Søkeord:  
Søk
Banner top

Spør folk og politikere om lokaldemokratiet

Innbyggerne i det som skal bli Nye Ålesund kommune er spurt om hva de synes om lokaldemokratiet. Kommunestyre-politikerne skal også svare.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(07/06/2017)
Bildetekst: Alle de fem kommunene som skal bli Nye Ålesund deltar i årets demokratiundersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund. Både innbyggere og folkevalgte skal spørres om hvordan de opplever lokaldemokratiet i deres kommune. Mads Solberg er rådgiver for demokratiutvikling i Nye Ålesund.
 
. . .
 
For tredje gang gjennomfører Kommunenes Sentralforbund (KS) en undersøkelse av hvordan folk opplever lokaldemokratiet i sin kommune. De ulike kommunene velger selv om de vil være med på undersøkelsen. Alle kommunene  som skal bli til Nye Ålesund kommune er med denne gangen; av disse er det bare Skodje som har vært med før.
Et representativt utvalg av innbyggerne i Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy har blitt forelagt 14 påstander om hvordan lokaldemokratiet i deres kommune fungerer, og har blitt bedt om å svare på hvor enig de er i de ulike påstandene. Antallet spurte varierer med størrelsen på kommunen, fra 250 i Ørskog og Sandøy til 400 i Ålesund. 
 
Enig eller uenig?
Blant spørsmåla som innbyggerne har blitt bedt om å svare på er følgende:

• «Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen.»

• «Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel.»

•  «Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene.»

• «Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg.»

•  «Denne kommunen gjør en god innsats for å ivareta alle innbyggers behov og rettigheter.»

• «Denne kommunen gjør lite for de mest sårbare i samfunnet.»

I august skal også alle de folkevalgte i kommunestyrene i de fem kommunene svare på de samme spørsmåla, i tillegg til ytterligere 29 spørsmål som har med hvordan de opplever rolla som folkevalgt. Tilleggsspørsmåla handler blant anna om hvordan politikerne opplever de partipolitiske skillelinjene, om forholdet til kommuneadministrasjonen og til media, om hvordan de synes kommunen fungerer, og om de opplever det politiske arbeidet som meningsfylt.
 
Velgere og politikere
Tidligere undersøkelser, i 2010 og 2014, viser – kanskje ikke så overraskende – at generelt er politikerne i landets kommuner litt mer fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer enn velgerne deres er. Størst forskjell mellom velgere og politikere har det vært til påstanden «Jeg er lite fornøyd med måten kommunen takler de langsiktige utfordringene som dette lokalsamfunnet står overfor».
Et kanskje overraskende funn er at både velgere og politikere har vært skjønt enige om at kommunen deres ikke gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet.
 
Viktig med lokalavis
Rådgiver for demokratiutvkling i Nye Ålesund, Mads Solberg, nevner et annet interessant poeng som har kommet fram i de tidligere undersøkelsene:
– Det viser seg at velgerne er mer fornøyde med demokratiet i de kommunene som ikke har lokalavis. Det tyder på at lokalavisene bidrar til å spre viktig informasjon, særlig om kritikkverdige forhold, påpeker han.
Dersom det kommer fram store forskjeller mellom svara til innbyggerne i de fem kommunene som skal bli Nye Ålesund, kan det være aktuelt med grundigere undersøkelser for å finne ut mer konkret hva det er som gjør at folk er fornøyde eller misfornøyde. Solberg ser også for seg at det blir aktuelt for den nye storkommunen å være med på en ny undersøkelse et par år etter sammenslåinga, for å se om oppfattelsen av lokaldemokratiet har endra seg.
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag