Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

- Arbeidet for «Plastfri kommune» må intensiveres!

Kreativiteten blomstrer og miljøselskapet ÅRIM foreslår nå en rekke tiltak for at vi skal få en «Plastfri kommune» innen 2025. Og selskapet vil ta initiativ overfor aktuelle aktører for å starte dette viktige arbeidet, forteller Øystein Peder Solevåg, daglig leder i ÅRIM.

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(27/06/2018)
Bildetekst: Plastgranulat til bruk i kunstgressbaner er også en sak en kan se nærmere på. Store mengder spres til uønskede steder og noe går også i stadionanleggenes drenerings- og avfallssystemer, noe som heller ikke er bra, sier daglig leder Øystein Peder Solevåg i ÅRIM.
 
. . .
 
– Det var i mai at Ålesund bystyre vedtok at kommunen skal starte arbeide med å bli «Plastfri kommune» i løpet av sju år. I dag finnes det ikke noen definisjon på hva en plastfri kommune er, så det er et konsept som må fylles med innhold. Men at det betyr mindre bruk av plast som kan erstattes av mer naturvennlige produkter der dette er mulig, kan vi vel være enige om. Og det gjelder å starte dette viktige arbeidet snarest skal vi komme i mål til 2025. ÅRIM vil gjerne dra i gang dette arbeidet og tar gjerne et initiativ til å samle aktuelle aktører – også ledelsen i Ålesund kommune – for å starte arbeidet, sier Øystein Peder Solevåg.
 
Tolv kommuner
ÅRIM er et avfallsselskap som består av tolv kommuner i vår region og som etter hva vi forstår har samarbeidet godt på avfallssektoren i flere år. 
– Vi er opptatt av å utvikle oss videre og gjør det ved å ta utgangspunkt i avfallshierarkiet; altså de politiske føringene som innbefatter avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnytting, sier Øystein Peder Solevåg.
 
God timing
Og i sin kreativitet har Solevåg og hans stab i ÅRIM utarbeidet en rekke ideer som de mener kommunene kan følge opp, ideer de nå har formidlet til en rekke aktører blant annet til kommunal – og politisk ledelse.  
– Bystyrevedtaket i Ålesund om «Plastfri kommune» hadde veldig god timing i forhold til det store samfunnsengasjementet vi har sett rundt arbeidet med å redusere forsøpling både i havet og på landjorda den siste tida. ÅRIM håper det kan være mulig å få til et godt samarbeid på tvers av etater og sektorer for å følge opp dette engasjementet. Vi ser det også som hensiktsmessig å ha godt samspill og dialog mellom Ålesund kommune og ÅRIM når det gjelder kommunikasjonsaktiviteter om temaer rettet mot innbyggerne, sier daglig leder Øystein Peder Solevåg i ÅRIM. 
 
 
 

Noen fakta om ÅRIM 

• Miljøselskapet ÅRIM (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS) har hovedkontor på Moa og har ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall og slam i Ålesundregionen.

• ÅRIM er et kompetansesenter som driver holdningsskapende arbeid for å øke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshåndtering. Selskapet er eiet av kommunene Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund.  

«Plastfri kommune»
Etter at Ålesund bystyre i mai gjorde vedtak om at en nå skal starte arbeidet for å bli en «plastfri kommune» innen 2025 har ÅRIM med daglig leder i spissen utarbeidet en rekke forslag til hva en kan gjøre og hvordan arbeidet kan drives videre. Her er noen, og langt fra alle, av forslagene som er ført i pennen av ÅRIM og formidlet videre til aktuelle aktører:

• Arbeidet bør omfatte innkjøpsstrategi og rammeavtaler som kommunene gjør.

• Miljøsertifisering av kommunale virksomheter er viktig og bidrar med positive resultater.

• «Plastfri kommune» må innbefatte utfasing av bruken av en rekke «kortlivede» plastartikler som kommunen(e) bruker i dag. 

• Kommunen(e) bør vurdere tiltak for å redusere mikroplastutslipp i sine avløpsanlegg og avfallsanlegg. Kildesortering av plast på bad er nevnt som ei god løsning.

• Reduksjon i utslipp fra mikroplast fra bildekk og tiltak som reduserer plastbruken i kommunale bygg og bedre løsninger av avfall fra skip.

• Granulat fra kunstgressbaner er en kilde til uønsket utslipp av mikroplast i naturen. Reduksjon av slike utslipp er ønskelig og bør gjøres noe med.

• Tiltak bør gjøres for å få ned bruken av plastposer. Flerbruksnett av ikke plastmateriale er mulig å få til.

• Økte pantesatser på plastflasker kan få ned plast på avveie. Men ei slik ordning innebærer trolig en landsomfattende ordning. 
 
 

Slår et slag for «kortreist plast»

Geir Stenseth (Frp) var en av bystyrepolitikerne som var med på vedtaket om at Ålesund skal bli en «Plastfri kommune» innen 2025. Men definisjonen av hva som ligger i begrepet er han ikke sikker på.
– Det finnes jo i dag ingen definisjon på det. Men mindre bruk av plast og hvor den havner bør vel en slik definisjon inneholde. Jeg vil derfor slå et slag for «kortreist plast», som betyr at den bør havne på Bingsa og ikke kjøres til Tyskland. Opprydding og mer bevisstgjøring om hvordan vi kan behandle plast og at vi kan bruke mindre av den må inngå i dette arbeidet. Vi i Frp er miljørealister som gjerne vil bidra i dette arbeidet. Vi støtter gjerne et initiativ fra ÅRIM.
 
 
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag