Søkeord:  
Søk
Banner top

Ingen tar ansvar for forurensing i Storvika

Fire ganger på to og et halvt år har Ålesund Motorbåtforening oppdaga og meldt fra om utslipp av en seig, tranaktig substans i Storvika, innerst i Skarbøvika. Det gufne stoffet klistrer seg til båtene og skaper mye frustrasjon for
båteierne.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(21/06/2017)
Bildetekster: En seig, tranlignende masse som siver inn i Storvika og griser til båtene, har vært et gjentakende problem gjennom mange, mange år. 7. juni    i år skjedde det igjen. Olger Drønnesund i havnestyret til motorbåtforeninga i Storvika fortviler over at myndighetene gjør så lite for å finne ut av hvem som er ansvarlig for utslippa.
 
. . .
 
Om frustrasjonen er stor over selve utslippa, er den enda større over at verken kommunen, Fylkesmannen eller politiet ser ut til å ville eller kunne gjøre noe for å spore og stoppe utslippa.
Utslipp av det motorbåtforeninga kaller grakse – et restprodukt av trankoking – har vært en gjenganger i mange, mange år. 7. juni skjedde det igjen: Storvika var tilgrisa av et stoff med samme substans som tidligere. Fargen var riktignok gul denne gangen, men motorbåtforeninga tror dette skyldes at guggen har blitt blanda med pollen.
Nok en gang sendte motorbåtforeninga avviksmelding både til Ålesund kommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling og politiet. De samla også en prøve av utslippet på flaske, i håp om at det kan analyseres og spores. Som tidligere, var responsen heller laber.
 
Storutslipp henlagt
For to og et halvt år siden varsla motorbåtforeninga om et storutslipp som alarmerte både politi, brannvesen, kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling, og alle instanser rykka ut for å ta griseriet i øyensyn.
Ålesund politikammer etterforska utslippet, men kom ingen vei.
– Vi tok en prøve av stoffet og fikk det analysert av Epax Norway, som konkluderte med at det var 90 prosent vegetabilsk olje. Dessverre var det ikke mulig å finne ut hvor utslippet stamma fra, og derfor ble saka henlagt, sier etterforskningsleder Oscar Lilleås ved Ålesund politistasjon.
 
– Kun politiet kan etterforske
Melbøe forklarer at Fylkesmannens miljøvernavdeling foretar både rutinekontroller og særskilte kontroller dersom det foreligger konkret mistanke om utslipp eller forurensing fra en bedrift. Derimot har de ikke myndighet til å etterforske i en utslippssak; de kan verken analysere utslippa eller prøve å spore det mot konkrete bedrifter. Det er det bare politiet som kan gjøre.
 
Svarte-Per til motorbåtforeninga
Ifølge Henry Honningsvåg, også han medlem av motorbåtforeningas havnestyre i Storvika, virka miljøvernavdelinga lite interessert i å ta fatt i det reelle problemet:
– I stedet for å bry seg med griseriet i vika, var de mer opptatt av at de som hadde fått det på båtene og som dreiv og vaska det vekk, måtte få på plass systemer for å samle det opp så det ikke rant ut igjen i sjøen ...
Rolf Voldsund, leder for Ålesund Motorbåtforening, forteller at foreninga fikk beskjed fra miljøvernavdelinga om at de måtte prøve å finne ut hvor utslippet kom fra. Dersom de fant noen konkret mistanke, kunne nemlig avdelinga utføre tilsyn hos den mistenkte.
Også klima- og miljødepartementet har vært orientert om utslippa. Ifølge Olger Drønnesund var beskjeden derfra at den som stod bak utslippa i utgangspunktet måtte ta alle kostnader med oppryddinga – men da måtte man vite hvem synderen var. Dersom den skyldige ikke ble funnet, måtte de som hadde fått griseriet inn i strandsona si, selv ta kostnaden ved å rydde opp.
 
Ukjent overvåkingsplan
Etter hendelsen i 2014, opplyser Drønnesund, ble det forsøkt å få på plass en overvåkingsplan som involverte Fylkesmannen, kommunen og brannvesenet. Hvordan det gikk, vet han ikke.
– Siden den gangen har vi ikke hørt noe som helst. Men nå, etter det siste utslippet, har vi fått beskjed om at de hadde blitt enige om å varsle Havnevesenet først, fordi de alltid har båter liggende og raskt kan rykke ut for å undersøke hvor utslippet kommer fra. Det har vi aldri hørt noe om før, sier Drønnesund.
At motorbåtforeninga ikke var orientert om at Havnevesenet skulle varsles, overrasker ikke Anne Melbøe hos Fylkesmannens miljøvernavdeling:
– De burde ha fått møtereferatet for lenge siden. Havnevesenet varsles med en gang. De har ikke noe ansvar her, men de har alltid en båt i nærheten og sa seg villige til å bistå med å prøve å finne opphavet til utslippa, sier hun.
 
Lover å etterforske
Første gang politiet var inne og undersøkte et utslipp i Storvika, var i 2004. Også den gangen ble saka henlagt. Siden har det ifølge motorbåtforeninga vært en rekke mindre utslipp, fram til storutslippet i 2014. To nye utslipp ble meldt inn med én ukes mellomrom våren 2015. Disse utslippa var på langt nær så store som i 2014, men likevel mer enn nok til at båtene på ny ble tilgrisa. Ingen av organene som ble varsla – kommune, Fylkesmann og politi – reagerte.
For to og ei halv uke siden skjedde det altså på ny, og igjen sendte motorbåtforeninga avviksmelding både til kommunen, Fylkesmannen og politiet. Ei uke seinere hadde ikke foreninga hørt noe som helst fra noen av dem. Politiets etterforskningsleder lover at politiet vil se på saka:
– Jeg har stor forståelse for at båteierne er lei av å få båtene sine tilgriset, og jeg kommer til å ta tak i det så snart jeg får anmeldelsen på mitt bord. Da skal jeg sende den over til økoteamet, som er de som har ansvaret for å etterforske slike saker, sier Oscar Lilleås.
 
 
 
 

Avviser mistanke, får støtte fra Fylkesmannen 

 
Epax Norway AS, selskapet som konkluderte med at utslippet i 2014 bestod av 90 prosent vegetabilsk olje, produserer selv omega-3-fiskeoljer. Epax avviser at de står bak utslippa, og får støtte fra Fylkesmannen som sier det er svært lite sannsynlig.
Ålesund Motorbåtforening har i flere år mistenkt at det er fra Epax Norway grakse-utslippa kommer. På grunn av vindretninga som drev det siste utslippet mot småbåthavna, er de temmelig sikker på at i alle fall dette må ha kommet derfra.
– Det var østlig vindretning, og da er det i grunnen ikke noen andre alternativ, hevder Olger Drønnesund i motorbåtforeningas havnestyre i Storvika.
 
– Kan ikke komme fra oss
Fabrikksjef Harald Halsebakke hos Epax Norway avviser at noen av fettutslippa kan stamme fra dem.
– Vi har ikke registrert noen utslipp hos oss, og vi har gjort ganske betydelige investeringer i rensing og sikring av avløpsvannet de siste åra. Vi har også hele tida hatt en god dialog med Fylkesmannen, sier Halsebakke.
 
– Har sikra og rensa
Motorbåtforeningas teori er at utslippa enten kommer fra en buffertank som står inne på land hos Epax, eller fra avløpsrøret deres, som går rett ut i vika mellom Epax og Dyrkorn. Dette blir fullstendig avvist av Halsebakke.
– Dersom buffertanken renner over, befinner den seg i et sikkert område der alt spill blir samla opp av et damsystem. Det er umulig at noe av dette kommer ut i sjøen. Når det gjelder avløpsrøret, er alt som kommer ut der, rensa. Vi er også jevnlig ute og sjekker at alt er i orden med røret og avløpet.
 
Fylkesmannen støtter Epax
Også Fylkesmannens miljøvernavdeling anser det som svært lite sannsynlig at utslippa kan komme fra Epax:
– Vi har jevnlige kontroller hos Epax Norway, og vi har aldri funnet noe som tyder på at de kan stå bak slike utslipp. Det er en bedrift som lager ganske dyre produkter, og et slikt utslipp ville vært kostbart for dem. Derfor har de gode rutiner for at det ikke skal kunne skje, hevder fagansvarlig Anne Melbøe i miljøvernavdelinga.
 
Ønsker godt samarbeid
På samme tid som motorbåtforeninga registrerte og meldte inn det siste utslippet, tok Epax prøve av et gult slam inne i deres egen vik. Det viste seg, ifølge Epax, å inneholde kun tørrstoffer, mest sannsynlig pollen og alger. Fett og oljer var det ingen spor av. 
Hos motorbåtforeninga i Storvika er de derimot helt sikre på at utslippet som de registrerte, var fettholdig. Prøven de tok, håper de politiet vil få analysert, og da hos en annen aktør.
Vi ønsker å ha et godt forhold til de andre aktørene i Skarbøvika, og viss det blir registrert utslipp her, vil vi gjerne bli kontakta og gjerne få en prøve. Vi har avansert utstyr for analyse av fettstoffer, og kan lett finne ut hva dette er, og om det eventuelt stammer fra oss, sier fabrikksjef Harald Halsebakke.
 
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
God sommer
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag