Søkeord:  
Søk
Banner top

Florida koster en halv million – pluss en luksussuite

Prislappen for det én time lange foredraget som Richard Florida skal holde under «The North West» er på 1000 dollar minuttet. Lokal transport og en luksussuite kommer på toppen.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(05/07/2017)
Bildetekst: Richard Florida skulle egentlig ha kommet til Ålesund 5. oktober, men hele The North West har nå blitt flytta til våren. Prisen for foredraget er en halv million kroner. (Foto:  Jere Keys, lisens: CC BY 2.0)
 
. . .
 
Etter først å ha nekta å opplyse hva det kosta å signere Richard Florida til 5. oktober i år, har Ålesund kommune snudd og gitt fullt innsyn etter at Nytt i Uka klagde på hemmeligholdet. Kontrakten viser at Florida skal ha 60 000 dollar – en halv million kroner – for et foredrag på 60 minutter, inkludert eventuelle spørsmål fra salen.  
Omgjort til pris per minutt, blir det altså 1000 dollar – 8 300 kroner – hvert eneste minutt. Flytransport betales av Creative Class Group (CCG), «managementet» til Florida, men Region Ålesund må dekke privat transport til og fra Vigra, pluss en luksussuite som CCG skal velge.
 
Region Ålesund betaler
Det økonomiske ansvaret for kontrakten ligger hos Region Ålesund, som består av de fem kommunene som skal bli Nye Ålesund, pluss Giske og Sula. 
Allerede 6. februar i år signerte Momentium kontrakt med The Creative Class Group (CGG) om et foredrag med Richard Florida, en amerikansk professor og ekspert på byplanlegging. Dagen etter signerte Momentium og Region Ålesund en kontrakt der Region Ålesund ved Ålesund kommune påtar seg hele det økonomiske ansvaret for foredraget, inkludert utbetaling av halve kontraktssummen ved signering.
Av kontrakten mellom Momentium og Region Ålesund går det videre fram at så snart det var etablert et aksjeselskap som skal stå for gjennomføringa av The North West, skulle det økonomiske ansvaret overføres til dette selskapet. Aksjeselskapet har senere blitt etablert av styringsgruppa for Region Ålesund, som består av ordførere og rådmenn fra alle de sju kommunene i regionen.
 
Kommunen ville hemmeligholde
Nytt i Uka fikk først en kopi av kontrakten med CCG der alle opplysninger om kostnaden for å få Florida til The North West, var sladda. Grunnen til at prisen ikke kunne offentliggjøres, var at det det var nedfelt i kontrakten at alle slike opplysninger skulle holdes hemmelig, var forklaringa vi fikk  av prosjektleder for Region Ålesund, Anne Mette Liavaag.
Etter Nytt i Ukas mening finnes det ikke hjemmel i norsk lov for å hemmeligholde kostnader som det offentlige har med å gjennomføre et arrangement, og vi klaga derfor på kommunens avgjørelse om ikke å gi fullt innsyn i kontrakten. Ganske raskt fikk vi tilbakemelding fra Liavaag om at kommunen hadde kommet til samme konklusjon som oss, og vi fikk utlevert en usladda kopi av kontrakten med CCG.
 
Pris «i øvre sjikt»
I kontrakten kom det altså fram at Richard Florida skulle ha 60 000 dollar for inntil en times foredrag, inkludert spørsmål og svar fra salen. I tillegg ble det krevd en lukussuite etter CCGs valg – og den siste boka til Florida skal omtales i alt forhåndsmateriell om foredraget. Dersom det blir aktuelt at Florida også skal delta på andre arrangementer enn selve foredraget, vil dette koste ekstra.
Ifølge kilder Nytt i Uka har vært i kontakt med, er en halv million kroner i «øvre sjiktet» når det gjelder internasjonale foredragsholdere innen fagfelt som teknologi, samfunn og næringsliv. 
 
Flytta til våren
Det går også fram av kontrakten at den ikke kan sies opp ensidig. The North West AS har likevel lykkes å forhandle seg fram til en flytting av foredraget til april 2018, uten at dette vil koste noe ekstra, opplyser styreleder i selskapet, Knut Flakk.
Tema for det 60 minutter lange foredraget som Richard Florida skal holde under «The North West», er «Ålesund kommune og de tre T-ene». De tre T-ene er Floridas nøkkelbegrep for regional, økonomisk vekst: Teknologi, Talent og Toleranse.
 
Regionprosjekt
Region Ålesund er et regionprosjekt som delvis er finansiert av statlige midler, via fylkeskommunen. Når det gjelder kostnadene ved foredraget til Richard Florida og resten av The North West, skal disse fordeles mellom de sju medlemskommunene, fylkeskommunen, sponsormidler og billettinntekter, opplyser prosjektleder Anne Mette Liavaag. 
 

Styreleder ønsket ikke publisering 

Styreleder i The North West AS oppfordra til hemmelighold.
Etter at Nytt i Uka fikk tilsendt en usladda kopi av kontrakten, ble vi kontakta av styreleder Knut Flakk i The North West AS. Han oppfordra oss til ikke å gå ut med kontraktbetingelsene, fordi offentliggjøring vil kunne oppfattes som et avtalebrudd fra Ålesund kommunes side. I verste fall kan dette medføre at Florida kansellerer hele foredraget, samtidig som Region Ålesund blir sittende med regninga, hevda han.
Slik Nytt i Uka vurderer det, er kostnaden ved Florida-foredraget av offentlig interesse, siden det i hovedsak blir finansiert av offentlige midler. At Ålesund kommune har signert en kontrakt der kommunen – i strid med norsk offentliglov – binder seg til hemmelighold – er etter vår mening ikke et godt argument for å la være å publisere de økonomiske betingelsene i kontrakten.
 15 SISTE
  – La private få bygge ...
  Jernet strømmer inn ti...
  Klar for favorittfesti...
  Dette er tilbudet eldr...
  Blir Pape (19) AaFKs n...
  - Arbeidet for «Plastf...
  Rock i havgapet
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
annonse   
God Sommer 2018
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag