Søkeord:  
Søk
Banner top 04.12.19

Nytt i Uka frikjent i PFU

Ålesund kommune tapte klagesaken mot Nytt i Uka i Pressens faglige Utvalg, PFU. Kommunen hadde klaget avisen inn for innholdet i to lederartikler. De to lederartiklene stod på trykk 26. april og 16. mai i år.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(06/12/2017)
Bildetekst: Ålesund kommune tapte klagesaken mot Nytt i Uka i Pressens faglige Utvalg, PFU. Kommunen hadde klaget avisen inn for innholdet i to lederartikler. De to lederartiklene stod på trykk 26. april og 16. mai i år.
 
. . .
 
Ålesund kommune hadde levert klage på to lederartikler. Den første artikkelen handlet om samrøre i Ålesund kommune. Tittelen på lederen var «Hvordan kan dette skje?».
I artikkelen tok Nytt i Uka opp forholdene rundt pressens avsløringer i The North West-saken og Bingsa-saken. Nytt i Uka skrev blant annet at det er naivt å tro at «kameraderi og ulovligheter» ikke skjer i Ålesund, og vi stilte spørsmål om hvorfor overforbruket i Bingsa over flere år ikke var blitt snappet opp på rådhuset. Nytt i Uka skrev avslutningsvis at det som bekymrer mest, er at «avsløringene» har kommet etter eksterne tips og ikke som følge av kommunens egne kontrollrutiner. Nytt i Uka kritiserte også kommunen for å dele ut kontrakter uten anbud, budsjettoverskridelser, ulovlig bruk av overtid og urettferdig saksbehandling i en ekspropriasjonssak. 
Den andre lederartikkelen som kommune klaget inn omhandlet behandlingen av familien Sørnes-Knudsen og utbyggingen ved NMK. 
I artikkelen tok Nytt i Uka opp måten kommunens advokat hadde håndtert saken. Vi skrev at i denne saken bør kontrollutvalget gå gjennom dokumentasjon og faktiske hendelser for å se om kommunen har vært en nøytral part, eller om de har vært løpegutter for storkapitalen.
 
Klagde på tilsvar og usaklighet
Ålesund kommune mente at påstandene i de to lederartiklene var usaklige og stilte derfor spørsmål ved redaktørens uavhengighet i saken.
Kommunen mente at Nytt i Uka gjennom artiklene hadde brutt følgende punkt i Vær Varsom-plakaten som regulerer pressens arbeid: 
Punkt 2.1, om redaktørens uavhengighet, punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde , punkt 4.1, om saklighet og omtanke og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. 
Nytt i Uka ble frikjent på alle punkt. 
 
PFUs kommentar til saken
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Vær Varsom-plakaten (VVP) gir stort rom for sterke meninger, også i lederartikler. 
I de to påklagede lederartiklene blir flere omfattende saker i kommunen omtalt. PFU gjør oppmerksom på at utvalget ikke har fått full innsikt i disse sakene. Ut ifra det foreliggende materialet, kan PFU ikke se dokumentasjon på at Nytt i Uka har publisert feilaktige opplysninger. Utvalget mener også at flere av opplysningene som klager reagerer på, må leses som avisens meninger om sakene.
PFU har forståelse for at klager føler seg rammet av artiklene og at kommunen ønsker å svare på anklagene. Likevel mener utvalget at kravet om samtidig imøtegåelse, jf. punkt 4.14, ikke er utløst. 
Artiklene inneholder sterke meninger og karakteristikker av kommunen, og dette er skrevet på bakgrunn av nyhetsdekning over tid i Nytt i Uka. Meningene kan sies å være del av en løpende debatt om sakene. Slik PFU ser det, hadde kommunen tilsvarsrett til artiklene, jf. punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten. Det betyr at kommunen hadde rett til å komme til orde i et tilsvarsinnlegg, noe utvalget ikke kan se at kommunen har bedt om.
PFU kan heller ikke se at artiklene bryter med punkt 4.1, som sier at mediene skal vektlegge saklighet og omtanke. Som nevnt ovenfor, skal det være stor takhøyde for sterke meninger i kommentarsjangeren. PFU viser til at det må være betydelig takhøyde for hva som kan aksepteres når omtalen gjelder offentlige institusjoner og personer med høytstående tillitsverv.
Nytt i Uka har ikke brutt god presseskikk.
 15 SISTE
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag