Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Vil ikke ha noe med Ålesund kommune å gjøre

– Jeg føler meg direkte ført bak lyset og lurt av deg som plan- og bygningssjef i perioden frem mot sommerferien, hvor det ble gitt meget positive signaler og lovnader knyttet til vår rammesøknad. I tillegg forsøker dere nå å få igjennom et vedtak uten å involvere oss i den administrative innstillingen som lovet før ferien. Ordene tilhører Pål Magnus Aglen som er viseadministrerende direktør i Veidekke Eiendom

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Bjørn Fugelsø Nilssen   
(06/09/2017)

 
Ordene tilhører Pål Magnus Aglen som er viseadministrerende direktør i Veidekke Eiendom. 
Veidekke Eiendom har planlagt utbygging av 93 boliger mellom Borgundvegen og Ystenesgata. Men administrasjonen i Ålesund kommune vil ikke godkjenne planene, og ber politikerne si nei til prosjektet. 
I et brev til plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik går viseadministrerende direktør i Veidekke Eiendom til frontalangrep på kommunen for måten de har behandlet saken på. 
– Det er til min store forbauselse og forargelse at jeg etter å ha mast inn i det kommunale behandlingssystemet finner ut at kommunen ved plan- og byggesakskontoret nå innstiller på å avslå søknaden, dette står i sterk kontrast med de signaler du som plan- og bygningssjef meddelte i telefonsamtaler og dialog utover våren, skriver Aglen i en epost til Ole Søvik.
 
Ferdig med kommunen
Men kritikken stopper ikke der.  Eiendomsutvikleren fyrer av mot kommunen, og truer med å trekke seg helt ut.
– Vi ser oss nødt til å avslutte våre planer om å etablere oss som en boligutvikler i Ålesund og ser oss derfor nødt til trekke oss fra samarbeidet med bl.a. Jangaard Export AS vedrørende utviklingsprosjektene på henholdsvis Sydsiden og Ålesund Bybadet. Vi kan ikke operere i en kommune som til de grader motarbeider en byutvikling hvor private interesser bidrar, skriver Aglen.
 
Taper penger
Veidekke Eiendom Midt-Norge har base i Trondheim. Selskapet har store utbyggingsprosjekter over hele Norge. Nå risikerer de å tape penger på engasjementet i Ålesund.
– Et avslag på rammesøknaden vår, tross et godt og tilpasset prosjekt, utholdenhet i seks år med en lite imøtekommende (les motarbeidende og trenerende) saksbehandler og plan- og byggesakskontor, vil kort fortalt medføre store tap for oss. Vi investerte i dette prosjektet basert på en vedtatt reguleringsplan og hadde tiltro til forutsigbar og objektiv kommunal saksbehandling, noe de siste seks årene har bevist at vi fullstendig feilvurderte, skriver viseadministrerende direktør i Veidekke Eiendom Pål Magnus Aglen.
Nytt i Uka har forsøkt å nå Aglen for ytterligere kommentar uten å lykkes.
 
 

Utrykk for irritasjon

Plan- og bygningssjef i Ålesund kommune, Ole Søvik (bildet), bekrefter at de har fått brevet fra Aglen.
– Vi har hatt en samtale med Aglen etter at vi mottok brevet. Brevet er nok et utrykk for frustrasjon han føler rundt behandlingen av denne saken. 
Kommunen bekrefter at det i vår har vært en dialog mellom partene.
– Dialogen mellom kommunen og Veidekke har gått gjennom arkitektfirmaet Thommesen i Trondheim som er ansvarlig søker. Vi kjenner oss ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen til Veidekke. Det er riktig at det er gitt positive signal til enkelte element i søknaden, men dette er ikke det samme som at hele prosjektet blir godkjent, sier Søvik.
Han påpeker at det er flere elementer som må endres for at planene skal godkjennes.
– Vi har gitt signaler tilbake på hva som kan føre til en godkjenning av prosjektet.  Det er spesielt to forhold som vi påpeker. Det ene er at prosjektet bryter vesentlig med byggelinjen, og at uterommet som oppstår mellom Sundgata og Borgundvegen blir vesentlig smalere enn hva reguleringsplanen sier. Det andre er at bygget fører til ikke akseptable solforhold i de indre gårdsrom mellom byggene. Her er det også planlagt en nærlekeplass som dermed heller ikke kan godkjennes, sier Søvik.
Saken skulle egentlig behandles i plan- og byggesaksutvalget tirsdag kveld, men den er nå trukket fra sakskartet etter anmodning fra Veidekke.
– Vi vil gi en orientering til politikerne. Jeg har god tro på at vi skal få til en løsning med utbygger. Vi har hatt samtaler i ettertid av brevet, sier Søvik.
Han legger til at både Møre og Romsdal fylke og fylkesmannen har varslet innsigelse til søknaden slik den foreligger.
– Jeg ville gått langt utover min myndighet om jeg skulle innstille på godkjenning av planene. Prosjektet må bearbeides for å kunne bli godkjent, sier Søvik.
 
 

Dette er saken:

I 2015 søkte Veidekke Eiendom om å bygge 93 boenheter mellom Ystenesgata og Borgundvegen på den såkalte Filadelfia-tomten og nabotomten. 
Bebyggelsen omfatter tre bygninger mot Borgundvegen og to mot Ystenesgata. De sistnevnte har et mellombygg med trapp og heis som gjør at de for det meste fremstår mer som ett langstrakt bygg. Tegningene viser at det legges opp til 75 parkeringsplasser og 186 sykkelparkeringsplasser.
 Allerede i 2006 ble det søkt om å bygge boliger på tomten, og det ble den gang slått fast at en slik utbygging ville kreve en del dispensasjoner fra reguleringsplanen. 
I november 2016 leverte Veidekke Eiendom sitt endelige prosjekt til godkjenning hos Ålesund kommune.
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag