Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

- Vi ble totalt overkjørt

Majoritetseierne i Medi 3 følte seg fullstendig overkjørt av de som satt med kontrollen over selskapet. Derfor valgte de å leie ut Sundgata 3 til det som nå blir Medi 3s største konkurrent om pasientene.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
(04/10/2017)
Bildetekst: Administrerende direktør i H.I. Giørtz og sønner, Egil Giørtz, sier at flertallet av aksjeeierne i Medi 3 ikke hadde noe innflytelse på hvordan selskapet ble drevet.
 
. . .
 
Egil Giørtz  og selskapet H.I Giørtz og sønner kontrollerer omlag  25,5 prosent av aksjene i Medi 3 gjennom to selskap.
Blant annet selskapet Sundgaten 12, som Medi 3 er leietaker i. Nå skal Aleris inn i bygget.
Men det er Sigurd Teige som kontrollerer hele selskapet med sine 22,7 prosent av aksjene. Dette er såkalte A-aksjer. De øvrige er B-aksjer uten stemmerett. 

– Dere eier ca. 25 prosent av aksjene i Medi 3. Hvorfor velger dere å leie ut til selskapet sin største konkurrent Aleris?
– Vi har litt over 25 prosent av aksjene. Men vi har ingen innflytelse på selskapet hverken på drift eller på de beslutninger og vurderinger som blir tatt. Vi ønsket at Medi 3 skulle fortsette å leie i Sundgata. Dette mente vi var den beste løsningen for Medi 3. Den oppfatningen delte ikke Teige og det må vi respektere, sier Giørtz. 
Han mener at de strakk seg langt for at Medi 3 kunne fortsette i Sundgata.
– Vi forhandlet med Teige i to år uten å komme til en enighet. De hadde flere tilbud om både fem- og ti-årskontrakter. Ti-årskontrakten hadde til og med lavere husleie enn hva Medi 3 har i dag. Medi 3 avslo siste tilbud i midten av juli og da måtte vi starte arbeidet med å finne nye leietakere til lokalene. Medi 3 hevdet at den kontrakten vi tilbød var for lite fleksibel, sier Egil Giørtz.

Forsøkte dere andre enn Aleris?
– Vi var i dialog med flere ulike interessenter. Men Aleris var de som var klar på at de ønsket å leie.  Vi  kontaktet interessenter vi mente kunne vært aktuelle for å leie Sundagata. Aleris var blant dem.

Undergraver dere ikke egne interesser så lenge dere kontrollerer 25 prosent av selskapet?
– Vi hadde som sagt ønsket at Medi 3 skulle fortsette. Når styret og administrasjonen konkluderte med at de ikke ønsket å leie lokalene videre, måtte vi starte arbeidet med å finne nye leietakere til lokalene.

– Har dere som en av de store eierne fått informasjon fra Teige underveis om de langsiktige planene?
– Nei. Vi har ikke fått noe informasjon og har ingen innsyn i hvilke planer selskapet har. Teige har ikke involvert og informert oss som sitter med til sammen ca. 80 prosent av aksjene. Det er det mange som har reagert på. Det har vært stor frustrasjon på manglende involvering. Det er ikke noe å legge skjul på.
Giørtz håper likevel at Medi 3 lykkes.
– Vi håper styret og administrasjonen i Medi 3 har kontroll på prosessen, og at de beslutninger som er tatt er til det beste for ansatte og aksjonærer i selskapet.  Vi eier fremdeles en fjerdedel av bedriften, og vi ønsker det beste for Medi3, sier Giørtz.
 
 

-Vi forsøkte å forlenge kontrakten

– Vi gjorde et forsøk på å forlenge kontrakten i Sundgata. Vi ønsket to år, med mulighet for to nye år. Når det ikke gikk, så er Hoffmannsgården et godt alternativ. Vi skal være operative der fra 1. januar, sier styreleder i Medi 3, Ragnvald Nærø.
 
– Det har vært uro innad i selskapet?
– Situasjonen har ikke vært god. Det er naturlig at de ansatte føler usikkerhet, og som styreleder må jeg bare beklage dette. Men vi er veldig fornøyd med at de ansatte har stått på og fått jobben gjort i denne tiden. Uroen har ikke rammet pasientene, sier Nærø.
Medi 3 er nå i full gang med å pusse opp lokalene i Hoffmannsgården.
– Vi er i gang med modernisering av lokalene. Dette skal dekkes delvis av selskapet og delvis av utleier. Pasientene vil oppleve mye bedre forhold enn i dag. Vi mener lokalene vil bli veldig bra, sier Nærø.

– Hvor lang kontrakt har dere fått? 5 eller 10 år?
– Vi har en langsiktig avtale, mer ønsker jeg ikke å si om tidshorisonten. 

– Vil Sigurd Teige kjøpe bygget på sikt for å sikre seg leieinntektene fra Medi 3?
– Det er et eierspørsmål. Styrets oppgave er å fokusere på drift, sier Nærø.

Står alle aksjonærene bak flyttingen til Hoffmannsgården?
– Det er styrets beslutning å inngå slike leiekontrakter.

Forrige uke gjennomførte Medi 3 en generalforsamling. Det er kjent at det har vært uro blant eierne av B-aksjene.  Nytt i Uka er kjent med at flere aksjonærer krevde at ledelsen sin håndtering av selskapet skal granskes.
– Hva som ble diskutert på generalforsamlingen er en sak mellom eierne. Det er ikke naturlig at styreleder kommenterer dette, sier Nærø.
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag