært sannsynlig at det er trekkfuglene som er smittebærerne.
60 prosent av utbrudda har altså kommet i større besetninger, stort sett med mer enn 1.000 dyr. Drøyt 20 prosent av alle utbrudda har kommet i besetninger med mer enn 10.000 dyr.
Ifølge Andersen stammer trolig også en del av smitten i de store besetningene fra trekkfugl, fordi det sørover i Europa er langt mer vanlig enn hos oss at også fugler i kommersielt hold går ute deler av tida.
Selv om det i utgangspunktet er lite sannsynlig at en utegående høne som eventuelt blir smitta av en trekkfugl, skal klare å videreføre smitten til en stor, kommersiell, innendørs besetning, mener Andersen at også slik smitte er viktig å unngå:
– Til nå i denne omgang har vi heldigvis ikke hatt noen tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i Norge, og det er det viktig at vi unngår. Dersom vi får smitten innafor landegrensene, selv om det bare er i en liten utendørsbesetning, så vil dette øke risikoen betydelig for videre smitte, hevder seniorrådgiver Fredrik Andersen.
 
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag