Søkeord:  
Søk
Banner top

Mangler oversikt over oljetanker

Nytt årsgebyr for nedgravde oljetanker i Ålesund er utsatt til neste år. Kommunens oversikt over slike tanker er nemlig full av feil og må oppdateres.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
(14/06/2017)
Bildetekst: Ålesund kommune innfører årsgebyr for alle som har nedgravde oljetanker. Fra 2020 blir det mest sannsynlig nasjonalt forbud mot fyring med parafin og fossil olje. Oljetanker som ikke lenger er i bruk, skal rengjøres og fjernes. I visse tilfeller kan man, etter søknad, få la den ligge igjen reingjort og fylt med sand og grus. (Foto: Naturvernforbundet/Martin Leander Brandtzæg)
  
. . .
  
Gebyr for nedgravde oljetanker var ett av de nye forurensingsgebyrene som ble vedtatt i Ålesund kommune i fjor. Gebyret, som ble satt til 400 kroner i året, skulle egentlig iverksettes i år, men har blitt utsatt til neste år. Årsaka er at mange av de nedgravde oljetankene som kommunen har registrert, for lengst er tatt ut av drift og fjerna eller fylt igjen med sand og grus.
– Opprinnelig var det rundt 1200 nedgravde oljetanker i databasen vår, men mange av disse er registrert fjerna eller gjenfylt. For de rundt 700 som gjenstår, er også statusen usikker, blant annet på grunn av mangelfull rapportering. Vi har derfor bedt om tilbakemelding fra eierne av alle oljetanker der registreringa ikke er avslutta, sier teamleder i avdeling for vann, avløp og renovasjon, Rose Mari Refsnes.
 
Stor pågang fra feilregistrerte
Det er ingen tvil om at ganske mange av dem som står i oljetank-databasen ikke lenger skal stå der. Tre dager etter at alle de registrerte hadde mottatt et informasjonsskriv fra kommunen, kunne Refsnes fortelle at hun hadde sittet nærmest sammenhengende i telefonen i samtale med folk som for lengst hadde fjerna oljetanken sin eller fylt den igjen med sand.
Krav om kontroll
Alle som har en nedgravd oljetank, er pliktig til å få den ettersett av fagfolk. Ståltanker skal etterses første gang etter 15 år, deretter hvert femte år, mens glassfibertanker skal kontrolleres første gang etter 30 år, og deretter etter det tidsrommet som fagpersonen mener er nødvendig. Eier av oljetanken må selv dekke utgiftene med kontrollene; gebyret til kommunen skal kun dekke det administrative tilsynet med at kontrollene utføres som de skal, ifølge Refsnes.
– Oljetankgebyret skal være et selvkost-gebyr. Dersom det er for stort eller for lite til å dekke kommunens utgifter, vil det bli regulert, opplyser hun.
Dersom det oppstår lekkasje fra en nedgravd oljetank, er det eier av oljetanken som er ansvarlig for opprensinga.
 
Gamle fat skal fjernes
Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, forpliktes man til å grave den opp og fjerne den. I visse tilfeller tillates det også at man i stedet reingjør den og fyller den med grus og sand. Dette må det søkes om på eget skjema.
Det nye kommunale gebyret gjelder ikke for oljefat som ikke er nedgravd.
Trolig nasjonalt forbud
Det er varsla at det kan bli nasjonalt forbud mot fyring med parafin og fossil fyringsolje fra og med 2020. De som ønsker å erstatte parafin- og oljefyring med andre oppvarmingskilder, kan søke om støtte til dette fra Enova.
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag