Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Kai-støy i Solnørvika: Skodje kommunes ansvar

Det er Skodje kommunes ansvar å påse at reguleringsplanen for kaiområdet på Håhjem følges, også når det gjelder støykrav, påpeker Miljødirektoratet.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Fridgeir Walderhaug   
(06/09/2017)
Bildetekst: Dag Heming Dale har slåss i 25 år for at Skodje kommune skal sørge for at støykravet i reguleringsplanen for Håhjem-kaia blir overholdt. Dét har ikke Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord fått med seg; han ”trodde” at Dale krevde ny reguleringsplan, noe han aldri har gjort. (Arkivfoto: Fridgeir Walderhaug)
 
. . .
 
Etter nærmere 25 års kamp mot støy fra Allskogs tømmerlasting fra kaia på Håhjem, var gleden stor hos Jan Heming Dale. Eieren av Solnørvika camping trodde at han og campinggjestene endelig skulle få fred, i alle fall om natta og på helligdager. Men dengang ei: Fylkesmannens vedtak om å begrense støyen, ble oppheva av Miljødirektoratet.
To år etter forklarer Miljødirektoratet at opphevelsen av vedtaket skyldtes at havneanlegg er unntatt fra forurensingslova. Dermed har verken Fylkesmannen eller Miljødirektoratet myndighet til å legge ned krav om støy eller annen forurensning. Den myndigheten ligger det til kommunen å utøve gjennom reguleringsplanen for området, presiseres det i en e-post fra medierådgiver Stian Fjelldal.
Miljødirektoratets jurist Fritz Nilsen forklarer at hele transportsektoren – veier, jernbane, flyplasser, havner med mer – er unntatt fra forurensingsloven, og at det er de ulike samferdselsmyndighetene som utarbeider eventuelle miljøkrav. For eksempel er det luftfartsmyndigheten som setter utslipps- og støykrav til en flyplass. 
– Når det gjelder havner, er det så vidt jeg kjenner til ikke utarbeida noen støyregler. Dermed er det opp til kommunene å sette grensene i de aktuelle reguleringsplanene. Dersom ikke kommunen ser til at reguleringskrava blir overholdt, er det mulig at man kan prøve å gå til Sivilombudsmannen, men det beste er nok å ta saka opp privatrettslig, sier Nilsen.
 
 

– Visste ikke at det var det det handla om

 
Ordføreren i Skodje hevder han ikke visste at hele saka til Jan Heming Dale handler om at kommunen ikke følger opp krava i reguleringsplanen.

– Vi kan ikke lage nye reguleringsplaner med strengere krav til en aktivitet som allerede pågår, begynner Skodjes Høyre-ordfører Dag Olav Tennfjord (bildet).
Nytt i Uka avbryter for å få samtalen inn på rett spor:
– Det er jo ikke det dette dreier seg om: Det har hele tida handla om at Jan Heming Dale mener Skodje kommune ikke påser at de krava som kommunen har stilt i reguleringsplanen, blir fulgt, påpeker vi.
– Det var nytt for meg. Det har jeg aldri hørt før. Jeg trodde Dale ville at vi skulle utarbeide ny reguleringsplan for å stille strengere krav til havnevirksomheten, påstår Tennfjord. Han lover å ta en titt på reguleringsplanen for å sjekke hvilke krav som gjelder og eventuelt å følge dem opp overfor Allskog.
 
Samme sak i 25 år
Nytt i Ukas redaktør, Øyvind Johan Heggstad, har fulgt denne saka som journalist i NRK helt fra starten i 1991-92. Jan Heming Dale hadde da nylig etablert campingvirksomheten i Solnørvika og var fortvila over  Allskogs planer om å starte utskiping av tømmer fra kaia på Håhjem. Allerede den gangen var budskapet hans at Skodje kommune måtte sørge for at støykrava som var nedfelt i reguleringsplanen, ble overholdt. Det har han fortsatt å slåss for gjennom 25 år.
– Det er jo helt utrolig at ordføreren kan si at at han trodde jeg har bedt om ny reguleringsplan! Jeg har aldri bedt om noe annet enn at kommunen følger opp krava i den gjeldende reguleringsplanen, påpeker Dale.
 
Forbud mot lukt, røyk og støy
Støyen fra kaia på Håhjem er regulert gjennom «Reguleringsplan for kaiområdet på Håhjem», godkjent av Skodje kommunestyre i april 1989. Der heter det at «Der områda støyter opp til bustadområde, vert det ikkje tillate anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil verke sjenerande for tilgrensande bustadområde». Året før hadde det blitt godkjent en reguleringsplan for «reiseliv – bustadområde» som blant anna inkluderte utleiehytter og campingvogner på området der Dale etablerte campingplassen sin.
– Jeg starta med campingvirksomheten i det som da var hagen på familieeiendommen, altså i boligområdet. Det ble den gangen applaudert av politikerne, som hadde gått inn for at kommunen skulle satse på turisme. Jeg hadde aldri starta opp viss det ikke hadde vært for forbudet mot sjenerende lukt, røyk og støy som gikk fram av reguleringsplanene både for kaianlegget og industriområdet her, påpeker han.
 
– Umulig å sove
Dales eget bolighus er for øvrig også sterkt plaga av støyen fra kaiområdet, så sterkt at han har sett seg nødt til å kjøpe en ekstra bolig for å ha et sted der han og kona kan trekke seg tilbake i fred og ro.
– Jeg har opplevd så mye støy fra kaia på sein kveldstid og nattestid at det har vært umulig å sove, enda soverommet vårt ligger på motsatt side av huset som kaia. Hele huset er dessuten nyrenovert med god isolering, påpeker han.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag