Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Aksjeselskap skal kjempe for Vigra

Selskapet «Utviklingsforum Ålesund lufthavn, Vigra AS» er under stiftelse. Selskapet skal arbeide for bedre busstilbud, flere flyruter og utbygging av flyplassen.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(13/12/2017)
Bildetekst: Lufthavnsjef Tor Hånde (t.v.) og varaordfører i Ålesund Tore-Johan Øvstebø i avgangshallen for utenlandsruter på Vigra. Målet er flere direkteruter fra Vigra til utlandet i fremtiden. 
 
. . . 
 
– Selskapets viktigste jobb er å få næringslivet til å se mulighetene som Ålesund lufthavn gir regionen. De skal være pådrivere, og være med på utviklingen av flyplassen sammen med Avinor. Det forteller leder i arbeidsgruppa som planlegger oppstarten av det nye selskapet, Tore Johan Øvstebø.
Gruppa er nedsatt av Region Ålesund og både næringslivet, fylkeskommunen, reiseliv og kommunene er representert i gruppa sammen med Avinor. Målet er at en skal få større involvering fra kommunene i utvikling av flyplassen. 
Interrimstyret i det nye selskapet ledes av ordfører i Giske, Harry Valderhaug.
 
Viktige oppgaver
Utviklingsforum for Ålesund lufthavn har eksistert som et møtested for næringsliv og kommuner siden 2005. Forretningsmannen Bjarne Haagensen har ledet grupperingen. Arbeidet er vurdert til å være så viktig at en nå etablerer et eget selskap med minst en fast ansatt til å arbeide med sakene. 
– Ruten til Amsterdam er et godt eksempel på arbeidet som allerede er gjort. Her har Ålesund og Sunnmøre fått en post ut til hele verden. Denne ruten er et veldig bra tilbud i regionen vår, sier Øvstebø. 
Det nye selskapet får tre hovedoppgaver.
– Selskapet skal arbeide med infrastrukturen på og rundt flyplassen. Det er viktig at både bussruter og hurtigbåtruter er tilpasset flytilbudet. I tillegg er utvidelse av rullebanen et tema som stadig dukker opp, og på sikt må både bygningsmasse og andre fasiliteter bygges ut eller moderniseres. Selskapet skal også arbeide mot flyselskap for å etablere nye ruter og nye chartertilbud fra Vigra, sier Øvstebø.
Det er flere flyselskap som snuser på Ålesund lufthavn. Men ingen tør å satse før de ser at det lokale initiativet er på plass. 
 
Flere aktører med
Møre og Romsdal Fylkeskommune har fått med en representant i interrimstyret i Utviklingsforum Ålesund lufthavn, Vigra AS.
– Nå som arbeidet med flyplassen utvides, er det viktig med en sterk forankring i fylkeskommunen. De skal inn som aksjonær, forteller Øvstebø.
Det er usikkert hvor mange ansatte det nye selskapet skal ha, eller hvor de skal lokaliseres. Det er det opp til interrimstyret å avgjøre. Men de som er med i prosjektet må sørge for både aksjekapital og kapital til drift.
– Det er ikke bestemt hvor stor aksjekapitalen blir. Men det er viktig at det både er aksjekapital og en arbeidskapital.  Vi kommer ikke til å hente inntekter av drifta. Så må eierne tilføre driftsmidler hvert år, sier Øvstebø som ikke er i tvil om at det er vel anvendte midler.
– Ålesund skal være hovedflyplassen mellom Trondheim og Bergen når det gjelder utenlandsforbindelser. Det er viktig å huske at Ålesund lufthavn har dobbelt så mange passasjerer som de tre andre flyplassene i fylket til sammen, sier varaordføreren i Ålesund.
Skal dere arbeide for flere innlandsruter også?
– Vi er ikke fornøyd med tilbudet til Trondheim. 
I Molde har en etablert et tilsvarende aksjeselskap som arbeider for Årøs interesser. Molde Lufthavnutvikling AS har støttespillere både fra romsdalskommuner og næringslivet i Romsdal. De har allerede vært i drift i flere år.
– Nå har interrimstyret fått i oppdrag å lage stiftelsesdokument, og de skal legge til rette for stiftelsesmøte i samband med konferansen «The North West» i april, sier Øvstebø.
 
 

- Ting skjer ikke av seg selv

– Det er helt avgjørende for utviklingen av Ålesund lufthavn at næringslov og kommuner bidrar til utviklingen. Ting skjer ikke av seg selv, og vi har eksempel på at en oppnår resultat når en engasjerer seg, sier lufthavnsjef for Avinor på Vigra, Tor Hånde.
Han mener det er avgjørende for fremtiden at utviklingsforum et for Ålesund lufthavn nå tar steget fra en interesseorganisasjon til et aksjeselskap.
– Nå får vi en organisasjon i ordna former med økonomiske muskler. Arbeidet de gjør er helt avgjørende for at flyplassen skal tiltrekke seg nye selskap, sier Hånde.
Lufthavnsjefen sier at forklaringen på dette er enkel. 
– Dersom det bare hadde vært Avinor som engasjerte seg, ville interessen fra flyselskapene vært betydelig mindre. De leter etter destinasjoner med et lokalt forankret engasjement. Et godt eksempel er Amsterdam-ruten. KLM la avgjørende vekt på at initiativet til ruten kom fra en samlet region med både private aktører og offentlige etater, sier Hånde.
 
 

USA og Asia i fremtiden? 

 Avinor ser store muligheter for Ålesund lufthavn i fremtiden.  På sikt er det ikke utenkelig med ruter til både USA og Asia. Dette er ruter som i så fall må basere seg på inngående trafikk, og først og fremst turister. Men før den tid må rullebanen utvides.
– Det er Avinor sentralt som avgjør utvidelse av rullebanen på Vigra. Men dette er selvsagt noe som vi har tanker om. Vi har satt oss i kø med tanke på å ta mot steinmasser når byggingen av Møreaksen tar til, men en forlengelse vil koste flere 100 millioner kroner, sier Hånde.
I dag er rullebanen for kort til at interkontinentale fly kan operere fra Vigra. Med de krav til drivstoff som er på en rute til USA eller Asia, vil ikke rullebanen være lang nok til at de klarer å lette på en forsvarlig måte. 
– For å ta interkontinentale ruter på Vigra må rullebanen forlenges med 300 meter.  Foreløpig er ikke etterspørselen på Vigra stor nok til å forsvare en slik utvidelse. Men det kan absolutt komme i fremtiden, sier Hånde.
 
Europa innen rekkevidde
Men hele Europa er innen rekkevidde for Vigra. Noen ruter har kommet, for så å bli langt ned. På sikt nevner Hånde at det kan være marked for å starte opp nye ruter til destinasjoner som London, Antanalya i Tyrkia, Barcelona i Spania og Katowiche i Polen. 
– Det er flere flyselskap som snuser på Ålesund lufthavn. Men ingen tør å satse før de ser at det lokale initiativet er på plass, sier Hånde. 
I dag har Ålesund lufthavn ruter til Kaunas i Litauen med Wizzair to ganger i uka. Amsterdam-ruta til KLM har to avganger sommerhalvåret og en avgang vinterhalvåret. 
København-ruta til SAS er nå blitt en ren sommerrute med fire avganger i uka to måneder midt på sommeren. Allicante er en helårsrute fra Norwegian med en avgang i uka vinter og to om sommeren. Denne ruta har pause i januar og februar.
Norwegians Gdansk-rute går nå fire ganger i uka. Fra 25.mars vil den gå daglig. 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag