Søkeord:  
Søk
Banner top

Muritunet utvider og bedrer sine helsetilbud

– Muritunet rehabiliteringssenter har inngått nye langsiktige avtaler med Helse Midt innen tverrfaglig rehabilitering og samtidig inngått avtale om et nytt tilbud til hjertepasienter.

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(31/01/2018)
Bildetekst: Adm. direktør Geir Ove Vegsund og teamleder og spesialfysioterapeut Sissel Skudal i treningssalen hvor det er aktivitet og opptrening av pasienter som er til rehabilitering.
 
. . .
 
– Nytt er også at vi har åpnet dagavdeling på Moa, som er et rehabiliteringstilbud for hele vår region, sier adm. direktør Geir Ove Vegsund til Nytt i Uka.
– De nye avtalene innebærer også en forlengelse av selve avtaleperioden, noe som gir større forutsigbarhet og bedrer planleggingen av de mange tilbudene som Muritunet tilbyr. Det betyr også flere ansatte både i Valldal og i Ålesund, slik at vi i dag består av 90 personer fordelt på 70 årsverk, sier Geir Ove Vegsund.
 
Moderne og funksjonelt
Muritunet åpnet i Valldal i 1994 og kan neste år feire 25 år. Gjennom disse årene er det tallrike pasienter som har fått nyte godt av tilbudene rehabiliteringssenteret tilbyr. De senere åra har senteret utvidet og fornyet lokalene, og fremstår i dag som høyst moderne og meget funksjonelt. Og hit kommer pasienter fra hele vårt langstrakte fylke. 
– Vi har driftsavtale med Helse Midt-Norge, Regionalt helseforetak. Teamene som jobber med pasientene er tverrfaglig sammensatt og rehabiliteringstilbudene vi tilbyr har fokus på mestringsstrategier, fysisk aktivitet, arbeid og kosthold. Tiltakene er både gruppebaserte og individuelle, tilpasset den enkeltes behov, sier Vegsund.
 
Nytt tilbud til hjertepasienter
Inntil 2010 hadde Muritunet et tilbud også til pasienter som trengte hjerterehabilitering. Dette tilbudet har vært fraværende siden den gang, men inngår nå igjen som en del av den nye avtalen. Hjerterehabiliteringspasienter fra vårt fylke som tidligere har fått behandling hovedsakelig på Røros kan nå få det ved Muritunet i Valldal. Målgruppene for det nye tilbudet er pasienter med behov for rehabilitering etter hjerteinfarkt, hjertesvikt, angina pectoris og ukompliserte operative inngrep. 
– Her har vi satt sammen et tverrfaglig hjerterehabiliterings-team og har plass til fem pasienter samtidig. Tilbudet er døgnbasert og går over tre uker. Den første gruppa har allerede vært her og alle tilbakemeldingene er svært positive og pasientene gir uttrykk for at de føler seg trygge. Treningene de utfører er individuelt tilpasset og pasient-ene forteller at de setter pris på å kunne utveksle erfaringer sammen med andre i en lik situasjon som de selv er i, forteller teamleder og spesialfysioterapeut Sissel Skudal. 
 
Dagtilbud på Moa
Fra januar har Muritunet etablert et nytt dagtilbud på Moa, også etter avtale med Helse Midt-Norge. Pasientene blir også her møtt av et tverrfaglig team bestående av åtte faggrupper. 
Dagavdelinga gir tilbud til pasienter med lungesjukdommer, muskel- og bløtdelssjukdommer, sjukelig overvekt og folk som trenger arbeidsrettet rehabilitering. 

 15 SISTE
  – AutoPass blir ikkje ...
  Lover nye skoler og id...
  Har sett seg lei på hu...
  Regnbuebarn til Parken
  Blir nektet møte med p...
  Klare til å åpne døren...
  Fire år med salg av lo...
  Vil samle Sunnmøres mu...
  Flisnes får sin første...
  «Som å stå i tett tåke...
  En verdensvant barneha...
  Standup-suksess i ti å...
  – Det er så mye som sk...
  Startet som et kjærlig...
  Ønsker økt aktivitet i...
annonse   
TransProvence
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag