Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Nå starter rivinga på Volsdalsberga

I løpet av de neste månedene vil et av landemerkene på Volsdalsneset forsvinne. Det gamle slakteriet skal erstattes av 150 nye leiligheter med sjøutsikt. Det gamle industriområdet på Volsdalsberga er snart ferdig transformert til en helt ny bydel med boliger.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(14/03/2018)
Bildetekst: i 50 år var slakteriet på Volsdalsberga en stor og viktig arbeidsplass i bysentrum. Nå skal de gamle bygga reives for å gi plass til en helt ny bydel med boliger.  
 
. . .
 
– Nå har rivinga av de gamle slakteribygga startet. Før fellesferien vil alle spor etter slakteriet som stengte dørene i 2011 være borte for godt, forteller prosjektleder for utbyggingen, Christian Young i Ulsmo.
I 50 år var slakteriet en stor og viktig arbeidsplass i Ålesund.
 
Må rive miljøvennlig
Det er ikke bare å kjøre gravemaskiner inn, og kakke ned bygningene. Rivinga er en møysommelig prosess.
– Vi har nå startet med å demontere bygget fra innsiden. Alt skal sorteres i containere, og leveres til godkjente mottak. Det stilles strenge krav til riving av bygninger. Det er snarere snakk om demontering enn riving. De ulike materialene skal sorteres fra hverandre og leveres til godkjent mottak. I øyeblikket blir elektrisk utstyr inne i bygningene demontert. Det vil ta noen uker før riving av selve bygningene starter, forteller Young.
Når bygningsmassen er fjernet, må utbyggerne søke kommunen om igangsettingstillatelse.
– Vi håper å få sendt inn en slik søknad rundt påsketider, slik at gravearbeidet på området kan starte rett etter sommerferien, opplyser utbyggerne.
 
Byggetrinn 1 i august
Forutsatt at planene godkjennes startes byggetrinn 1 i august. Det omfatter 65 av totalt 150 leiligheter som er planlagt på området.
– Per i dag er det solgt 31 leiligheter av totalt 65 leiligheter i byggetrinn 1. Disse 31 leilighetene utgjør 52 prosent av salgssummen for byggetrinn 1, opplyser Young.
Men utbyggerne regner med at det ikke vil være noe problem med å selge ut de resterende leilighetene.
– Det er veldig stor interesse for prosjektet, og vi er i dialog med svært mange interessenter som ennå ikke har skrevet under kontrakt, sier Young. Og så hjelper det at samtlige leiligheter har sjøutsikt, legger han til.
Det er overvekt av personer over 60 år som nå har tegnet kontrakter og vist interesse for prosjektet, men Young er overrasket over hvor mange yngre som også har meldt sin interesse.
– Vi ser nå at en helt ny gruppe kjøpere melder sin interesse for bynære leiligheter.  Interessentene er i slutten av 40-årene, og felles for mange er at barna nå har flyttet ut av huset. Dette er en ny generasjon som nå flytter fra eneboligene sine, sier Young.
 Han ser også en økt etterspørsel av små leiligheter som spesielt førsteganskjøpere er på jakt etter.
I forbindelse med utbyggingen skal det gjennomføres omfattende endringer i området.
– Vi er nå i ferd med å omstille Volsdalsberga fra industriområde til boligområde. Sjømannsvegen skal gå fra å være en vei til å bli en gate med fortau på begge sider, sier Young.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag