Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Grunneiere føler seg lurt av Ålesund kommune

44 grunneiere i Korsvika på Hessa mener at Ålesund kommune har frastjålet dem en fellestomt som de ble pålagt å kjøpe fra kommunen i 1972.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(10/01/2018)
Bildetekst: Georg Giske (t.v.) og Helge Rønnestad er to av de 44 naboene i orsvika som hevder de eier ei langstrakt tomt mellom fjorden og byggefeltet.
 
. . . 
 
 
Grunneierne som mener de er de rette eierne av hver sin 44-del av en felleseiendom i Korsvika, raser mot at bystyret har vedtatt å omregulere felleseiendommen deres til friområde. Heile saka har en ualminnelig lang og nokså spesiell forhistorie:
– Det hele starta i 1972, da Korsvika ble utbygd som boligområde. 44 grunneiere ble da pålagt av Ålesund kommune å betale 2 000 kroner hver for bruksnummer 366 på gårdsnummer 118, som skulle brukes som fellesområde. Helt fram til 2004 trodde vi grunneierne at tomta var overført til oss, og vi ble derfor svært overraska da vi så i avisene at kommunen ville selge nausttomter på felleseiendommen vår, forteller Helge Rønnestad, som er en av de 44 grunneierne.
Tomta er i hovedsak et langstrakt område mellom byggefeltet og fjorden, men inneholder også en liten gangveg og en lekeplass midt inne i byggefeltet.
 
Stolte på kommunen
Etter at planene om å selge ut nausttomter ble annonsert av Ålesund kommune i 2004, viste det seg at den aktuelle eiendommen aldri hadde blitt overført til grunneierne, til tross for at hver og en av dem hadde blitt pålagt å kjøpe en andel av tomta 30 år tidligere. Hvorfor det tok så mange år før det ble oppdaga at kommunen fremdeles stod som eier av tomta, forklarer Rønnestad med at alle grunneierne hadde stolt på at kommunen hadde overført den.
Lykkeligvis for grunneierne fikk de kontakt med en tidligere nabo som både hadde tatt vare på og klarte å finne fram kvitteringa på at hans 44-del av felleseiendommen var betalt. Etter sterke protester og et stort oppslag i Sunnmørsposten, ble salget av nausttomter stoppa. 
 
Brutte løfter
– Leder for Ålesund kommunale Eiendom, Knut Bang, opplyste i en e-post at avdelingsingeniør Egil Steinhovden hadde konkludert med at det var overveiende sannsynlig at det var vi 44 grunneierne som eide tomta. Nøyaktig det samme uttalte Steinhovden også til Sunnmørsposten. Da naustsalget ble stoppa, ble det gitt løfte fra administrasjonen om at eiendomsforholdet skulle bringes i orden og at tomta formelt skulle overføres til grunneierne, sier Rønnestad.
Da eiendomsforholdet ble sjekka tre år senere, i 2007, stod Ålesund kommune fremdeles oppført som eiere av tomta, og nok en gang lova kommuneadministrasjonen å ordne opp. I 2016 oppdaga så Rønnestad at det fremdeles ikke hadde skjedd noe, og atter en gang kontakta han kommunen.
– Jeg fikk da beskjed om at kommunen ikke kunne overføre tomta til oss uten å vurdere det juridisk, og at hele saka var så gammel at kommunen like gjerne kunne beholde tomta. Men da hadde de jo visst om feilen i tolv år uten å gjøre noe!
 
Sjokkerende svar
I oktober 2016 sendte så Rønnestad en e-post til kommunen der han informerte om at de 44 grunneierne hadde blitt enige om å etablere et sameie som skulle eie den omstridte tomta, og ba om et møte for å få en avklaring på det hele. Noe svar fikk han aldri, før han purra på saka i desember. Svaret han da fikk i januar 2017, sjokkerte Rønnestad:
– I stedet for å få et svar på forespørselen om et møte, fikk jeg en e-post fra Steinhovden der han spurte om vi fremdeles var interessert i å overta tomta, nå når den var omgjort til friområde!
 
– Et rent tyveri
Rønnestad har på vegne av grunneierne sendt e-post til både rådmannen og ordføreren om saka, uten å få svar. De vurderer nå å klage hele saksbehandlinga inn for Sivilombudsmannen.
– Vi anser det kommunen har gjort med felleseiendommen vår, for et rent tyveri. Selv om eiendommen er regulert til offentlig friområde, så er det fortsatt en eiendom som vi har betalt for, og det er viktig for oss at det er vi som sitter med eiendomsretten, sier Helge Rønnestad.
 
 

– Friområde i alle fall siden 1995

Ifølge avdelingsingeniør Egil Steinhovden har den aktuelle tomta i Korsvika vært regulert som offentlig friområde i alle fall siden 1995.
Egil Steinhovden var saksbehandler både i 2004 da Ålesund kommune ville selge ut nausttomter fra den omstridde eiendommen 118/366 i Korsvika, og i 2016 da eiendommen ble delvis omregulert. Han opplyser at eiendommen har vært regulert til friområde siden 1995 eller enda lenger.
– Det er ikke korrekt at det var først i 2016 at eiendommen ble regulert til friområde. Det som da ble gjort i den nye reguleringsplanen, var at den delen av eiendommen som tidligere hadde vært regulert til naustområde, også ble omgjort til offentlig friområde. Resten av eiendommen har vært offentlig friområde i alle fall siden reguleringsplanen fra 1995, opplyser han.
 
– Liten verdi for private
Ifølge Steinhovden gikk han ut fra at det var naustområdet som var interessant for grunneierne i området, og da dette ble bortregulert, informerte han om endringa.
– Det har liten verdi for private å eie et offentlig friområde, så derfor spurte jeg om grunneierne fortsatt var interessert i å overta eiendommen etter at naustområdet var tatt ut av reguleringsplanen, forklarer han.
 
Ikke så sikker, likevel
Når det gjelder eiendomsforholdet, sier Steinhovden at det er hans overordnede som må uttale seg om dette. Imidlertid hevder han at han ikke var så sikker i 2004 på at det er de 44 naboene som eier tomta, som det som gikk fram av e-posten fra Knut Bang og intervjuet med Sunnmørsposten.
Kommunalsjef Ronny Frekhaug opplyser at kommunen nå er i ferd med å avklare de juridiske forholda i saka.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag