Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Grønn bølge til 110 millioner på Flisnes

Når det 5.200 kvadratmeter store næringsbygget som Borgund Eiendom AS setter opp på Flisnes reiser seg, skyller det ei grønn bølge over området. For her er det brukt mye tid på å tenke energisparing.

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Dronefoto: Klar Energy AS – Hareid   
(07/11/2017)
Bildetekst: Det 5.200 kvadratmeter store næringsbygget til byggherre Wennersberg Areal ligger rett ved rundkjøringa på Flisnes og bare et steinkast fra bygget til Ødegård Engros som sees til høyre i bakgrunnen. Det nye næringsbygget har 800 kvadratmeter med solcellepanel på taket og kan sees helt til venstre på bygget. Arkitekt Margarida Pais har tegnet bygget til 110 millioner kroner. 
 
. . .
 
  
Borgund Eiendom AS er et datterselskap av Wennersberg Areal AS, som har tilhold i Klokkersundet i Ålesund. De har fått arkitekt Margarida Pais i Margarida Pais Arkitektur AS til å tenke grønt når et nytt næringsbygg nå reiser seg på Flisnes.
– Ja, jeg vil påstå at hele denne prosessen har en grønn og miljøvennlig profil. Bygget er et såkalt passivhus. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man bruker tiltak for å redusere energibehovet. Yttervegger, tak og gulv mot grunn er ekstra godt isolerte og har ekstra godt isolerte vinduer og små vindusflater. For å få til god luftkvalitet og et godt inneklima i et passivhus bør man ha et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning som betyr lavt energiforbruk. Dette og andre tiltak som er gjort gir oss et lavenergibygg, som gjenspeiles i arkitekturen og utrykk, sier arkitekt Margarida Pais.
 
Moduler og solceller
Næringsbygget er levert med ferdige yttervegger i behandlet sibirsk lerk og kom fra produsenten i ferdige moduler. Bygget er i to etasjer, hvor grunnetasjen er størst. For å visuelt redusere størrelsen på bygget er det gjort en rekke tiltak. Og kanskje er taket et av de mest interessante områdene på bygget, hvor solceller – levert ev Klar Energy AS på Hareid – opptar mye av plassen.
På det nye passivbygget er det installert 386 høykvalitets solcellepaneler som dekker 800 kvadratmeter av taket. Solcellene produserer omlag 75.000 kilowattimer (kWh) per år. 
– Reduksjonen i CO2-utslipp anslås å være om lag 45.000 kilo i året. Og solcellene er spesielt egnet for bruk i kystnære områder og er tilpasset de lokale vindforholdene, sier Berit og Bjørn Ola Wennersberg i Wennersberg Areal AS.
Det er mange gode løsninger, men de mener den optimale løsningen for passivhus er solceller. I praksis vil det være sol og vannkraft fra Tafjord som i det vesentlige leverer energien til bygget. Dette er en god kombinasjon på Sunnmøre. 
– At vi gjør miljøtiltak uten statlig støtte fra Enova hører også med til historien, legger Aleksander Wennersberg i Wennersberg Areal til.
 
100 arbeidsplasser
Bygget får solide leietakere med Nav Hjelpemiddelsentralen som den største. De bidrar med 60 statlige arbeidsplasser og vil benytte den største delen av bygget når de flytter fra sitt nåværende tilhold på Åse. Den andre store leietakeren er Rema 1000 som skal ha butikk i bygget. En mindre del av bygget blir kontorplasser og til sammen vil næringsbygget huse 100 arbeidsplasser.
– Hvorfor ble Flisnes valgt som byggested?
– Det er av forskjellige årsaker, men med Hjelpemiddelsentralen som en betydelig leietaker, som leverer til hele Møre og Romsdal, er Flisnes et godt egnet sted med hensyn til trafikale forhold. Her er også godt med parkeringsplasser og god tilkomst for de som skal jobbe her, hvor de enn kommer fra, sier Berit Wennersberg.
 
Miljøprofilert Nav
Og at Nav Hjelpemiddelsentralen er leietaker betyr mer for miljøprofilen til bygget. De fleste av tjenestebilene til Hjelpemiddelsentralen kan bli elbiler og i forbindelse med bygget blir det 12 oppladningsplasser for elbil under tak. Også parkering av sykler vil kunne gjøres under tak. Og innvendig vil bygget bære preg av den grønne bølgen som bygget skaper, noe som vil vise seg i mye grønne farger. Det har også blitt vektlagt at materialer bør kunne føres tilbake til naturen.  
– Mye av dette skyldes Nav som en profesjonell og bevisst leietaker, som har vært sterkt medvirkende for å få bygget best mulig. Bygning og uteområde er utformet ut fra prinsippet om universell utforming. Dette innebærer at løsningene skal kunne brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller endring. Eksempelvis er viktige innganger markert i selvlysende gul farge tilpasset øvrig fargevalg, sier Berit Wennersberg.
Hovedentreprenør er Jønsson Worren Entreprenør AS i Ålesund og alle leverandører til bygget er fra Møre og Romsdal. Etter grunnarbeidene på tomten startet arbeidet med å reise bygget i januar. Ferdigstillelsen er etter planen i mars neste år. Byggesummen er på 110 millioner kroner og arkitekt er Margarida Pais i Margarida Pais Arkitektur AS. 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag