Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Politiker på slump

Sjansen for at Dag Olav Tennfjord kan bli den første ordføreren i den nye storkommunen Ålesund er stor. For tre år siden var det ikke noe som tydet på at 54-åringen skulle gjøre politikken til levebrød.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(06/06/2018)
Bildetekst: Født i Haram, oppvokst i Molde og Skodje, og har arbeidet hele sitt voksne liv i Ålesund. Nå vil Dag Olav Tennfjord ta over styringen av den nye storkommunen Ålesund. Foto: Øyvind Johan Heggstad
 
. . .
 
 
– Jeg sa ja til å stå på 2. plass på Skodje Høyre sin liste til kommunevalget. På nominasjonsmøtet ble jeg foreslått på 1. plass uten at jeg visste om det på forhånd. Jeg hadde nettopp startet i en ny jobb, og nektet først å takke ja til 1. plassen, forteller Dag Olav Tennfjord. 
Den politiske karrieren til Dag Olav Tennfjord startet litt på slump. Høyre i Skodje hadde vært gjennom et generasjonsskifte, og var på jakt etter nye kandidater. Dag Olav hadde vært passiv medlem i Høyre siden starten av 2000-tallet, men han hadde aldri sett for seg en karriere som yrkespolitiker. 
 
Blå valgvind
Høyre førte en aktiv valgkamp i Skodje. Sammen med partifeller gikk Dag Olav fra dør til dør i hjemkommunen for å sanke stemmer. Valget i 2015 ble en kjempesuksess for Høyre. De ble største parti med fem i kommunestyret. Ap, Frp og Senterpartiet fikk fire hver. Venstre og Krf to hver.
– Det var flere gode ordførerkandidater i Skodje, og mye var uklart flere uker etter valget. Da begynte jeg å få telefoner fra politikere og innbyggere som mente jeg burde ta ordførerjobben. Det ble mye tankevirksomhet og mange vurderinger frem og tilbake, minnes Tennfjord. 
Tennfjord visste svært lite om hva som ventet han i en eventuell ordførerjobb. Derfor valgte han å søke råd med andre partivenner som hadde vært i samme situasjon som han.
 
Måtte ringe en venn
– Jeg ringte en venn for å få gode råd om jeg skulle stille meg til disposisjon som ordfører. 
Den vennen var daværende ordfører i Sula, Geir Ove Vegsund. Partikameraten hadde også næringslivsbakgrunn, og engasjerte seg politisk i voksen alder. Dag Olav følte at han stod i samme situasjon som Geir Ove Vegsund hadde stått i fire år tidligere.
– Geir Ove skulle til å troppe av som ordfører i Sula. Han er en meget tillitsvekkende og fornuftig mann, og ga meg gode råd. Beskjeden fra Geir Ove var klar, forteller Tennfjord.
«Dette kan du ikke planlegge for. Det å være ordfører er den artigste jobben som finnes. Dersom du får en sjanse, så må du bare gå for det», var rådet fra Sula-ordføreren.
– Etter samtalen med Geir Ove, tok jeg et par telefon, og deretter var prosessen i gang. Jeg ble valgt til ordfører i Skodje med varaordfører fra Arbeiderpartiet, forteller Dag Olav.
Den vanskeligste samtalen tok jeg til arbeidsgiveren min. Jeg hadde nettopp startet i ny jobb i ÅKP AS, som driver med klyngeutvikling og rådgivning til gründere. Den samtalen var vanskelig, minnes han.

Ekte «Nye-Ålesundsgutt»
Dag Olav Tennfjord omtales som et columbi-egg for de som mener geografi og fogderi er viktig i politikken. Han er født i Tennfjord i Haram kommune. Tidlige barneår ble tilbragt i Molde. Da Dag Olav skulle begynne på skole, flyttet familien til Skodje, der han ble boende til han fullførte videregående skole. Etter utdanning bosatte Dag Olav seg i Ålesund, og ble boende her i sju år, før han reiste «hjem» til Skodje og tok over oldelsgården fra foreldrene sine. 
– Jeg flyttet tilbake til Skodje i 2001. Men arbeidsgiverne mine har stort sett hatt tilhold i Ålesund. Derfor har det blitt mye pendling til arbeid, minnes Dag Olav. 
Dag Olav ble på nominasjonsmøtet til Høyre beskrevet som hardtarbeidende, målrettet og dyktig. Men kanskje er det også hans allsidige geografiske bakgrunn fra Nordre Sunnmøre som gjør at Høyre valgte å satse på Dag Olav som ordførerkandidat.  
 
Bondeyrket fristet i ungdommen 
Kanskje kan allsidigheten bli hans store styrke i den kommende valgkampen, der han skal opp mot Eva Vinje Aurdal, og trolig Harald Tom Nesvik. To markante kjente og meget populære politikere i Ålesund.
– Jeg var rødruss i Spjelkavik før jeg gikk ett år på landbruksskole.
– Landbruksskole?
– Hehe. Ja. Foreldrene mine drev småbruk, og jeg har vokst opp med dyr rundt meg.  Da mine egne barn var små, hadde vi både høner og hest og flere andre husdyr hjemme på gården i Murvika. Men det er riktig at jeg gikk ett år på landbruksskole og lærte meg blant annet å tegne fjøs. Jeg husker også at jeg hadde «Fjordhest» som valgfag, humrer Dag Olav.
Men det var ikke bondeyrket som skulle bli levebrød. Fire år på Handelshøyskolen i Bergen har gitt Dag Olav en utdannelse som har vært attraktiv. I yrkeslivet har han som økonom ledet mange bedrifter gjennom både omstillingsprosesser, sammenslåinger og oppkjøp. 
– Jeg har mye erfaringer fra det å være en leder. Å bygge nye lag som fungerer sammen. En leder skal ikke kunne alt, men han må finne de rette folkene, og se og verdsette de kvalitetene og kompetansen andre mennesker har. 
 
Var radikal i ungdommen
Høyre var ikke et naturlig valg for Dag Olav Tennfjord. I ungdommen følte han seg politisk hjemme på venstresiden i norsk politikk.
– Jeg vokste opp på et småbruk i Skodje. Begge foreldrene mine var ansatt i offentlig sektor. Jeg har vært på en politisk reise siden ungdomstiden. Familien var godt forankret i de klassiske motkultursakene som har stått sterkt på Vestlandet, minnes Dag Olav.
Hva var grunnen til at du endte opp i Høyre?
– Gjennom yrkeslivet har jeg hatt jobber der jeg har hatt nær kontakt med politikere. Jeg har sett hvor viktig det er med gode rammevilkår for næringslivet. Det har vært viktig for meg å finne et parti som har vært aktiv i å støtte utviklingen av næringslivet i samfunnet, og legge til rette for at folk kan lykkes. Høy verdiskaping i næringslivet er forutsetningen for et godt velferdssamfunn. Jeg meldte meg inn i Høyre i 2002, men har stort sett vært et passivt medlem, minnes Dag Olav. Han vil også fremheve betydningen av Erna som partileder og at den veien hun har tatt paritet, er av stor betydning.
 
Trigget av kommunereformen  
En sak var spesielt viktig for at Dag Olav sa ja til å gå aktivt inn i politikken i 2015.
– Det er ikke tvil om at kommunereformen trigget meg. I årevis har jeg pendlet fra Skodje til Ålesund, og alltid hatt en følelse at vi hører sammen i denne regionen. Jeg mener bestemt at det bør sitte «skøyefolk» rundt bordet når de planlegger bypakke i Ålesund. Vi er også storforbrukere av disse samferdselstjenestene, og vi bør også høres.
Dag Olav Tennfjord har vært en av de sterkeste forkjemperne for den nye storkommunen Ålesund. 
– Jeg ble trigget av denne saken. Vi har en unik mulighet til å skape en ny, sterk region på Sunnmøre som både er tydelig og synlig. Skal vi lykkes nasjonalt, må vi skape en sterk region lokalt. Nå får vi en storkommune med to sterke naboer i Giske og Sula som vi samarbeider svært godt meg.  Vi snakker om en bo- og arbeidsregion med nær 100.000 innbyggere. Dersom Ålesund lykkes, lykkes også naboene! Hyttebygging i Valldalen er helt avhengig av suksess i offshore-næringa, sier Tennfjord. 
– 100.000 innbyggere er den kritiske massen som fører til at en byregion kan vokse bare ved egen tyngdekraft. Dette er vi nå i ferd med å skape på Sunnmøre, sier Tennfjord.
 
Kunne strandet i 2015
– Jeg kunne skrevet bok om kommunereformen. Dette har vært en helt utrolig reise. Prosessen startet i 2014, og fortsatte i 2015 med ulike arbeidsgrupper.  Våren 2016 kunne hele prosjektet kortsluttet. Da var det folkeavstemninger, minnes skodjeordføreren. 
– I Skodje kjørte vi innbygger-undersøkelse. Vi valgte først å si nei til folkeavstemning, men dette ble presset gjennom. Folkeavstemningen ga et jevnt resultat, men knapt flertall for landkommune-alternativet, og oppslutningen var skarve 36 prosent. Da er det vanskelig å tolke det som et klart råd fra folket. Men spørreundersøkelsen ga et helt annet resultat. Vi spurte 300 innbyggere om deres syn. Der var svaret helt klart: flertallet ville til Ålesund. Det var grunnlaget for at vi gikk videre med sammenslåingsprosessen med Ålesund og nabokommunene. Hadde vi i Skodje utelukkende lyttet til folkeavstemningen, så hadde hele prosjektet med storkommunen Ålesund strandet.  I kommunestyret var stemmetallet 13-8 for samarbeid, så det var uhyre små marginer før alt hadde falt i grus, minnes han.
 
Overraskende godt samarbeid   
– Gjennom hele denne prosessen er det skapt et samarbeidsklima mellom de fem kommunen som aldri før har eksistert i denne regionen. Også med Giske og Sula som valgte ikke å gå med i storkommunen. Det vi har arbeidet med er tillitsbygging. Det må være på plass for at beslutninger blir akseptert.  I denne viktige saken kan vi ikke drive kortsiktig partipolitisk spill. Da krasjer det.  Alle må være med på den overordna plan. Alle må høres. Slik føler jeg at det har vært mellom oss i nye Ålesund, sier Tennfjord.
 
Lite fritid
Som alle småbarnsforeldre har Dag Olav vært gjennom et par aktive tiår med treneroppgaver i barneidretten, speiderleder og skiklubb. Nå brukes nesten hele fritiden til politikk. 
– Jeg liker å lese bøker, men tema de siste årene er mer rettet mot faglitteratur og politikk. Men jeg setter fremdeles stor pris på å være ute i naturen i alle årstider. Fjellene våre har en spesiell tiltrekningskraft på meg.
Nettopp bakgrunnen i det frivillige gjør at Dag Olav Tennfjord mener kommunen bør ta en mer aktiv rolle som tilrettelegger.
– Mitt utgangspunkt er at kommunen skal svare positivt på alle gode initiativer, og være en tilrettelegger for utvikling av gode nærmiljø.  Jeg vet veldig godt hvordan frivillige har det. Frivilligheten er det som bidrar til livskvalitet i nærmiljøene, sier han. 
 
Går for ordførerklubba
Dag Olav Tennfjord er soleklar på at han ønsker å bli Ålesunds nye ordfører. Høyre har styrt Ålesund 30 av de siste 40 årene, og det betyr at Dag Olav statistisk har store muligheter til å få jobben. 
Men både Eva Vinje Aurdal fra Ap, og trolig også Harald Tom Nesvik fra Frp, vil gi Dag Olav kamp om klubba.
– Dersom du skulle bli ordfører. Hvem av de to andre ville du ha som varaordfører?
– Hahahah. Det er et godt spørsmål, kontrer Dag Olav, uten å gå noe nærmere inn på spørsmålet.  
– Men jeg er klar for jobben som ordfører.
Ordførerkandidaten vil ikke starte med forhandlinger i Nytt i Uka om posisjoner over ett år før valget, men avslører likevel hva som blir utgangspunktet i valgkampen. 
– Det er naturlig å søke samarbeid med de fire partiene som i dag er regjeringsalternativet. Men i konstituering er enkeltpersoner og taktikkeri viktig. Dette kan som vi alle vet, gi mange ulike utfall. 
 
Vil ha flere heldagspolitikere
– Jeg ser frem til å være med å bygge en ny storkommune, der vi kan ha flere frikjøpte politikere. Gruppeledere, varaordfører og formannskapsmedlemmer, samt en kvote disponert av partigruppene slik at man kan foreta individuelle tilpasninger. 
– Vi må flytte mer av aktiviteten til dagtid, slik at flere kan jobbe fokusert med de politiske sakene. Dette er avgjørende for at vår kommune skal ha gjennomslagskraft både nasjonalt og regionalt,sier Tennfjord.
Nå er han innstilt på å starte jobben for nye Ålesund 1. januar 2020, uansett om det blir som ordfører eller gruppeleder i Høyre. Men først må velgerne si sitt.
– Det å ha vært med på denne historiske prosessen gjør at du blir utrolig engasjert. Nå ønsker jeg å være med og lande storkommunen Ålesund. Den aller største utfordring er å samkjøre den politiske og administrative kulturen i de fem kommunene. Nye Ålesund har utformet et omforent verdigrunnlag, og målet for oss politikere blir å leve og styre etter den nye intensjonsavtalens målsettinger, avslutter Tennfjord med.


Fakta:

Navn: Dag Olav Tennfjord
Alder: 54 år.
Yrke: Ordfører i Skodje
Bosatt på Skodje.
Fire barn i alderen 17-22 år.
Gift med Laila.
Utdannelse: Ett år på landbruksskole. Fire år på Handelshøyskolen i Bergen.
Aktuell: Ordførerkandidat for Høyre i nye Ålesund.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag