Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Kiwi-naboer fortviler over kjølerom-støy

To av naboene til Kiwi på Flisneset har gjennom mange år vært plaga av støy fra kjøleaggregatet. Det står på et teknisk rom som ligger få meter unna soveromsvindua til den ene.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(15/11/2017)
Bildetekst: Roy Pettersen (t.v.) og Arne Sande er nærmeste naboer til Kiwi på Flisneset. Helt siden H. I. Giørtz Sønner AS utvida butikken i 2011 har de vært plaga av støy fra kjøleaggregatet. Det er særlig om natta problemet er stort.
 
. . .
 
 
Roy Pettersen og Arne Sande er de nærmeste naboene til Kiwi på Flisneset. De forteller om mange år med ulike støyplager. Støyende frysebiler og romstering i åpne kontainere med utgåtte matvarer har det blitt slutt på, men det største problemet er og blir støyen fra kjøleaggregatet. Det står rett på betonggulvet inne på et teknisk rom som ligger få meter unna soverumsvindua til Pettersen, forteller de.
– For noen år siden satte de opp en liten støyvegg, men det hjelper lite, fordi støyen forplanter seg gjennom bakken. Slike aggregat skal ikke stå rett på betongen, men på det som kalles flytende gulv, forklarer Pettersen.
 
Historikk
Arne Sande forteller om hvordan det var i området da han var den første som bygde hus her i 1982. Da var det bare skog og ødemark rundt ham, og området der Kiwi ligger i dag, var satt av til friareal. Etter noen år, da flere hus hadde blitt bygd i området, etablerte Fina en bensinstasjon her, tross massive protester fra naboene. En liten butikk, ei «brustadbu», kom også på plass. Litt senere ble butikken overtatt av Rimi, og etter hvert kom H. I. Giørtz Sønner inn som eiere og ville bygge ut. 
Området var egentlig regulert til serviceformål, men siden det var planer om omregulering og det allerede fantes en butikk der, ble det i 2011 gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Det ble også gitt dispensasjon for byggegrensa mot fylkesvei 60, fordi Statens vegvesen mente det ikke ville skape problemer for den planlagte utvidelsen av veien.
 
Marerittet
Lokalene ble utvida østover, og helt i østenden plasserte man et teknisk rom som blant anna skulle huse kjøleaggregatet. Da starta marerittet for naboene.
– Gjennom mange år ble vi vekka tre ganger hver eneste natt. Kjøleaggregatet blir nemlig stengt ned tre ganger i løpet av natta for avriming, og hver gang det ble slått på igjen, skvatt vi i senga, sier Pettersen.
Naboene klaga og krevde at Giørtz gjorde tiltak for å redusere støyen. Det viste seg å bli en svært langvarig kamp. Sande ble etter hvert så lei at han brukte et par hundre tusen kroner av egen lomme for å sette opp et støygjerde. Han forteller at gjerdet har avhjulpet noe, men at så lenge aggregatet står rett på betongen, blir det ikke tilstrekkelig.
I kampen mot støyen har de to naboene også vært frustrert over administrasjonen i Ålesund kommune, som de føler bare logrer for storkapitalen:
– Når Giørtz i en e-post til kommunen for et par år siden hevda at de hadde utført fire tiltak som de og kommunen hadde blitt enige om, aksepterte kommunen det uten å gjøre noen som helst undersøkelser. Det er sterkt kritikkverdig. Vi var selv inne i det tekniske rommet for å se hva som hadde blitt gjort, og vi mener de fire punktene delvis ikke var utført og delvis var gjort på en svært dårlig måte. Senere har vi blitt nekta tilgang, så vi aner ikke hva som har blitt gjort nå, forteller Pettersen.
Nytt i Uka forsøkte mandag å få en kommentar fra fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommunes bygningsavdeling, eller noen andre som kjenner til denne saka, men lyktes ikke i å få tak i noen.
 
Bedring – men utilstrekkelig
Nå i sommer skal det imidlertid endelig ha blitt gjort utbedringer inne i det tekniske rommet. Det har gitt merkbar bedring – men ikke tilstrekkelig, mener naboene:
– Siden i sommer har det vært mindre støy enn før, men vi opplever fremdeles at det er for mye, og vi får verken innsyn i hvilke tiltak som har blitt utført eller resultatet fra de siste støymålingene, hevder Pettersen og Sande.
 
Misfornøyd med støymålinger
En tidligere støymåling viste at støyen utenfor Pettersens hus lå en til to desibel over maksimalgrensa for nattestøy på 35 desibel. Utenfor Sandes hus var støyen tilsvarende under maksgrensa. Til det bemerker Pettersen at et par desibels forskjell er ganske mye; tre desibels økning tilsvarer nemlig en dobling i lydtrykket. De mener dessuten at målingene burde vært gjort gjennom hele natta, og at de burde vært utført av et firma som ikke var hyra inn av Giørtz.
Det har også blitt utført en senere støymåling, etter at det ble utført noen utbedringer på bygget. Disse målingene har naboene foreløpig ikke fått se. Problemet er uansett at de opplever de brå, nattlige overgangene mellom stillhet og full aktivitet som plagsomme.
– Den jevne duren går greit, problemet er de tre gangene anlegget plutselig starter opp igjen midt på natta, poengterer Roy Pettersen.
 
Venter på avklaring
Nå venter naboene på å få et klart og endelig svar på om nattestøyen er innafor regelverket.
– Dersom støyen er under de 35 desibel som regelverket tilsier, så må vi bare akseptere det og gjøre utbedringer på våre egne hus. Men dersom støyen er over 35 desibel, så forlanger vi at Giørtz gjør flere tiltak for å redusere støyen, sier Arne Sande.
 

 
– Har gjort en rekke tiltak

Eiendomsansvarlig Albert Aarøe hos H. I. Giørtz Sønner AS mener de har gjort mye for å redusere støyen fra det tekniske rommet.
– Vi har utført en rekke tiltak på bygningen, og vi har fått utført to støytester. Disse testene viser at støyen ligger helt i grenseland for maksimalgrensa på 35 desibel som gjelder om natta. Men det har vært vanskelig å få nøyaktige målinger på grunn av all bakgrunnsstøyen. Husk at 35 desibel er veldig lavt; støyen fra en bil som kjører forbi er langt høyere, hevder Albert Aarøe.
Ifølge Aarøe venter han på en endelig avklaring fra Multiconsult, som har utført støymålingene, på om støyen ligger innenfor eller utenfor krava i forskrifta. Da Nytt i Uka snakka med Aarøe på mandag, var han influensasyk og hjemmeværende, samtidig som passordet til e-posten hans var gått ut. Han hadde dermed ikke mulighet til å sjekke om det hadde kommet noen konklusjon fra Multiconsult, opplyste han.
Hos Multiconsult opplyser Erling Vartdal, som har utført de siste støymålingene, at han har sendt svar til Aarøe for ei god tid tilbake, og at det må være Aarøe som uttaler seg om saka. Det Vartdal kan bekrefte, er at det som har blitt målt, er maksimalstøy, mens kjøleanlegget går «som normalt». Videre bekrefter han at selv om maksimalstøyen skulle være innafor det forskrifta krever, kan det tenkes at overgangene mellom stillhet og støy midt på natta, kan oppfattes som plagsomme.
Albert Aarøe vil kommentere konklusjonen til Multiconsult neste uke.
 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag