Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Fjordstien blir stadig lengre

Arbeidet med Fjordstien langs Borgundfjorden har blitt en del forsinka, men i løpet av et års tid, kan man forhåpentlig gå fram til Svartskjæret.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(30/05/2018)
Bildetekst: Fjordstien blir stadig lengre. Når hele prosjektet er ferdig, kan man rusle, jogge, springe eller sykle 4,2 kilomter fra Bogneset til Furmyra. Stien er også barnevogn- og rullestolvennlig, selv om enkelte korte parti er for bratt til å fylle kravene til universell utforming. Per i dag er stien i underkant av fire kilometer lang, og slutter her ved Snopenesvegen. Fra venstre Kristin Nonsvik, som inntil nylig var avdelingsingeniør i avdeling for vei, anlegg og park, og som har leda arbeidet med Fjordstien, og fagleder i samme avdeling, Mirza Begic.
 
. . .
 
 
Det var i 2009 Ålesund bystyre bestemte at det skulle bygges en tursti langs Borgundfjorden, fra Bogneset i vest til Furmyra i øst. Planen om dette hadde imidlertid versert lenge, og var lagt inn i reguleringsplanen allerede i 1999.
Etter bystyrevedtaket fulgte lange forhandlinger og rettssaker med tomteeiere som fikk deler av eiendommene ekspropriert, men til slutt var endelig alle avtaler og formaliteter på plass. Det første spadetaket ble tatt våren 2012, og den første delen av stien – fram til Slevika – ble åpna i september samme år. 
 
Populær sti
Den nye turstien ble raskt mye brukt, både til spaserturer, løping og sykling. Det har også blitt lagt ut en rekke geocacher langs stien. (Geocaching er en slags «skattejakt» med GPS.)
I juni 2013 var Fjordstien forlenga fram til Holmeskjærvika i Hatlane, og deretter fulgte et par års anleggspause. Høsten 2015 starta endelig arbeidet med det andre hovedstrekket, fra Holmeskjærvika til Svartskjærvegen, og i fjor var stien ferdig og åpen fram til Snopenesvegen.
 
Hindringer og forsinkelse
Ifølge nettsidene til Ålesund kommune skulle den første delen av andre etappe (fram til Snopenesvegen) være ferdig sommeren 2016, mens den andre delen trolig ikke kom til å sluttføres før ved utgangen av 2017. Det skulle vise seg at det kom til å ta en del lenger tid enn som så, og arbeidet med andre etappe pågår fortsatt.
– Vi møtte på flere hindringer underveis enn vi hadde sett for oss. I etappe to har det vært en del veldig smale, bratte og trange partier som har gjort arbeidet vanskelig. I tillegg har det vært en del hus som ligger nærme stien, og da må man være ekstra forsiktig med sprengningsarbeidet, forklarer hun.
Videre forteller hun at det som har tatt mest tid, er arbeidet til avdeling for vann, avløp og renovasjon, som blant anna har måttet grave dypere ned enn man først trodde. Forskjellige slags tilpasninger ved de ulike eiendommene har også tatt mye tid
Som avdelingsingeniør i avdeling for vei, anlegg og park har Nonsvik stått i spissen for Fjordsti-prosjektet helt fra starten av, men nylig gikk hun over i ny jobb i Ålesund kommunale eiendom. 
 
Ferdig med det vanskeligste
Om alt går som det skal framover, er håpet at Fjordstien kan åpnes fram til Svartskjærvegen mot slutten av året. 
– Bortsett fra det aller siste stykket, har vi nå kommet forbi de fleste privateiendommene, og det gjør at arbeidet framover kommer til å bli enklere, sier Kristin.
Selv om arbeidet med etappe to er mer enn et år forsinka, mener hun at det ikke har blitt noe særlig dyrere enn det som var forutsatt. Dersom den siste etappen, fra Svartskjæret til Furmyra, videreføres i kommunens økonomiplan, starter dette arbeidet til neste år. Det ventes at dette stykket har vesentlig mindre hindringer å by på enn midtpartiet.
 
– Ikke gå på anleggsvegen
Selv om det kan være fristende å teste ut den delen av Fjordstien som fortsatt er anleggsveg, er dette uønska fra kommunens side:
– Av hensyn til sikkerheten ønsker vi ikke at folk bruker den delen av stien der det er anleggsarbeid, poengterer Kristin Nonsvik.
Når Fjordstien er ferdig helt fram til Furnesmyra, vil den være 4,2 kilometer lang. Den delen av stien som er ferdig og i bruk i dag, er i underkant av tre kilometer. 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag