Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Frykter tre-pest skal spre seg

Bøketrærne i byparken i Ålesund har fått en svært smittsom sykdom som ødelegger trærne. Tre-pesten er ikke farlig for mennesker, men smitten kan lett spre seg til andre planter og trær.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Maria Finnøy Fagervoll   
(20/09/2017)
Bildetekst: Deler av byparken er sperret av. Kommunen tillater ikke graving eller arrangementer i byparken i frykt for at smitten skal spre seg.
 
. . .
 
– Dette er dårlig nytt for trebestanden i Ålesund. Dette er den verste sjukdommen som trær kan få. Det sier seniorinspektør i Mattilsynet Margit Otterlei.
Bøkeskogen i byparken er rammet av algesoppen Phythophthora. Ordet kommer fra gresk og betyr bokstavelig talt ”plante-ødelegger”.
Det finnes ingen kjente behandlingsmidler mot soppen, og den kan føre til enorme skader på skog og vegetasjon.
– Dette er en sjukdom som smitter gjennom jordvann. Dersom en flytter jord, kan en godt ta med seg denne sjukdommen. En kan også spre denne algesoppen gjennom mennesketråkk, ved at en bringer videre jordrester under støvlene til nye områder. Det skal svært lite til for denne algesoppen å spre seg, sier Otterlei.
 
Umulig å finne kilden
Det er nesten umulig å finne kilden til smitten i byparken. Sporene fra algesoppen kan ligge i dvale i 15 år før den angriper verten.
– Vi står uten muligheter til å begrense dette. En kan best sammenligne dette med potetpest. Denne førte til hungersnød på 1800-tallet i Irland, og fremdeles står en uten midler til å ta knekken på potetpesten, sier Otterlei.
Det er påvist smitte på flere av de store bøketrærne i byparken.  
– Det vil være umulig å forsøke å sanere smitten. En kan selvsagt fjerne all vegetasjon, men så lenge sporene kan overleve i jordsmonner i 15 år, så vil sanering ha svært liten effekt, sier Otterlei.
Derfor er det også liten vits i å fjerne trær.  Det handler mest om å hindre at smitten sprer seg.
– Vi har funnet denne sykdommen en annen plass i Ålesund, i en bøk i Brusdalshagen. Bøk er en svært utsatt sort, og når smitten opptrer, ser en det først på denne tresorten. Men denne algesoppen kan angripe flere hundre ulike trær og plantesorter, så dette er en veldig kjedelig situasjon, sier representanten fra Mattilsynet.
Hvorfor sprer smitten seg. Trær står stort sett på samme sted hele levetiden sin?
– Smitten spres ved menneskelig aktivitet. Det kan være flytting av jord, jordrester på utstyr og fottøy, algesoppen kan være i plantejord som blindpassasjer. Den spres veldig lett, sier Otterlei.
Hva bør en gjøre i Ålesund?
– Det overlater jeg til Ålesund kommune å avgjøre. Det er de som forvalter byskogen. Mattilsynet har ikke anbefalt noe i denne saken.  Men ett alternativ er å holde skogen fin lengst mulig. Det kan ta mange år før trærne dør, sier hun.
Men det kan også gå svært fort.
Algesoppen trives best der det er svært fuktig. I så måte er ikke en sunnmørsk høst bra i med tanke på å begrense utbredelsen.
– Lite regn og lite vann er forhold som kan forlenge levetiden til bøketrea i byparken. En må også unngå å grave i området. Dersom en kutter røttene, vil algesoppen kunne få lettere tilgang til treet, sier Otterlei.
 
Vil holde liv i skogen lengst mulig 
Ålesund kommune har sperret av områdene rundt trærne som er smittet av algesoppen. Linda Fiskerstrand Sperre i Ålesund kommune bekrefter at trærne er smittet, men påpeker at det er flere grunner til at området blir sperret av.
– Vi har sperret av området rundt trærne av to grunner. Det ene er at vi ønsker en grønn og frodig gressplen og vil hindre at brukerne av byparken trakker stier over marka. Dermed hindrer vi at det utvikler seg gjørme. En sterk og grønn gressplen er også viktig med tanke på å hindre smitte av algesoppen, sier Sperre.
Foreløpig er det ikke aktuelt å fjerne bøkeskogen.
– Disse trærne viser ikke tegn på svekkelse ennå.  Sjukdommen er veldig alvorlig, og vi har observert tjæreaktig utflod. Men trea ser friske ut. Vi vet at smitten er i trea og i jorda, sier Sperre.
 
Stopper arrangement i parken 
Tidligere har Ålesund kommune stoppet flere arrangementer i byparken.
– Sjukdommen på trea i parken er grunnen til at vi er restriktive med å tillate arrangement i byparken.  Graving og hard bruk av plenen kan føre til at smitten sprer seg.  Det beste vi kan gjøre nå er å stelle byparken godt, og sørge for at trea overlever lengst mulig.  Vi kommer ikke til å felle dem før det er helt nødvendig av sikkerhetshensyn, sier Sprerre.
 
 
Fakta om Phytophthora

• Blir sett på som en stor trussel mot skoger og andre økosystem i Europa.

• Omfatter mange arter som forårsaker økonomisk viktige sykdommer på blant annet potet, eple, pære, tomar og tobakk, men også en rekke ulike tresorter.

• Hvilesporer kan ligge i jorda i åresvis i påvente av gunstige forhold og rett vertsplante.

• På trær viser angrep av Phytophthera seg som tjæreliknende utflod på stammen og misfarging av veden, gult og glissent bladverk og døde grener.

• Hittil er det rapportert 67 arter, men antall kjente arter er økende.

• Lar seg vanskelig bekjempe.

• Det mest alvorlige funnet de siste åra er en ny Phytophthora-art på spisslønn og bøk ved Byhaugen i Stavanger i 2009.
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag