Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

Høyreregelen gjelder også på Hessa

Beboere på Hessa fortviler over at det er så mange som ikke overholder vikeplikten i Hessafjordvegen. Nå har kommunen laget en brosjyre for å fortelle at høyreregelen også gjelder på Hessa.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(06/06/2018)
Bildetekst: Mange tror – eller kjører i alle fall som om – Hessafjordvegen er forkjørsvei, men det er den ikke. Høyreregelen gjelder også her. Det skal ha vært mange nestenulykker her i krysset ved Solsidevegen, like ved Gnist-barnehagen, men mens vi står og fotograferer, kjøres det pent og pyntelig og alle trafikkregler overholdes. Også i krysset ut fra Skusetmarka litt lenger opp i veien, skal det ha vært mange farlige situasjoner.
 
. . .
 
 
Når man kjører oppover Hessaskaret, kjører man på fylkeskommunal vei med forkjørsrett. Den forskjørsretten oppheves med en gang man passerer rundkjøringa på toppen av Skaret. Da er man nemlig over på kommunal vei, og her gjelder den alminnelige høyreregelen.
At Hessafjordvegen og alle andre veier innafor rundkjøringa på Hessa har vikeplikt fra høyre, er det imidlertid mange som enten ikke har fått med seg eller ikke bryr seg om. Derfor har Ålesund kommune nå laga informasjonsbrosjyre til alle innbyggerne på Hessa for å fortelle dem at høyreregelen faktisk gjelder også for dem. Men en brosjyre er ikke nok; skiltinga må også bli bedre, mener foreldre med barn i Gnist-barnehagen i Solsidevegen, en av de største barnehagene i Ålesund.
 
Råkjøring
– Det har vært mange nesten-ulykker her når folk skal hente og levere ungene. Altfor mange holder langt høyere fart enn 50 kilometer i timen, og uten å overholde vikeplikta. Dessverre er det hessingene selv som står for det meste av denne råkjøringa, hevder barnehageforeldra Bente Standal og Anders Bjørdal, som får full støtte fra barnehagestyrer Helene Tafjord.
 
Krever bedre skilting
De mener mye av problemet er at mange ikke får med seg at forkjørsvegen slutter i rundkjøringa og tror den gjelder også i Hessafjordvegen. Derfor vil de ha bedre skilting av at forkjørsvegen er oppheva, eventuelt at Hessafjordvegen blir gjort om til forkjørsveg, slik at folk kan forholde seg til det. Det viktigste er at skiltinga blir så tydelig at man ikke er i tvil om hva som gjelder.
I dag står det et skilt som markerer at forkjørsveien oppheves 50 meter lenger framme, litt før man kommer opp på toppen av Hessaskaret. Plasseringa av dette skiltet er slik at det kan være lett å overse.
Også i krysset ved Skusetmarka på motsatt side av veien, litt lenger oppe i bakken, skal det ha vært mange nestenulykker som følge av at bilistene på Hessafjordvegen ikke overholder vikeplikta.
 
Ønsker senka fartsgrense
Ei anna side av saka er den høye farten mange holder i Hessafjordvegen. Det er kun i bakken fra rundkjøring og ned til krysset ved Solsidevegen (inn til barnehagen) at fartsgrensa er 50 kilometer i timen. Videre innover på Hessa er det 30-sone som gjelder.
– For å redusere råkjøringa, mener vi at fartsgrensa må settes ned til 30 også i Hessafjordvegen. I alle fall må vi få flere fartskontroller; det er jo aldri noen her, påpeker foreldra.
 
Savner gangfelt-merking
Et siste problem som bidrar til mange farlige situasjoner i trafikken i området, er mangelfull markering av gangfelt. Gangfeltet på tvers av Hessafjordvegen har bare skiltmarkering på ene sida av veien; her burde det stått skilt også på andre sida, mener foreldra. Verre er det likevel at det ikke er markert for gangfelt verken med striper eller skilt på tvers av Solsidevegen, i krysset ut mot Hessafjordvegen.
– De som kommer gående til eller fra nedsida av krysset, har ingen andre muligheter enn å krysse veien der. Fortauskanten er dessuten senka på begge sider, så det er tydelig at det er meninga at det skal være et gangfelt her, men det fins ingen markering. Det må det ordnes opp i, påpeker Bente Standal og Anders Bjørdal.
 
 
 

Lover bedre merking

 
Det skal egentlig stå et «oppheva forkjørsvei»-skilt idet man kjører inn i rundkjøringa, men dette har flere ganger blitt revet ned. Nytt skilt skal være rett rundt hjørnet.
 
Avdelingsingeniør Tore Rekdal i Ålesund kommunes avdeling for vei, anlegg og park, lover snarlig bedring av skiltinga i Hessafjordvegen:
 – Vi har hatt problemer med at enten vinden eller mennesker har revet ned skiltet som har stått rett før rundkjøringa på toppen av Hessaskaret, og som har markert oppheving av forkjørsveien. Skiltet har vært satt opp på nytt to-tre ganger før, men nå er det dessverre falt ned igjen. Vi skal sette opp nytt skilt så snart som mulig, og dersom vi har slikt skilt på lager, skal det i alle fall ikke ta mer enn noen få uker før vi har det på plass. Kanskje skal vi prøve å sette det på andre sida av rundkjøringa denne gangen, sier han.
 
Skal merke gangfelt
Rekdal lover også å få gjort noe med den manglende gangfeltmarkeringa i Solsideveg-krysset.
– Spørsmålet er om vi skal sette opp skilt eller legge plaststriper for å markere gangfeltet. Det er krav til én av delene, men ikke begge deler. Stripene ses gjerne bedre enn skilt når det ikke ligger snø, men om vinteren blir de usynlige. Jeg skal i alle fall sørge for at det kommer enten skilt eller plast så snart som mulig, sier han.
 
Uaktuelt med forkjørsrett
Å innføre forkjørsrett i Hessafjordvegen eller å redusere fartsgrensa i den vesle delen av veien som i dag har 50-sone, er imidlertid ikke aktuelt.
– Vi har som prinsipp at høyreregelen gjelder på alle kommunale veier. Dersom vi skulle begynt å ha forkjørsrett på enkelte av de kommunale veiene, hadde det blitt veldig mye skilting. Når det gjelder fartsgrensa, er det slik at for å kunne sette den ned til 30 kilometer i timen, er det et krav om at det ikke skal være gangvei. Derfor er ikke det aktuelt her, sier Tore Rekdal.
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag