Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

– Vi blir motarbeidet av vegvesenet

– Jeg tror at vi aldri får Vegvesenet til å spille på samme lag som oss. Det er en motvilje i systemet som jeg aldri har opplevd maken til. Jeg tror dette rett og slett bunner i den gamle fogderistriden. Jeg kan ikke se noe annen grunn, sier Hans-Peter Kaaresen, styreleder i Bytunnelen AS, som vil bygge Borgundfjordtunellen.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(20/06/2018)
Bildetekst: Hans-Peter Kaaresen, styreleder i Bytunnelen AS.
 
. . .
 
Styrelederen går til kraftig angrep på Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Bakgrunnen er høringssvarene som kom fra byråkratene i Molde i forbindelse med planene om å bygge en undersjøisk tunnel mellom Gåseidvika og Veddevika på Sula.

– Nå kommer Statens vegvesen i Molde på banen og forteller i klartekst at dette sambandet vil de heller ikke ha. Sammen med fylkesmannen og fylkeskommunen har de laget hvert sitt "feite protestskriv" med en haug med innvendinger.  De ønsker i stedet å planlegge, planlegge og planlegge alternative løsninger som ikke kommer før om kanskje 20 år, sier Kaaresen.

De tre etatene har til sammen 25 motsegner til prosjektet.

– Noen av dem kan vi enkelt imøtekomme og justere, mens andre er direkte usaklige. Vi aksepterer rett og slett ikke mange av de innvendingene de kommer med, sier Kaaresen.
 

Lyntog kan stoppe Borgundfjordtunnelen

I august skal selskapet Bytunnelen AS i møte med Vegvesenet, fylkesmannen og fylkeskommunen, sammen med kommunene Ålesund og Sula. Da skal de gå gjennom hele lista med innvendinger.

– Her mener vi at det er mange oppkonstruerte problemstillinger, sier han.

Det Kaaresen først og fremst sikter til, er kravet om at en skal utrede lyntog til Ålesund før en kan starte opp med Borgundfjordtunnelen.

– Alle vet at det aldri kommer til å bli bygd lyntog til Ålesund. Å vente på en slik utredning betyr i praksis et nei til hele prosjektet, og det er ikke aktuelt.  Så mener de at det er for liten avstand mellom tunnelinnslaget og rundkjøringene på Vedde og Gåseidvika. Samtidig skal Vegvesenet selv bygge en stor rundkjøring på Kverve mellom tunnelinnslagene til Valderøy og Ålesund. Hvor er logikken i dette? spør Kaaresen.

Arbeidet og planleggingen med Borgundfjordtunnelen har pågått i ni år. Neste uke skal et reguleringsforslag til behandling i kommunene.
 

Burde gjort alt for å hjelpe oss

Kaaresen mener at Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen burde gjort alt de kan for å bidra til å realisere prosjektet så raskt som mulig. Han mener Borgundfjordtunnelen vil løse så mange store samferdselsutfordringer i regionen, at de rett og slett ikke har råd til å si nei.

– Vegvesenet burde sprunget etter oss og spurt hva de kunne gjøre for å hjelpe oss, i stedet for å stikke kjepper i hjulene.

Borgundfjordtunnelen vil ikke koste det offentlige en krone i byggekostnader. Samtidig vil det løse flere prekære samferdselsproblem i regionen, mener han.

– Tunnelen vil føre til en vesentlig reduksjon i trafikken over Vegsundbroa, gjennom Blindheimstunnelen, og ikke minst gjennom Moa- og Spjelkavik-området. Den vil lette trafikkavviklinga i hele Ålesund. I tillegg er det knyttet viktige beredskapsmessige fordeler til prosjektet. Sula får lettere tilgang til både brann, politi og sjukehus. Videre åpner det seg muligheter for at kulturtilbudet i Ålesund i større grad kan benyttes av folk fra Sula, sier Kaaresen.  

Statens vegvesen har ikke mulighet til å stoppe prosjektet. Men de kan forsinke en utbygging. Likevel er Kaaresen optimistisk med tanke på å få realisert tunnelen.

– Saken skal til behandling i plan- og byggesaksutvalget 26. juni. Dersom det ikke blir flere hindringer, burde alt ligge til rette for av vi kan starte samtalene med entreprenørene i 2019.  Da er det realistisk med åpning av tunnelen i løpet av 2021, sier Kaaresen. 
 

Rundt to milliarder

Det er foreløpig usikkert hva som blir prisen på tunnelen. Men én ting kan Kaaresen love.

– Det blir ikke overskridelser. Når vi skriver kontrakt, blir prisen avtalt. Da vet vi hvor mye prosjektet vil koste. Per i dag anslår vi prisen til i underkant av to milliarder kroner.  Det betyr at en personbil vil betale 30-50 kroner for en passering, sier Kaaresen. 

Kaaresen håper at Statens vegvesen, fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune nå slutter opp om prosjektet. Han viser til at etatene på Molde har vært negative til mange private prosjekt som har vist seg å bli en kjempesuksess.

– Rundebrua, Sykkylvsbrua, Eiksundsambandet og Skodjebrua. Alle er bompengefinansierte prosjekter som ble nedbetalt på rekordtid, og som i dag er helt avgjørende for trafikkflyten i regionen, sier Kaaresen.
 

 

Prinsipielt uenig i hele prosjektet

 

– Borgundfjordtunnelen er utelukkende bilbasert. Dette er i strid med norsk politikk, og vi er prinsipielt uenig i hele prosjektet, sier Ole Jan Tønnesen, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Møre og Romsdal.
 

Tønnessen legger ikke skjul på at Statens vegvesen er imot bygging av en undersjøisk tunnel fra Gåseidvika til Veddevika. Han mener det er for store utfordringer knyttet til prosjektet. Statens vegvesen sine innsigelser går i hovedsak ut på tekniske løsninger, og retningslinjer gitt fra sentrale myndigheter om hvordan vi skal bygge vei i Norge.

– Vi er bedt om å legge vekt på at tilgjengeligheten for kollektivtrafikk prioriteres. Vi skal bidra til sykkel- og gangvegutbygging, og planene må inngå i et utbyggingsmønster. Vi er også pliktig til å bidra til å begrense klimautslipp og legge til rette for miljøvennlige transportformer. En slik forbindelse vil føre til økt trafikk inn til Ålesund sentrum, sier Tønnesen.

Han poengterer at Statens vegvesens oppgave ikke er å jobbe hverken mot eller for noen prosjekter.

– Vi er tildelt en oppgave med å forvalte de nasjonale retningslinjene for veiutbygging og planlegging. I slike prosesser kommer vi med våre innspill. I noen tilfeller kan en fravike fra planene, men da må dette behandles av myndighetene, sier Tønnesen.

– Men vil ikke Borgundfjordtunnelen føre til at det blir kjørt færre kilometer med bil i Ålesund, slik at det blir mindre forurensing, samtidig som man avlaster Moa- og Spjelkavik-området?

 – Det kan være at det blir mindre trafikk i de områdene, men det vil tilføre en stor del ekstra trafikk inn mot Ålesund sentrum. Ålesund jobber nå med en bypakke der en skal prioritere sykkelveger og kollektivutbygging. Dette prosjektet strider mot de retningslinjene vi har for planlegging, sier Tønnesen.

– Men det er jo mulig for bussene å kjøre i denne tunnelen?

– Ja. Bussene kan kjøre der. Men det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Det ligger i statlige føringer at trafikkøkningen skal tas ut i myke trafikanter og bedre kollektivtilbud, sier Tønnesen.
15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag