Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Fortviler over nestenulykker i Blindheimsgeilane

Beboerne langs Blindheimsgeilane har sett seg lei på økende gjennomkjøring, til dels i høy fart, på den smale vegen. Skiltet «gjennomkjøring forbudt» bllir ikke respektert.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(18/04/2018)
Bildetekst: Silvia og Julian Homlong (9), Hans-Petter, Sondre (2) og Nina Hildre forteller om stadige nestenulykker fordi beboerne på Skåthaugen ikke respekterer ”Gjennomkjøring forbudt”-skiltet i Blindheimsgeilane. De krever snarlige tiltak for å hindre og redusere biltrafikken, og aller helst vil de ha ei sykkelsluse.
 
 
. . .
 
 
– Vi vil ha tilbake sykkelslusa som stod her for en del år siden, sier Silvia Homlong, Nina Hildre og Hans-Petter Hildre. De tre forteller om stadige nesten-ulykker og om barn som ikke får lov til å leke alene ute på grunn av trafikkforholda.
To ganger har Hilde meldt fra til Ålesund kommune om trafikksituasjonen i Blindheimsgeilane, uten å få svar. Første gang var i august i fjor, da hun uttrykte generell bekymring for den økende gjennomgangstrafikken.
 
Flere nestenulykker
I mars i år purra hun så på et svar, samtidig som hun fortalte om en skremmende episode dagen før, da en ung sjåfør raste gjennom gata og med et nødskrik klarte å bremse i tide til at hun og hennes to år gamle sønn ikke ble påkjørt. Denne episoden er langt fra enestående, sier hun.
Naboene forteller at gjennomgangstrafikken har vært gradvis økende etter hvert som utbygginga på Skåthaugen har  skutt fart. På vei til skolen eller butikker, post, lege og andre tjenester på Blindheimsenteret, er det mange som ikke «gidder» å kjøre ut på fylkesveien og i stedet tar den ulovlige «snarveien» gjennom Blindheimsgeilane, til tross for at det umulig kan være mange sekundene å spare på det – om noen i det hele tatt.
 
Vil ha sykkelsluse
Aller helst ønsker de å få på plass igjen sykkelslusen som stod der før Blindheimstunnelen og den nye riksveien ble bygget, men et minimum må være å få noen fartshumper som gjør gjennomkjøringa mindre attraktiv.
– Vi har fått høre at man ikke kan sette opp en sykkelsluse fordi det ikke er noen snuplass her. Det argumentet er bare tull, for viss man får opp et skilt som viser at det er en blindvei, så vet jo folk at de ikke kommer gjennom. Og skulle noen kjøre fram til slusa, så klarer de vel å rygge litt tilbake og snu på en innkjøring til ett av husa, sier Hans-Petter Hildre.
Argumentet om at ei sykkelsluse vil gjøre det vanskelig for vedlikeholdet av veien, slik det nå hevdes fra kommunen, forstår de heller ikke, siden det knapt gjøres noe vedlikehold der. Det kan heller ikke være så vanskelig å utstyre brøytebil og bossbil med nøkkel til slusen, slik det gjøres andre steder, mener beboerne.
 
Slutt på ”Barn leker”-skilt
Et annet tiltak som har blitt etterlyst, er et «Barn leker»-skilt. Også dét har kommunen avvist, opplyser en lettere sjokkert Nina Hildre:
– Vi har fått beskjed om at kommunen ikke lenger setter opp «Barn leker»-skilt fordi det kan oppmuntre barn til å leke i veien!
 
 
 

Kanskje fartshumper, men ikke sykkelsluse

 
Ålesund kommune er vel kjent med den ulovlige gjennomkjøringa i Blindheimsgeilane, men har ikke funnet det rette botemiddelet.

– Vi har diskutert dette litt, men har ikke kommet fram til noen god løsning, sier virksomhetsleder for Veg, anlegg og park, Oddvar Kongsvik.
 
Avviser sykkelsluse
Han vektlegger at de som bruker Blindheimsgeilane til gjennomkjøring gjør seg selv til lovbrytere, men innrømmer at forbudet trolig ikke er så enkelt for politiet å håndtere. En sykkelsluse, slik en del av dem som bor langs vegen, ønsker, avviser han:
– Vi hadde en sykkelsluse for en del år siden, men det var ikke noen god løsning. Det er en vei som er vanskelig å drifte, blant anna fordi den er så smal, og om vinteren må slusen uansett stå åpen for at veien skal være mulig å brøyte.
 
Kanskje fartshumper
Det mest realistiske tiltaket, tror Kongsvik, er fartshumper, som vil få ned gjennomsnittsfarten og gjøre det mindre attraktivt å bruke Blindheimsgeilane til gjennomkjøring.
– Vi har dessverre hatt lite midler til slike trafikktiltak de siste åra, men nå når kommunen snart er ute av Robek-lista, regner vi med at det blir bedre. Det er nok likevel ikke realistisk å få de økonomiske rammene på plass før tidligst neste år, sier virksomhetslederen.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag