Søkeord:  
Søk
Banner top 04.12.19

Høyst usikkert om O’Learys-skjenking

Sportsbarkonseptet O’Learys, med bowling, biljard og andre aktiviteter, er lansert som en av de største nyhetene i nybygget på Amfi Moa. Men det er slett ikke sikkert at politikerne kommer til å gi skjenkeløyve.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(21/02/2018)
Bildetekst: Eva-Brit Langva er Miljøpartiet De Grønnes representant i helse- og velferdsutvalget og er motstander av all skjenking der barn og ungdom  ferdes. Hun vil stemme mot når skjenkesøknaden fra O’Learys kommer en gang ut på høsten.
 
. . .
 
Gjennom åra har det vært en rekke dragkamper i bystyret om skjenkeløyve – ikke minst når det gjelder skjenkeløyve til bevertningssteder som ligger inne på kjøpesentre. Lederen i helse- og velferdsutvalget, Svein-Rune Johannessen fra Arbeiderpartiet, understreker at utfallet av en kommende skjenke-søknad ikke er gitt:
 
Kontroversielt
– Det er kontroversielt med skjenking på kjøpesenter, og Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært motstander av dette. Hva utfallet blir med O’Learys er likevel umulig å spå før vi har fått søknaden og sett hvordan konseptet blir. Det at det skal tilbys typiske familieaktiviteter som bowling, bidrar imidlertid ikke til å styrke en skjenkesøknad, slik jeg ser det, sier Johannessen.
Høyres Knut Anders Oskarson er kjent for å være en god del mer skjenkerestriktiv enn sine to partifeller i helse- og velferdsutvalget, men i fjor bidro han til ja-flertall i flere saker om skjenking på kjøpe-senter, selv om han hevder han egentlig er imot dette (se undersak om skjenkeomkampen):
– Det er vanskelig å si noe sikkert om hva jeg kommer til å stemme før vi ser hvordan konseptet er utforma, men utgangspunktet mitt er at jeg ønsker å holde alkoholen vekke fra kjøpesentre, poengterer Oskarson.
 
Restriktiv koalisjon
Johannessen minner også om at partia i flertallskoalisasjonen – Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne – har inngått en forpliktende samarbeidsavtale der man tar sikte på en mer restriktiv skjenkebevilling. Det er likevel en viss forskjell mellom de fire partia når det gjelder hvor restriktive de er, påpeker han, og nevner Miljøpartiets Eva-Brit Langva som noe mer liberal enn de andre. 
Langva er imidlertid tindrende klar på at hun kommer til å være skeptisk til en skjenkesøknad fra O’Learys, slik hun har vært i alle søknader om skjenking på kjøpesentre:
– Kan hende er jeg blant de mer liberale i koalisjonen i enkelte saker, men i dette spørsmålet er jeg ikke det. Jeg mener det ikke skal være skjenking på steder der barn og unge ferdes, og derfor kommer jeg med all sannsynlighet til å stemme mot at O’Learys skal få skjenkeløyve, fastslår hun.
 
 

Ingen kommentar

Olav Thon-gruppa, som eier Amfi Moa, ønsker ikke å kommentere hva som vil skje dersom O’Learys ikke får skjenkeløyve, fordi de «er i en prosess om dette», opplyser utviklingssjef for kjøpesenterdivisjonen, Else Andersen, i en e-post.
Nytt i Uka har også prøvd å få en kommentar fra Bergen Sportsbar Holding AS, som har franchisen på O’Learys, men uten å lykkes.  
 
 
 

Skjenkeomkampen

 
Da Peppes Pizza og Spisestua på Amfi Moa fikk skjenkeløyve i fjor, var det etter klage og omkamp – og med knappest mulig flertall.
 
Skjenkesøknaden fra Peppes og Spisestua i fjor ble i første runde avslått av helse- og velferdsutvalget, opplyser utvalgsleder Svein-Rune Johannessen (Ap). Hovedargumentasjonen til flertallet var at alkohol ikke hører hjemme på et kjøpesenter. Mindretallet mente imidlertid at så lenge serveringsstedene lå litt tilbaketrukket og hadde egne innganger, burde de få skjenkeløyve.
Koalisjonspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har til sammen åtte medlemmer i utvalget, mens høyresiden har sju. Dersom koalisjonen er samstemmig, skal de altså ha full kontroll over skjenkesøknadene.
 
Forskjellsbehandling
Da en skjenkesøknad fra Egon på Ålesund storsenter skulle behandles, var det en av representantene som hadde gått imot skjenkeløyve til Peppes og Spisestua, som nå gikk inn for at Egon skulle få – nettopp med den argumentasjonen om at dette spisestedet har egen inngang.
Den som framførte dette argumentet, var Høyres Knut Anders Oskarson. Han overbeviste også et par representanter fra Arbeiderpartiet, og dermed ble det klart flertall for å gi Egon skjenkeløyve. Vedtaket førte imidlertid til en klage fra Peppes og Spisestua, som mente de ikke hadde blitt likebehandla.
Knut Anders Oskarson hadde forståelse for klagen og endra stemmegivinga si, sammen med de andre som hadde gitt ja til Egon:
– Jeg innså at jeg hadde forskjellsbehandla de tre søkerne, og da hadde jeg ikke anna å gjøre enn å stemme for skjenkeløyve til Peppes og Spisestua i neste runde, forklarer han om den politiske skjenkepiruetten.
 
Overraska De Grønne
Miljøpartiet De Grønnes Eva-Brit Langva ble nesten paff over utfalla i disse sakene, som ble avgjort i kjapp tur og orden sammen med en bråte andre skjenkesaker:
– Vi i koalisjonen hadde jo snakka sammen på forhånd, og var enige om at det ikke skal være skjenking der barn og unge ferdes. Derfor ble jeg svært overraska da først bowlingen med knappest mulig flertall fikk skjenkeløyve, fordi en av Arbeiderparti-repsentantene stemte for. Deretter ble det stemt slik vi var enige om når det gjaldt Peppes og Spisestua, men så snudde det igjen i saka om Egon, forteller hun.
 
Stort nei-flertall 
Når det gjaldt søknaden fra Café Moa Syd, var imidlertid et overveiende flertall på 13 mot to stemmer enige om å stemme nei, med den hovedbegrunnelsen at kafeen ligger midt inne på kjøpesenteret, uten selvstendig inngang. Også Fremskrittspartiets to representanter var her enige med flertallet, mens to av Høyres representanter var de eneste som stemte for skjenking. 15 SISTE
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag