Søkeord:  
Søk
Banner top

Vil lagre 50.000 tonn asfalt på Bingsa

Veidekke Industri har søkt til fylket om tillatelse til å årlig ta imot og mellomlagre 50.000 tonn brukt asfalt i bedriftens asfaltverk på Bingsa i Ålesund. Det tilsvarer flere tusen lastebiler med asfalt.

Aktuelt
Tekst Maria Finnøy Fagervoll   
(21/06/2017)
Bildetekst: Veidekke Industri har søkt om å få ta imot og mellomlagre 50.000 tonn returasfalt på bedriftens asfaltverk på Bingsa, noe som tilsvarer tusenvis av lastebiler. (Foto: Google maps)
 
. . .
 
Søknaden ligger nå ute til høring.
– 50.000 tonn returasfalt er ganske mye, men ikke så mye når staten kanskje legger et par 100.000 tonn hvert år på Sunnmøre, alt etter hvilke bevilgninger de får. Og det er mye retur fra kommunen, og andre. Returasfalt blir ny fullgod asfalt. Dette er i tråd med miljøaspektet til myndighetene og bransjen, sier anleggslederen på Veidekke Industri.
 
Skal ta imot returasfalt
Han forteller at per i dag er det Knuseverket og NCC som tar imot returasfalt. 
– Vi har ikke hatt gjenbruksanlegg på plass før, så vi må søke om tillatelse for det først.
Veidekke Industri fikk også tillatelse av fylket til å motta og mellomlagre 10.000 tonn returasfalt på et område i bedriftens pukkverk på Bingsa i 2014. Den gangen kom det uttalelse fra kommuneoverlegen og Olsvika Vel under høringen.
 
Ikke i sjøen
Sistnevnte var bekymret for at lagringen ville gi forurensning i sjøen og belastninger for boliger i nærheten. Kommunen mente at konsekvenser når det gjelder støy, støv og annen forurensning måtte utredes.
– Det nærmeste bolighuset er 7-800 meter unna. Det er i utgangspunktet ikke noe som forurenser eller renner ned i sjøen. Denne typen avfall har fylket veldig god kontroll på. Og det skal være kontrollerte mottak på returer, og skal ikke ligge i sjøen, sier anleggslederen.
Nytt i Uka har kontaktet Olsvika Vel som ikke ønsker å uttale seg før etter en gjennomgang av saken med sine medlemmer. Nytt i Uka har ikke lykkes i å komme i kontakt med en kommuneoverlege innenfor området for kommentar.
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
God sommer
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag