Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Frp og MDG krever Belsen-opprydding

Både Geir Stenseth (Fremskrittspartiet) og Jarle Hauge Steffenssen (Miljøpartiet De Grønne) er overraska over at det fortsatt dumpes masser i det såkalte Belsen-området.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(01/11/2017)
Bildetekst: Fremskrittspartiets Geir Stenseth er svært forbausa over at kommunen fremdeles dumper masser, som til dels er forurensa med betong, asfalt og plast, i Belsen. Han krever slutt på dumpinga og at området sikres mot avrenning til Brusdalsvannet. Mens Stenseth var med Nytt i Uka på befaring i områrdet, dukka det opp en lastebil som dumpa et lass med masse (innfelt) – til tross for at administrasjonen i Ålesund kommune har hevda overfor kommunestyret at drifta i Belsen-området har opphørt.
 
. . .
 
– Dersom det er riktig at det fortsatt blir dumpa masser oppi Belsen, etter at politikerne har blitt informert om at det har opphørt, er det selvsagt totalt uhørt. Man kan ikke holde på slik midt i nedbørsområdet til drikkevannskilda vår – og at det er Ålesund kommune selv som gjør det, gjør saka enda mye verre, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret, Geir Stenseth.
Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant, Jarle Hauge Steffenssen, er selvsagt heller ikke fornøyd med det som foregår i Belsen:
– Vi i Miljøpartiet har flere ganger etterlyst en oversikt over hvor det potensielt kan ligge utfordringer knytta til tidligere søppeldumping. At det stadig dukker opp nye slike saker, viser at det haster med å få på plass ei slik systematisk oversikt. Vi kan ikke ha det slik at administrasjonen stadig gir politikerne inntrykk av at det er ordna opp i ting, og så viser det seg senere at det ikke var i orden likevel, og at det bare har fortsatt. Det er skremmende, sier Steffensen.
 
Roser Miljøvernforbundet
Steffenssen gir også ros til Miljøvernforbundet for innsatsen deres:
– Jeg setter stor pris på at de avslører disse sakene. Men det skal ikke være slik at det stadig dukker opp nye saker som innbyggerne har avslørt, så nå må administrasjonen legge fram all informasjon som de har om disse sakene, krever han.
 
Vil ha prøvetaking og opprydding
Både Steffenssen og Stenseth mener at man må vurdere å rydde hele Belsen-området:
– Det er aktuelt at vi krever en grundig prøvetaking i området, og eventuelt at hele området ryddes, sier Jarle Hauge Steffenssen.
Stenseth tar til orde for at deponiet i alle fall må sikres:
– Det er nok urealistisk å rydde hele området, men man må i alle fall lage til en sikker sperre som hindrer avrenning til Brusdalsvannet, krever han.
 
 

«Belsen-området»

Flere lesere har lurt på hvor «Belsen-området» egentlig er. Så langt Nytt i Uka har forstått det, er dette et lokalt kallenavn på et område like øst for de nye hoppbakkene i Spjelkavik og ned mot veien som går opp til demninga og vannverket som er reservedrikkevannskilde for Ålesund. 
Det private UFO Pukkverk drev tidligere utsprenging av stein i Belsen, og siden 1974 har kommunen drevet og dekka til såret i fjellet med diverse masser. Disse massene har hele tida vært ment å være såkalt «rene», et begrep som har endra seg mye med åra. Det er likevel på det rene at det også har blitt dumpa masser i Belsen som ikke har vært definert som «rene» på det tidspunktet de ble dumpa.
Fortsatt dumper både Ålesund kommune og private aktører diverse masse i Belsen, til tross for at bystyret i vår ble informert av administrasjonen om at all drift i området var opphørt. Naboer har opplyst at dumpinga skjer med lastebil, flere ganger om dagen. I forrige utgave av Nytt i Uka trykka vi et bilde som Miljøvernforbundet hadde tatt et par dager tidligere, av en lastebil som dumpa masse og blant anna dekka til et stort asfaltflak som lå i skråninga.
Det er også et deponi på nedsida av veien som går nedenfor hoppbakkene og opp til vannverket; dette deponiet er på mange måter en forlengelse av Belsen, men kalles gjerne for Vasstranda deponi.
Nylig påviste Miljøvernforbundet en hittil ukjent forlengelse av Vasstranda deponi, som ligger bare ti meter unna en bekk som renner ned til Brusdalsvannet. Her er det et minst fem meter høyt lag med gammelt avfall.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag