Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Ønsker å gjøre Langevåg til handels sentrum

Knut Flakk har store planer i Langevåg. Forretningsmannen vil ruste ytterligere opp Devoldfabrikken til å bli et regionalt handelssenter med 1,5 millioner besøkende i året.

Aktuelt
Tekst Fridgeir Walderhaug / Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(14/03/2018)
Bildtekst: Ordfører i Sula, Jim-Arve Røssevollsier at kommunen har mye å takke Flakk-familien for.
 
. . . 
 
Knut Flakk og selskapet O.A. Devolds Sønner AS har planer om en solid utvidelse av Devoldfabrikken de kommende årene. Nye tunneler kan gjøre Langevåg til et handelssentrum i regionen, tror Flakk.
– Jeg synes planene om Borgundfjordtunnelen og Veddemarkstunnelen er prosjekter der de positive virkningene er større enn de negative. For de negative finnes også, det skal vi ikke underslå. Det er jo selvfølgelig trist for de dette går utover, men jeg mener plussiden er størst, sier Knut Flakk.
 
Utvidelsesplaner
I høringsuttalelsen for Borgundfjordtunnelen som Flakk har sendt til Ålesund og Sula kommuner, varsler forretningsmannen en omfattende utbygging og utvidelse av aktiviteten ved Devoldfabrikken. Planene foreligger, og det jobbes fortløpende med dem. Tunnelene som er et hett tema for tiden vil bli til stor hjelp for utviklingen, mener han.
– Vi har i dag rundt 550.000 besøkende på Devoldfabrikken. De siste ti-femten åra etter at produksjonen av tekstiler opphørte, har vi rustet opp fabrikken kraftig. Det er skapt mange nye arbeidsplasser, blant annet Nordvestlandets største outletsenter, sier Flakk.
I tillegg huser fabrikken alt fra serveringssteder, kontorer, museum, modelljernbane, kraftstasjon og hovedkontoret til Devold of Norway AS. 
 
– Utvider uansett
–  Vi har mellom åtte og tolv tusen kvadrat som skal rustes opp i løpet av de kommende årene. Med dette tror vi Devoldfabrikken vil trekke mellom en og 1,5 millioner flere besøkende per år, sier han.
– Er disse investeringene betinget i at tunnelene kommer?
– Nei, dette jobber vi med uansett. Det er ikke tunnelene som driver utviklingen, den driver vi selv. Men klart, det sier seg selv at det vil hjelpe kraftig på med tunnelene, sier Flakk, som også trekker fram fordelene tunnelene vil ha for miljø, kollektivtilbud og reduksjon av reisetid.
 
Vil ha avklaring
– Det er viktig med en avklaring, ikke bare for oss, men for alle berørte.
– Vi har tilført Langevåg mye med å ruste opp Devoldfabrikken til det den er i dag, og vi ønsker å fortsette med å utvikle fabrikken som en destinasjon folk ønsker å besøke, sier Flakk.
– Kan du si hvor mye dere kommer til å investere?
– Nei, det blir vanskelig å gi noe anslag på, for det kommer jo også inn leietagere.
– Hva er det dere vil ha inn i de ledige arealene?
– Det blir en kombinasjon av flere ting. For å nevne noe så kan jeg røpe utvidelse av outletdelen. I tillegg kommer det en del kontorer og andre aktiviteter som kan bygge opp Sula og Langevåg som destinasjon, sier gründeren.
– Gjøre bygda og fabrikken mer attraktiv?
– Ja, og Langevåg har blitt mye mer attraktiv de siste årene, og der har vi bidratt mye, mener Flakk.
– Vi tilbyr andre opplevelser enn andre. Det er ikke noe mål for oss å tilby noe alle andre har, eller konkurrere ut Moa eller bysentrum. Jeg håper at både Ålesund og Sula kommune ser viktigheten av å realisere tunnel-planene så raskt som mulig, sier Knut Flakk.
 
 
 
 
 

– Borgundfjordtunnelen gull verdt 

 
Ordfører Jim Arve Røssevoll i Sula kommune er selv positiv til plan-ene om Borgundfjordtunnelen, men sier det er mer enn mening blant sulamittene om en slik løsning. 
 
Av Lars Olausen
 
– Men skal utviklingen i kommunen fortsette i positiv lei er vi avhengig av sterkt forbedrede samferdselsløsninger til og fra Sula. Både bro- og tunnelløsninger har vært diskutert og den foreliggende planen om Borgundfjordtunnelen som nå har vært ute på høring vil være et gode for vår kommune, slik jeg ser det. Men jeg vil også understreke at en tunnel alene ikke er nok. Vi må uansett bygge ut både båtforbindelser og utvide og forbedre kollektivtilbudet i kommunen. Gjør vi det skal vi greie å ta imot de halvannen millioner besøkende årlig slik Flakk antyder, sier sulaordfører Jim Arve Røssevoll.
 
Gull verdt
At dette er nødvendig er det mange årsaker til. En av disse er at konkurransen med Moa og det som skjer der stadig blir vanskeligere. 
– Vi har mange nøkkelbedrifter i Sula som er med å skape et variert næringsliv, et næringsliv vi må ta godt vare på. Men det er ingen tvil om at det som er gjort av de som driver frem virksomhetene på Devoldfabrikken er gull verdt for oss. Det er spenstig gjort at de signaliserer planer om å trekke så mye som halvannen million mennesker hit årlig. Det vil være et gode for mange, også for at flere kan bosette seg og jobbe på Sula. De som vil få dette til fortjener vår støtte og er Borgundfjordtunnelen en av de tingene som må på plass støtter jeg det. Jeg er evig takknemlig for det Flakk-familien til nå har gjort, sier ordfører Jim Arve Røssevoll.
 
Diskusjoner i en positiv ånd
Han sier at nå når høringsfristen for tunnelplanene er gått ut må alle utspill og tilbakemeldinger gjennomgås og diskuteres. Og både Ålesund bystyre og Sula kommunestyre må diskutere og samarbeide om dette på en positiv måte. 
– Og en viktig fortsettelse av dette må være å utarbeide og få på plass en finansieringsplan, legger han til.
 
Ny sentrumsplan
– Hva kan Sula kommune selv bistå med for å få dette til?
– Vi holder på med å lage er ny sentrumsplan for Langevåg fordi den gamle er utgått på dato. Den nye planen skal tilrettelegge for flere arbeidsplasser, økt bosetning, økt handel og flere gode opplevelser for de som kommer hit til oss. Det som gjøres på Devoldfabrikken er utrolig viktig så vi må støtte planer som er positiv for dem. Skal jeg formulere det jeg mener i et nøtteskall kan det bli slik: Det som er bra for virksomheten til Devoldfabrikken er bra for Langevåg og vice versa, sier ordføreren.
 
Håper på turiststatus
– Hva er gjort til nå?
– Kommunen har signalisert at vi er positive ved at det blant annet er søkt fylkesmannen om at butikkene kan ha åpen på søndager. For å få dette til må Devold-virksomheten defineres som turiststed/turistattraksjon. Blir det godtatt av fylkesmannen vil Langevåg kunne defineres som turistdestinasjon noe jeg anser for å være svært positivt for utviklingen. 
– Når jeg sier at jeg er imponert over den utviklingen virksomheten på Devoldfabrikken har hatt er det ikke noen floskel. Ikke bare den rene handelsvirksomheten har bidratt på en positiv måte, men også alt det andre som er på plass. Stikkord er turisme, håndverksvirksomhet, kafeer, møteplasser og et sosialt miljø både for besøkende og de som bor her, sier ordfører Jim Arve Røssevoll avslutningsvis.
 

Noen fakta 

• Sula kommune er i dag en typisk pendlerkommune og nye arbeidsplasser vil være kjærkommen for utviklingen av kommunen på en rekke områder.
• Kommunen har om lag 9100 innbyggere hvorav halvparten bor i Langevåg-området.
Næringslivet er variert med verftsindustri, fiske/fiskeforedling og en stor sildeoljefabrikk på Vedde.
• Devoldfabrikken med sine outletbutikker er en aktør som trekker folk/turister fra nær og fjern. 
• Devoldfabrikken og Devold Tekniske Museum er tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa for bevaring og formidling av verdifull tekstilindustrihistorie med stor tidsdybde. Devolds historie går tilbake til 1853, da Ole Andreas Devold startet egen tekstilfabrikk.
• Skal en positiv utviklingen i kommunen fortsette må det trolig bedre kommunikasjoner til. Da vil en kunne øke detaljhandel og næringsmiddelutvikling. Flere vil bosette seg i kommunen.
• Planer om veiutbygging omfatter et nytt vegsystem mellom Ålesund og Sula med en undersjøisk tunnel – Borgundfjordtunnelen - mellom Vedde på Sula og Gåseid i Ålesund.
Her inngår også en ny tunnel, «Veddetunnelen» som går under Veddemarka til Måseide/Mauseidvågen. Veddetunnelen vil bli 2,8 kilometer lang med fartsgrense på 80 km/t, men redusert til 50–60 km/t ved tunnelmunningen. I tillegg vil det bli bygget ei ny rundkjøring på Måseide der dagens fylkesvei 61 kobles til. Sambandet vil være tidsbesparende også for andre deler av sunnmørsregionen, heter det i planforslaget. 
• Det er Bytunnelen AS i Ålesund som har utarbeidet disse planene. 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag