Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Medi 3 i tidsnød

Det haster kraftig for Medi 3 å finne nye lokaler. 1. januar skal Medi 3 være ute av lokalene i Sundgata 12. Men foreløpig er lite klart med tanke på å flytte hele sjukehusvirksomheten til et annet lokale i bysentrum.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(12/09/2017)
Bildetekst: Medi 3 må være ute av Sundgata 1. januar. Men foreløpig har ikke det private sjukehuset noen plass å flytte til.
 
. . .
 
 
Om tre og en halv måned må Medi 3 være på plass i nye lokaler. Men foreløpig har selskapet ikke gjort avtale om hverken kjøp eller leie av nye lokaler.
Det mest aktuelle alternativet er å flytte virksomheten til Hoffmannsgården i Kongens gate. Her står 1500 kvadratmeter ledig etter at Kystverket flyttet ut.
Før helgen hadde Medi 3, Heglund Holding, som eier Hoffmannsgården, og Ålesund kommune et såkalt avklaringsmøte. Tema var flytting til Hoffmannsgården.
Ole Søvik i Ålesund kommune bekrefter at de ennå ikke har mottatt søknad om flytting, og det er heller ikke bedt om en forhåndskonferanse med kommunen ennå.

Ikke klar til 1. januar
Administrerende direktør i Heglund Holding, Jan Gunnar Heglund, sier at det kan bli vanskelig å få lokalene klar til 1. januar.
– Vi jobber fortsatt med å inngå en avtale med Medi 3. Vi er i forhandlinger. Det er lange søkeprosesser i kommunen, og det jobbes med godkjenning av lokalene. Så får vi ta resten fra der, sier Heglund.
Han bekrefter at det også vil ta tid å gjøre bygget klart til bruk.
– Vi venter nå på en kravspesifikasjon fra Medi 3, slik at vi får vite hva de ønsker. Dersom det er snakk om endringer i bygningsmassen og forhold knyttet til tilkomst, må vi be om en forhåndskonferanse med kommunen. Deretter må en forvente en byggeperiode, sier Heglund.
Bygården er på fem etasjer, og det er mye som skal tilpasses overgangen til sjukehusdrift.   
– Det skal ikke stå på oss. Vi har ledige lokaler som vi ønsker å få leid ut så raskt som mulig, sier Heglund.

Medi 3 er ferdig i Sundgata
Uansett om Medi 3 får leie Hoffmansgården eller ikke,  31.desember skal de være ut av Sundgata 12. Det bekrefter styreleder for Quadriceps,  Johs. A  Aspehaug.  De er ett av to eierselskap av Sundgata 12.
– Vi har tolket Medi 3 slik at de ikke ønsker å leie i Sundgata. Vi jobber med nye leietakere, sier Aspehaug.
– Kan Medi 3 forvente å få forlenga leiekontrakten etter 31. desember dersom nye lokaler ikke er klar?
– Nei, sier Aspehaug.
Aspehaug forteller at Medi 3 tidligere i år fikk to forslag til ny leiekontrakt. En på fem år og en på ti år.
– Vi ga tilbud om en kontrakt som de ikke ønsket. Vi kommer ikke til å inngå en ny leieavtale med Medi 3, sier han.
Nytt i Uka er kjent med at det jobbes intenst med å få en ny stor leietaker i lokalene fra 1. januar.

Bekrefter at de ikke har avtale
– Det er riktig at det ikke er inngått avtale om forlengelse av leieforholdene i nåværende lokaler. Styret har som tidligere omtalt i Nytt i Uka, vurdert alternative lokaler, der Hoffsmannsgården er ett alternativ. Det er ikke fattet beslutning om hvor Medi 3 eventuelt skal flytte. Eventuell beslutning om flytting tas når alle alternativer er ferdig utredet, og styret er sikre på at Medi 3 kan tilby gode lokaler for ansatte og pasienter, skriver Nærø i en epost til Nytt i Uka.
Videre skriver styrelederen:
– Det er klart at det vil være krevende å skulle flytte hele Medi 3s virksomhet. Men det er håndterbart, også om tidshorisonten er kort. Det er selvsagt at alle infrastrukturutfordringer må løses, og at myndighets-krav og -tillatelser må innfris. Medi 3 har det beste inntrykk av Ålesund kommune, og forventer at kommunen gjør sitt ytterste for å legge til rette for en eventuell flytting, skriver Nærø.
Nytt i Uka har også spurt Medi 3 om de rekker å flytte hele virksomheten før 1. januar. Vi har også bedt om svar på hvor lang tid de vil bruke på flyttingen, og hva som er status i forhold til ny lokalisering. Det har Nærø ikke svart på.

Omfattende flytteoperasjon
En del av utstyrsparken til Medi 3 er komplisert å flytte. Blant annet kjenner Nytt i Uka til at en må rive yttervegger på Sundgata 12 for å få ut MR-maskinen. En må også trolig rive vegger, og ta ut vinduer i Hoffmannsgården for å få den samme maskinen inn i nye lokaler.
I tillegg må det legges opp ny strømforsyning til Hoffmansgården. Medi 3 krever en 400 wolts linje. Det er ikke tilgjengelig i dag.
En slik linje kan legges ved å koble seg på strømforsyningen ved de såkalte tusentrappene i Lihauggata. I så fall må en grave opp deler av gågata, der det både ligger varme- og store røropplegg fra før.
En annen løsning er å bygge en ny nettstasjon ved trafikkøya ved parkeringshuset på St. Olavs-plass, og føre en kabel til Hoffmannsgården. Dette alternativet krever også at en legger en høyspentkabel i parkeringshuset. Det er lite ønskelig i forhold til sikkerhet.
– Dersom vi skal bygge en ny nettstasjon, så trenger vi to måneder. Dersom vi skal legge i gågata, så kan vår jobb være gjort på to dager, dersom gata er gravd opp. Det sier prosjektingeniør i Mørenett, Per Anton Kilsti.
Foreløpig er det ikke søkt om gravemelding til Ålesund kommune.

Huseier har plan B
Heglund sier at de har en plan B dersom Medi 3 ikke flytter inn i Hoffmannsgården.
– Om det ikke blir sjukehus så satser vi på å konvertere bygården til boliger. Vi vil ha lokalene i bruk så raskt som mulig. Vi opplever Ålesund kommune som en veldig enkel samarbeidspartner, og regner med at bygården kan omreguleres til boliger, sier Heglund.
Heglund utelukker heller ikke et salg av Hoffmannsgården.
– Vi hadde bygget til salg for noen år siden, og alt er til salgs for rett pris. Vi har flere eiendommer i Ålesund, og siden 2006 har vi bare solgt oss ut ett sted. Storgata 31, tidligere kjent som Bjørknes privatskole, sier Heglund.
15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag