Søkeord:  
Søk
Banner top

– Det er kommunen som har neglisjert, ikke vi

De to naboene i Bergvegen 5 og 7 har en helt annen versjon enn Ålesund kommune i saka om kloakken som flyter i Bergvegen. – Det er kommunen som har ansvaret og som har neglisjert saka, hevder de.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(09/08/2017)
Bildetekst: Kjetil Berge og Arild Mæhle Waksvik, eiere og beboere i henholdsvis Bergvegen 5 og 7, mener det er kommunens feil at ikke noe har skjedd med kloakklekkasjen. De sendte brev til Ålesund kommune 6. oktober, dagen etter de hadde mottatt varsel om pålegg. Der bestred de at det var det private avløpet som var skada. Brevet har til nå ikke blitt besvart av kommunen.
 
. . .
 
Kjetil Berge og Arild Mæhle Vaksvik, beboere og eiere av Bergvegen 5 og 7, ble ikke så rent lite irritert da de leste i Nytt i Uka sist uke at kommunen mente kloakklekkasjen i Bergvegen kom fra to naboer som hadde fått varsel om pålegg om utbedring, og som skulle ha neglisjert varselet.
– Vi fikk varselet 5. oktober i fjor og leverte svar to dager etter. Der betvilte vi at det var våre private avløpsrør som var lekk, og krevde at dette ble undersøkt av en nøytral instans. Brevet har vi enda ikke fått svar på – ti måneder senere –, til tross for forvaltningslovas krav om å gi svar innen tre uker, forteller Arild Mæhle Vaksvik.
Nytt i Uka har bedt Ålesund kommune om innsyn i alle dokument i denne saka, og kan bekrefte at kommunen har mottatt brevet fra Waksvik og Berge uten å ha svart på det. Saksbehandleren er imidlertid på ferie og kan ikke svare på spørsmål om saka før han er tilbake.
 
– Ødelagt av kommunens trær
Waksvik fortsetter:
– I tillegg til at vi mener det er kommunens egne rør som lekker, skriver vi også at skaden på røra uansett mest sannsynlig er forårsaket av røttene på kommunens selje- og bjørketrær som vokste langs murkanten fram til de tatt livet av med gift for noen år siden.
Han forteller at de kommunale trærne var til mye bryderi, og at han på 90-tallet gjentatte ganger ba kommunen om å fjerne dem. Hver gang ble trærne bare beskåret, med det resulatet at røttene vokste seg stadig kraftigere. 
– Mot slutten av 90-tallet begynte plutselig kloakken å renne feil vei fra kummen utenfor her og opp i sluken i vaskekjelleren i huset, som da var eid av min far. Dette gjentok seg flere ganger utover 2000-tallet. En rørlegger som var her og så på det, konkluderte med at fallet fra kummen til huset nå gikk feil vei, altså nedover i stedet for oppover. Vi er ganske sikker på at dette skyldtes at de kraftige trerøttene hadde løfta kummen og røra oppover.
 
Selje på kjøkkenet
Da det rundt 2005 begynte å vokse en selje opp mellom huntonittplaten og gulvlista inne på kjøkkenet i hybelleiligheten som han bodd i den gang, var begeret fullt for Waksvik. Han insisterte på at kommunen tok livet av trærne. Bildene av selja på kjøkkenet overbeviste dem, og trærne ble drept ved at det ble fylt gift i hull som ble bora gjennom stammen.
– Noen år etter at kommunen hadde fjerna og tatt livet av trærne, slutta kloakken å komme opp i kjelleren. Da hadde røttene råtna og krympa slik at kummen hadde sunket ned igjen, tror Waksvik.
 
Lekkasje siden 80-tallet
Videre hevder han at lekkasjen nedover bakken i Bergvegen har vært der i alle fall siden midten av 80-tallet. Tidligere har han imidlertid fått høre at det dreier som vann fra fjellsiden som har funnet nye veier etter at de gamle kisteveitene som leda vannet nedover Aksla, ble fjerna for mange tiår siden. Etter det han har fått høre, skal det opprinnelig ha vært så mange som 22 slike kisteveiter mellom Lande-garasjen og Klipra. Etter at disse ble fjerna, skal det ha oppstått fukt- og vannproblemer flere steder i området.
– Vi mener at fuktigheten nedover i bakken her har vært uforandra i over 30 år. At det har blitt verre det siste året, stemmer ikke, hevder han.
 
Grønt og gult pulver
I fjor gikk avløpsrøret til Waksvik tett, og han måtte ha rørlegger for å åpne opp og spyle ut røra. Da skal det ikke ha vært noen tegn på lekkasje fra hans rør og ned til den offentlige kummen. Videre forteller han at han stiller seg sterkt tvilende til påstanden om at kommunen har påvist lekkasje med fargepulver:
– Kommunen var først her oppe og fargepulver i en kum i Vervgata bakom huset mitt. Det førte til at hele bakken ned mot Grensegata ble farga grønn. To dager etter kom de opp og helte fargepulver i alle slukene mine og bad meg om å la alle kraner stå åpne i minst 20 minutter. Siden bakken utenfor allerede var grønn, var det umulig å se om det også lekket ut noe fra de private røra mine, forteller Arild Mæhle Vaksvik.
 
 
 
 

Nytt varsel om pålegg

 
Uten å svare på tilbakemelding fra beboerne i Bergvegen 5 og 7, har Ålesund kommune nå sendt nytt varsel om pålegg. Denne gang bare til nummer fem.
Ålesund kommune har sendt brev til Dorthe Lise Nøstdal der hun varsles om at dersom det ikke blir satt i gang tiltak for å stoppe kloakklekkasjen innen 11. august, vil kommunen komme med pålegg om utbedring og vurdere tvangsmulkt. Nøstdal eier Bergvegen 5 sammen med Kjetil Berge, men brevet er kun adressert til henne.
Varselet om pålegg er sendt ut til tross for at Ålesund kommune etter åtte måneder enda ikke har svart på innsigelsene som eierne av Bergvegen 5 og 7 hadde til det første varselet.
Saksbehandler David Chris Mertsching hos Vann, avløp og renovasjon i kommunen, opplyser at brevet må besvares av teamleder for avløp, Svein Johansen – men at han er på ferie og ikke tilbake før 14. august. Likevel har kommunen nå sendt ut nytt varsel, datert 2. august, samme dag som Nytt i Uka omtalte saka.
 
Nye videoundersøkelser
Ifølge Mertsching er det nye varselet sendt ut som følge av nye undersøkelser med videokamera:
– Vi var inne i røra med kamera i slutten av juni. Da så vi tydelig at det private tilkoblingspunktet fra Bergvegen 5 var ødelagt. Vi gav da muntlig beskjed om at dette måtte utbedres, men siden det enda ikke har skjedd noe, og vi ser på dette som en hastesak, har vi nå sendt ut varsel om pålegg med en ukes frist til å begynne å iverksette tiltak.
Videre opplyser han at det ikke er sendt tilsvarende varsel om pålegg til Bergvegen 7, fordi man ikke er helt sikker på om det også er lekkasje derfra:
– Vi vet at det er lekkasje fra tilkoblingspunktet fra Bergvegen 5. Når dette er ordna, blir det lettere å se om det også er flere lekkasjer fra nummer fem og eventuelt også fra nummer sju, forklarer Mertsching.
 
– Stemmer ikke
Dorthe Lise Nøstdal og Kjetil Berge opplyser at de vil bruke noen dager på å vurdere det nye varselet fra kommunen. De vil helst ha saka vurdert av en nøytral instans, men sier at de er innstilte på å få saka ut av verden. Samtidig påpeker de at de ikke har fått noen muntlig beskjed om utbedring, slik Mertsching hevder. Opplysningene om kamerabilder skal dessuten være helt nye for dem.
– Vi visste ikke engang at kommunen hadde vært inne i røra med videokamera, så dette stemmer ikke, påpeker Kjetil Berge.
 
 
 15 SISTE
  – La private få bygge ...
  Jernet strømmer inn ti...
  Klar for favorittfesti...
  Dette er tilbudet eldr...
  Blir Pape (19) AaFKs n...
  - Arbeidet for «Plastf...
  Rock i havgapet
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
annonse   
God Sommer 2018
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag