Søkeord:  
Søk
Banner top

Har vært livreddende

– Jeg kan ringe de når som helst. Hadde det ikke vært for at de snudde livet mitt, hadde jeg kanskje vært død nå, vedgår den unge kvinnen.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(05/07/2017)
Bildetekst: 23-åringen fra Ålesund har fått en helt ny gnist i livet etter å ha fått hjelp av Housing First. Nå gleder hun seg til å skape sitt eget hjem, etter å ha vært bostedsløs.
 
. . .
 
En av deltakerne som har fått hjelp av Housing First, er full av lovord om ordningen og ikke minst personene som jobber med den. Deltakeren står ikke frem med ansikt, men ivrer for å gjøre Housing First-prosjektet mer kjent. Selv om samtalen foregår i Housing First sine kontorlokaler, er ingen av de ansatte til stede.
– Det beste med dette, er de perfekte menneskene som jobber med det, takker deltakeren videre.
 
Var bostedsløs
Den unge damen forteller at hun har vært bostedsløs i ett års tid. Da bestod «hjemmet» av å overnatte hos venner og familie, og situasjonen opplevdes håpløs.
– Man blir deprimert av å være 23 år og ikke gjøre noe. Det knekker et menneske å ikke ha et sted å bo. Det er en veldig håpløs situasjon, forteller hun ærlig.  
For et halvt års tid siden fikk hun høre om mulighetene til å få et hjem via Nav. Saksbehandleren tok kontakt med Housing First, som igjen forsøkte å oppnå kontakt med den bostedsløse. 
– Til å begynne med responderte jeg ikke. Jeg ville ikke ha med dem å gjøre. Hverdagen min var full av mye problemer, tenker hun tilbake. Likevel fortsatte Housing First å kontakte henne. Også andre instanser oppfordret om å ta imot tilbudet. På et tidspunkt var hun klar til å høre etter hvilket tilbud det dreide seg om.
 
Fikk velge selv
For en måneds tid siden møtte hun de ansatte og fikk gå på visninger til noen av leilighetene ÅKE (Ålesund kommunale eiendom KF) hadde tilgjengelig.
Både husvære og hvor i Ålesund hun ønsket seg til, og bort ifra, ble hensyntatt.
– Jeg kunne velge blant tre steder, eller vente til neste tildeling, forteller hun. Nå venter hun straks på å få flytte.
 
Klarnet opp
For fire år siden «datt hun av lasset», som hun beskriver det selv. Mye skjedde på kort tid. Angsten fikk fritt utløp. 
Nå er hun rusfri og har mer klarhet i hodet. De ansatte ved Housing First får mye skryt for dette siste halve året, hvor hun har holdt seg nykter. Innsatsen deres berømmes.
– Livet har snudd helt på hodet istedenfor at jeg falt utenfor. Jeg er kjempepositiv nå, beskriver hun.
 
Fremtidsplaner og -tanker
Til høsten skal hun fortsette på lærlingtiden sin for å få fagbrev. Om fem år tenker hun på å kunne videreutdanne seg som kosmetolog. 
– Nå skal jeg bruke de tre åra jeg har som kommunal leietaker, og i løpet av den tiden vil jeg legge meg opp egenkapital, for å kunne kjøpe mitt eget sted. Da kommer jeg meg ut av prosjektet også, slik at andre kan få plassen, tenker hun høyt. 
– Jeg har lært at det er lurt å ta imot hjelp. Om der er flere som er i tvil, så ikke vær det!
– Er det noe du tenker burde vært gjort annerledes i denne prosessen?
– Nei.
 
 

Godt i gang med Housing First 

 
Allerede i sitt første driftsår er prosjektet med Housing First  godt i gang med å nå målsetningen sin, om å kunne tilby rundt ti deltakere et hjem. 
 
– Vi har sju deltakere per i dag, forteller teamleder Anne-Marie Aasen.
Nav mener det finnes anslagsvis 20 bostedsløse med rusmiddelavhengighet i Ålesund.
– Det er vanskelig å vite akkurat hvor mange som har behov, forteller erfaringskonsulent Kai Sivertsen.
 
Brukermedvirkning
I første rekke jobbes det i samarbeid med deltakeren. Det er ikke krav om rusfrihet, for eksempel. Tanken er at det å skape seg et hjem, ikke bare en bolig, eller et tak over hodet, fører med seg andre positive elementer. Deltakerne skal føle seg verdige. Fra Irland har Housing First ført til at rusbruken har gått ned, og med det også mindre behov for akutte tjenester, nedgang av kriminalitet og bedre helseeffekt.
– Deltakerne får være med i sin egen prosess, og får være der uten at det stilles krav. Boligen er utgangspunktet – hjemmet kommer først, forklarer Aasen, om tanken bak Housing First-prosjektet, som startet i New York. 
Det snakkes mye økonomi i starten, for å gjøre deltakerne bevisste på at husleie må betales, for eksempel. 
ÅKE stiller boliger tilgjengelig, og en deltaker i Housing First stiller på lik linje med andre som får tildelt kommunale boliger. 
– Husleie må betales og man må følge ordinære husleieordninger, forteller boligkonsulent Kristin Myklebust, fra ÅKE.
 
Fullverdige leietakere
Med noen måneders erfaring forteller Myklebust at tilbakemeldinger om hærverk og bråk fra deltakerne i Housing First, har vært null.
Det presiseres at prosjektet ikke er en snarvei til bolig. Det er heller ikke sånn at de som jobber i prosjektet skal «gjøre jobben» for deltakerne. Leietakerne skal være med i sin egen prosess. Deltakerne går på visning, og får velge hva som passer best. Skulle det ikke fungere, får man likevel fortsette i prosjektet.
– Tjenesten følger ikke boligen, men personen, og tilknytningen til oss kan vare så lenge deltakerne ønsker, forteller de i prosjektgruppa. 
– Vi følger opp så lenge der er behov, understreker Aasen og Sivertsen. 
– Når man får ta valget selv, skjer det noe med en. Deltakerne får innrede selv, alt med tanke på å skape et hjem, forteller erfaringskonsulenten.
 
Fortsetter lenge
– Er det grunn til å tro at prosjektet stopper opp om drøye to år?
– Ålesund kommune har som mål at ingen skal være bostedsløse. I tillegg er det en forventning at når fylkesmannen gir prosjektmidler, så skal den kommunale drifta ta over selv når prosjektperioden er over, forteller Anne-Marie Aasen om fremtidstroa på Housing First i Ålesund.
 
Housing First:
• En modell fra New York med mål om å skape varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske helseproblemer. 
• Deltakerne får oppfølging, besøk og skreddersydd tilnærming.
• Et mål er at deltakerne skal oppleve bedret livskvalitet.
• Samarbeid mellom Virksomhet psykisk helse og rustiltak, NAV Ålesund, ÅKE.
• Ingen krav om rusfrihet.
• Ordinær leiekontrakt med ÅKE, i første omgang inngås det en tre-års kontrakt.
• Forprosjektet startet i fjor høst, og er å beregne som prosjekt til november 2019.
• Styringsgruppa består av ansatte fra Ålesund kommunale eiendomsforetak KF (ÅKE), Nav, Virksomhet for psykisk helse og rustiltak og fra Housing First.
 • I Norge er det en 20-talls kommuner som har lignende prosjekt innen metoden. 15 SISTE
  – La private få bygge ...
  Jernet strømmer inn ti...
  Klar for favorittfesti...
  Dette er tilbudet eldr...
  Blir Pape (19) AaFKs n...
  - Arbeidet for «Plastf...
  Rock i havgapet
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
annonse   
God Sommer 2018
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag