Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Ålesund kommune har gjort meg husløs

Tomta som skulle sikre Birgit Pettersen økonomi til en leilighet for seg og hennes to barn, ble verdiløs over natta. Plan- og bygningssjefen i Ålesund kommune hadde brått omgjort den fra boligformål til friområde.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(29/11/2017)
Bildetekst: Denne tomta var Birgit Pettersens «pensjonssparing». Etter at hun fikk den fradelt fra Skjerva-villaen og solgt huset, skulle hun selge den til et selskap som skulle bygge boliger der. Pengene skulle den uføretrygda kvinna bruke til å kjøpe seg en lettstelt leilighet til seg og de to barna hennes. Det ble det ingenting av da plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik egenhendig gjorde en «liten endring» i arealplanen og endra tomteformålet fra bolig til friområde.
 
. . .
 
Birgit Pettersen fortviler. Etter råd fra ansatte i byggesaksavdelinga i Ålesund kommune, hadde hun fått reseksjonert huset hun eide i Skjervagata på Aspøya og fradelt hagen som egen tomt.
Etter at huset var solgt, skulle hagetomta selges til boligformål. Fortjenesten på salget skulle den uføretrygda kvinna bruke til å kjøpe en lettstelt leilighet til seg selv, sønnen og datteren.
Salget av tomta gikk i orden, til en sum av tre millioner kroner. Birgit så framtida lyst i møte – helt til plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik plutselig snudde opp-ned på alt. 
 
«En liten endring»
I mars i år vedtok bystyret ny arealplan, og i den planen var ikke tomta til Birgit lenger disponert til boligformål, men lagt ut til friområde. Problemet var bare at da planen hadde vært ute til offentlig ettersyn, var tomten fortsatt disponert til boligformål. Planavdelinga valgte da å endre tomta til friområde, men da planen ble sendt ut til andregangs offentlig ettersyn, hadde friområdet ved en ny feil blitt markert på nabotomta i øst.
Feilmarkeringa ble retta opp, og nå var tomta til Birgit markert som friområde. Men denne gangen ble endringa bare sendt ut til begrensa høring – og nå ble det gjort en ny, alvorlig feil: Tomteeieren selv, Birgit Pettersen, ble uteglemt fra den begrensa høringa og fikk ikke anledning til å komme med innspill.
Resultatet av hele planprosessen var at da arealplanen ble lagt fram for bystyret i mars, var Birgit helt ukjent med at tomta hennes var lagt ut som friområde. Likeledes var bystyret helt uvitende om hennes historie og de innsigelsene hun ville ha kommet med dersom hun hadde blitt informert, slik hun hadde rett til.
Da kjøperen av hagetomta oppdaga at den hadde fått endra status til friområde, kontakta Birgit advokat, som sendte et brev til kommunen med innsigelsene hennes. I og med at hun ikke hadde fått uttale seg i forkant av bystyrevedtaket, var den delen av vedtaket som omhandla tomta hennes, ikke gyldig. Men i stedet for å sende saka tilbake til politikerne slik at de kunne gjøre et informert vedtak, konkluderte plan- og bygningssjefen med at det hele kunne bringes formelt i orden gjennom en «mindre endring av arealplanen».
Siden plan- og bygningssjefen har delegert myndighet til å gjøre «mindre endringer» i arealplanen, formaliserte han på egenhånd vedtaket som omgjorde Birgits tomt til friområde – og kullkasta alle hennes framtidsplaner
 
Ingen steder å bo
Den fradelte tomta kunne ikke lenger bebygges, og dermed forsvant selve forutsetningene for tomtesalget. Kjøpet ble heva, og på toppen av det hele fikk Birgit krav om å dekke utgifter på 84 000 kroner som kjøperen hadde hatt til å planlegge utbygging på tomta.
– Den tomta var sparepengene mine, som jeg skulle bruke til å få en bolig til meg og barna mine. Nå har Ålesund kommune tatt alt, og jeg har ingen steder å bo, forteller Birgit fortvila.
– Jeg har gjennom åra hatt flere møter med avdelinga, og ledelsen har visst godt hvorfor jeg ville fradele tomta. Det verste er at dersom jeg ikke hadde fått hjelp av kommunens planavdeling til å fradele den, så hadde kommunen heller ikke kunnet ta den fra meg. Da hadde hagetomta fremdeles hengt sammen med huset, og jeg hadde kunnet selge det hele til en høyere pris enn jeg fikk for huset uten hage, poengterer hun.
 
Birgit betalte, kommunen tok
Selve fradelinga kosta henne 40.000 kroner. På toppen av dette fikk hun altså krav fra utbyggerne om å erstatte 84.000 kroner. Til sammen har Birgit da måttet betale 124.000 kroner for at Ålesund kommune skulle få mulighet til å nappe tomta fra henne og gjøre den til friområde.
Dersom hagetomta hadde lagt inne som friområde da arealplanen var ute til alminnelig offentlig ettersyn, ville innsigelsen fra Birgit og advokaten hennes ha fulgt med i sakspapira da bystyret behandla planen. Da ville politikerne fått muligheten til å bestemme tomtas skjebne med informasjon fra alle sider i saka. I stedet ble tomta omgjort til friområde av plan- og bygningssjefen uten at en eneste politiker hadde fått mulighet til å bli kjent med saka fra Birgits side.
 
 

Litt historikk

 
Birgit Pettersen trenger pengene fra tomtesalget for å kunne flytte hjem igjen fra Spania.
Det var i 1998 Birgit kjøpte den såkalte Skjerva-villaen fra 1897. Tre år senere solgte hun et knapt mål av tomta på østsida til Mostein Eiendom, der det etter mange runder i kommunen til slutt ble gitt aksept for bygging av 26 leiligheter.
Selve huset hadde i 1970 blitt omgjort til tre useksjonerte leiligheter. I 2011 fikk Birgit hjelp av kommunen til å utseksjonere den minste leiligheta slik at hun kunne selge den. Selv bodde hun i hovedleiligheta, som var seksjonert sammen med loftet. 
 
Ble sjuk og ufør
Samme år bestemte Birgit seg for å ta med barna til Spania for en periode. To år senere ble hun sjuk, så sjuk at hun ikke lenger klarte å arbeide. Nav ba henne flytte hjem til Ålesund for å få hjelp, og for et års tid siden fikk hun innvilga uføretrygd. 
Snart etter at hun kom hjem, innså hun at hun ikke var i stand til å ta seg av et digert, 120 år gammelt hus. Hun oppsøkte da eiendomsavdelinga i Ålesund kommune og spurte om råd om hva hun burde gjøre. Svaret var å reseksjonere huset og fradele hagen som egen tomt slik at hver del kunne selges for seg.
 
«Hagen er pensjonen din»
– «Hagen er gull verd, det er pensjonen din», var det jeg fikk høre, forteller Birgit.
Men det gjaldt bare fram til plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik bestemte seg for å gjøre «en mindre endring» – en endring så «liten» at det ikke krevde politisk behandling. Med et knips gjorde han tomta om til friområde, mens Birgit Pettersen stod igjen med knuste framtidsdrømmer, uten noen plass å bo for seg og sine to barn. 
 
 
 

Kommunen vurderer innløsning

 
Ålesund kommune skal vurdere om Birgit Pettersen kan få kompensasjon for tomta før det har gått fire år.
Etter lova har Birgit Pettersen krav på å få kompensert for tomta si med «strøkspris» dersom tomta reguleres til et formål som gjør den ubrukelig for henne. Den samme retten gjelder dersom det går fire år uten at tomta blir regulert. Det betyr altså at Ålesund kommune har rett til å sitte på gjerdet i fire år før de bestemmer seg for om de vil betale for tomta og regulere den til friområde eller om de likevel vil la Birgit få muligheten til å selge den til boligformål.
Å gå og vente i fire år før hun enten får pengene eller tomta tilbake, er ikke noe alternativ for Birgit:
– Jeg vurderer å flytte hjem igjen fra Spania, men jeg trenger pengene fra tomtesalget for å kunne skaffe meg en bolig. Slik det er nå, er jeg fullstendig låst, og jeg kan ikke vente i fire år, sier Birgit Pettersen, som har bodd i Spania siden Skjerva-villaen ble solgt i fjor sommer.
 
Vurderer innløsning
Plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik var ikke tilgjengelig for kommentar da saka ble skrevet, på grunn av ferie. Han henviste i stedet til fagleder John Fylling, som har vært saksbehandler for omdisponeringa av hagetomta. Han lover at kommunen skal vurdere om de kan innløse tomta før det har gått fire år:
– Vi har fått en anmodning om straksinnløsning av tomta til strøkspris. Den anmodinga skal jeg diskutere med kommuneadvokaten og virksomhetslederen for Vei, anlegg og park, så får vi se hva vi kommer fram til, sier Fylling.
– Hvordan kan dere helt uten videre omdisponere en tomt fra boligformål til friområde, attpåtil etter at kommunens planavdeling gjennom flere år har hjulpet til med å få tomta fradelt, nettopp for at den skulle kunne selges til boligformål?
– Slike endringer blir gjort av og til og er noe man må regne med, svarer han.
 
Sterke føringer for grøntareal
At tomta til Birgit ble omdisponert med et pennestrøk, begrunner Fylling slik:
– Vi hadde fått sterke føringer fra Aspøy bydelsutvalg, avdeling for vei, anlegg og park og Fortidsminneforeninga om at det var viktig å ta vare på de få grønne lungene som er igjen på Aspøya. Det var dessuten hele tida meninga at tomta skulle omgjøres til friområde, men dessverre var den fortsatt markert som disponert til boligformål da planen ble lagt ut til ordinært offentlig ettersyn, forklarer han.
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag