Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Fremmer lokal matkultur gjennom Godt Lokalt

– Spesialgrossisten Nordvest AS har under konseptnavnet Godt Lokalt åpnet for å gi lokale mellomstore- og småskalaprodusenter markeds-adgang hos de store matvarekjedene, forteller daglig leder Cesilie Nakken.

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(07/02/2018)
Bildetekst: Med foreløpig fem årsverk, men konkrete planer om snarlig utvidelse, må både daglig leder Cesilie Nakken og driftssjef Thomas Aannø i Spesialgrossisten Nordvest ta i et tak der det er nødvendig.
 
. . . 
 
Spesialgrossisten Nordvest  har lokale eiere, men inngår i en kjede av ni grossister i landet. Fokus på lokalprodusert mat er en viktig del av filosofien til disse ni. De fremmer på sin måte, og i sitt geografiske nedslagsfelt, lokal matkultur – som de betegner som lokale matskatter. I første rekke blir disse lokale matskattene, også ofte benevnt som kortreist mat, tilgjengelig i lokale butikker, men som drives av de store kjedene. 
– Og av og til er den lokale kortreiste maten så smakfull at kjedebutikkene over hele landet tar de inn i sitt sortiment og salgsvolumet for en liten produsent kan øke drastisk, sier Cesilie Nakken. 
 
Planer om utvidelser
Spesialgrossisten Nordvest åpnet sine lokaler 1. januar i år og har tilhold på Blindheim. Foreløpig er det fem årsverk, men uten å ville røpe for mye, er planene for utvidelse og flere ansatte under utvikling. I lokalene i Waagan-anlegget på Blindheim har de i dag 150 kvadratmeter med kjøle- og fryselager. Tre lastebiler dekker et geografisk område som strekker seg fra Måløy til Kristiansund.
– Vi samarbeider og har fått innpass hos de store kjedene; Coop, Rema 1000, Norgesgruppen og Bunnpris. Til sammen har vi allerede 170 forskjellige lokale matvarer på plass i 294 dagligvarebutikker, sier driftssjef Thomas Aannø i Spesialgrossisten Nordvest. 
 
Profesjonell og aktiv
– Konseptet Godt Lokalt ble etablert for at alle lokale mellomstore- og småskalaprodusenter skulle få markedstilgang, og for at bransjen skulle få sikre seg tilgang til disse produsentene og produktene gjennom en profesjonell og proaktiv kanal.  Samtidig tar konseptet ansvar for å sikre at alle bransjekrav blir ivaretatt og ikke minst at matsikkerheten blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte, forteller Cesilie Nakken.
 
Flere synergieffekter
I den korte tiden Spesialgrossisten Nordvest har holdt på, har de jobbet på og fått god kontakt med en rekke lokale matprodusenter, og hjulpet dem med ytterligere markedstilgang. 
– Vi tilbyr lokale produsenter et komplett markedsapparat med sterkt fokus på målrettet salg og profesjonalisering. Slik bidrar vi sammen med produsentene til å skape et større mangfold av kvalitetsprodukter i markedet, og et rikere lokalt næringsliv, i tillegg til at vi utløser en miljøgevinst. Ikke minst gjør vi produktene lett tilgjengelig for forbrukerne. Ved å samhandle driften av verdikjeden for alle våre leverandører og dermed effektivisere på kostnadssiden, utløses også flere fordeler. Disse blir til økt konkurransekraft for produsentene etter hvert som oppslutningen øker og omsetningen vokser. Vi bidrar med dette ltil okale produsenter på mange forskjellige måter. Og på en positiv måte, sier daglig leder Cesilie Nakken i Spesialgrossisten Nordvest AS. 
– Fordelene – synergiene - for kundene blir også store på den måten vi driver vår virksomhet på, sier hun avslutningsvis. 
 

 
Potensial for mer lokalmat

At interessen for lokalmat er i skuddet har også nådd fylkesmann i Møre og Romsdal, Lodve Solholm. 
Mange forbrukere er opptatt av å kjøpe norskprodusert mat og mat med ei spesiell historie eller med en unik kvalitet. Ved å kjøpe lokalprodusert mat får en spesialprodukter av høy verdi fra egen region – gjerne fra en bonde en kjenner. Fylkesmannen arbeider aktivt for å styrke lokalmatproduksjonen i Møre og Romsdal sammen med andre offentlige aktører. Det er flere grunner til det, her er noen:
– Lokalmarkedet er i vekst. Stadig flere kjøper lokalmat og omsetninga øker hvert år. Tall viser at hele 60 prosent av forbrukerne er villige til å betale ekstra for lokale matvarer. 
– Lokalmat gir økt verdiskaping og mangfold. Utviklinga av stadig flere produkt styrker mangfoldet av norske matvarer. Det er også ei viktig tilleggsnæring til den tradisjonelle gardsdrifta og kan gi gode inntekter for bonden. Bønder som starter med lokalmatproduksjon, gjør det som regel med utgangspunkt i den drifta som alt er på garden. 
– Den lokale maten gir oss stolthet og identitet – og er en viktig del av kulturen vår på Nordvestlandet. Norsk mat- og drikkekultur er en del av den immaterielle kulturarven. Skal vi klare å løfte mattradisjonene våre må det målretta innsats fra en rekke aktører.
– Lokalmat kan/gir reiselivet et skikkelig løft. Møre og Romsdal er det største matfylket i Norge om en slår sammen landbruk og havbruk. Det ligger også et potensial i å kople kulturopplevinger sammen med mat og reiseliv. Dette ser vi både nasjonalt og internasjonalt
Fylkesmannen arbeider aktivt for å øke tallet på produsenter av lokalmat av høy kvalitet og motivere serveringssteder til å satse mer på mat fra Møre og Romsdal. 
– I 2018 vil fylkesmannen servere lokalmat på sine arrangement, og vi vil oppfordre alle andre til å handle lokalmat fra Møre og Romsdal.
(Kronikken til fylkesmann Lodve Solholm er her bearbeidet og noe forkortet av Lars Olausen).
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag