Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Dette er tilbudet eldre i omsorgsboliger får i Ålesund

«Kjære ordfører Eva Aurdal. Takk for sist. Vi møttes på Color Line Stadion i kampen mellom Aafk-Ham-Kam. Jeg tok motet til meg, og viste deg bilder fra Volsdalen bokollektiv hvor min mann var på et korttidsopphold. Rommet han fikk var et sjokkerende syn for oss begge, og det var med tungt hjerte jeg måtte forlate han der.»

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(27/06/2018)
Bildetekst: Vebjørn Enebakk og Veronica Dyb  Olsen ved Volsdalen bokollektiv.
  
. . .
 
 
Slik starter brevet fra en eldre kvinne i Ålesund til ordfører Eva Vinje Aurdal. Her forteller kvinnen om familiens møte med det kommunale omsorgstilbudet i Ålesund. Hun klager ikke på de ansatte, men på fasilitetene som Ålesund kommune tilbyr noen av sine eldre.
– Jeg tar dette opp for alle eldre i Ålesund kommune, og det er en skam og nedverdigende for eldre mennesker å bli tilbudt slike plasser. Noe må gjøres, slik kan vi ikke ha det, skriver kvinnen i det håndskrevne brevet til ordføreren.
Rommet som mannen ble plassert på var kraftig nedslitt. Det elektriske anlegget var delvis ødelagt, og kontakter lå på golvet.  
–  Det er selvsagt noen beboere som reagerer på standarden. Men mange er klar over at dette er et gammelt bygg, og de må jo bare akseptere dette. For de har ikke et annet tilbud. Det sier teamleder ved Volsdalen bokollektiv, Veronica Dyb Olsen.
–  Vi forsøker å flytte litt rundt på beboerne, dersom det er ledige rom med høyere standard, forteller hun.
 
Ikke noe å være stolt av
–  Dette er ikke noe å være stolt av. Vi har et etterslep på vedlikehold som er en stor skam for byen. Det innrømmer ordfører Eva Vinje Aurdal. Hun husker godt møtet med den eldre kvinnen på Color Line Stadion.
–  Det gjør et sterkt inntrykk å få slike henvendelser som ordfører. Det er veldig trist og jeg konstaterer at vi ikke er bedre enn dette. Jeg har tatt med meg denne saken videre, sier ordføreren.
 
Ikke pusset opp siden 1974
Volsdalen bokollektiv ble bygd i 1973-1974, for snart 45 år siden. Sist det ble tapetsert på rommene var flere av dagens beboere i 30-40 årene. Strietapet, nedslitte golv, dører og lister preger hele bygget. 
Det er som tiden har stått stille i 45 år i deler av bygget. Den gang bokollektivet ble planlagt på starten av 70-tallet var det få krav til utforming av rommene. Enkelte bad er så trange at en beboer med rullator ikke klarer å besøke toalettet uten hjelp. Med rullestol, er det helt umulig. Ved noen bad har en snudd toalettet, og flyttet vasken inn i dusjkabinettet for å gi lettere tilgang til toalett. 
–  De dårlige fasilitetene fører til at en trenger et høyere omsorgsnivå. Flere av beboerne må også dele toalett. Av alle kommunale helse- og omsorgsbygg som er i bruk, er nok Volsdalen det dårligste, sier Olsen.
Ålesund kommune sliter med etterslep på vedlikehold som strekker seg flere tiår tilbake i tid. Men kommunen har få muligheter til å rette opp i de uverdige forholdene så lenge de er på Robek-lista.  Dette er en liste over kommuner som er under statlig kontroll, og som ikke får ta opp nye lån på grunn av en vanskelig kommuneøkonomi.
–  Med utgangspunkt i denne saken, vil jeg be om en orientering fra Ålesund Kommunale Eiendom (ÅKE) om standarden på bygget.  De eldre skal ikke behøve å ha det slik.  Vi må finne ut hva vi kan gjøre, og når vi kan gjøre det. Vi har en handlingsplan med prioriterte oppgaver, men det vi ser på Volsdalen bokollektiv er en standard vi ikke ønsker å tilby våre eldre, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.
 
Bygge nytt?
–  Sannsynligvis må vi rive hele Volsdalen bokollektiv, og bygge nytt. Men de faglige vurderingene på dette må ÅKE ta. Generelt kan jeg si at kommunen i altfor stor grad bruker penger på å flikke på gamle bygg. Dette er et dilemma, skal en vedlikeholde det gamle, eller bygge nytt, sier Aurdal.
Ålesund kommune har de siste årene bygd nye sjukehjem og aldersboliger for eldre. Både i Hatlane og Åse er nye, flotte prosjekt åpnet.
Ordføreren innrømmer at det er veldig stort sprik på standardene de eldre blir tilbudt i Ålesund.
–  Åse og Hatlane representerer det nivået vi ønsker at tjenestene skal ligge på. De har en standard som er forventa i dagens samfunn, sier ordføreren.
 
De ansatte sliter seg ut 
I brevet til kommunen reflekterer kvinnen over det som møtte henne og familien da ektemannen og familie trengte litt ekstra hjelp i alderdommen.
–  Kommunen må ansette flere hjelpere. De sliter seg helt ut de som jobber her, og det må sies at de er kjempeflinke og imøtekommende. Ingen klage på personalet. Jeg tar opp denne saken for alle, de som trenger lange og korte opphold. La de få føle seg verdige nok til en trygg og koselig plass, ikke bare en plassering. Håper du tar dette opp med politikerne. Besøk institusjonene og se selv, avslutter kvinnen sitt brev med. 
Volsdalen bokollektiv har 52 fastboende og 12 plasser for avlastning over kortere tidsrom.  
Veronica Olsen har en drøm for beboerne på Volsdalen.
–  Ålesund kommune burde rive byggene på gamle Borgundvegen 199, og bygge nytt der. Det må være planen, avslutter Olsen med. 
 
 

Ingen planer om oppgradering

 
Daglig leder i Ålesund kommunale eiendom, Bjørnar Helland, sier at det ikke foreligger noen konkrete planer om hverken oppussing eller rehabilitering av Volsdalen bokollektiv. 
– Vi har akkurat hatt en sak om situasjonen ved skolene. Her har det vært en knallhard prioritering, og oppussing av de tre dårligste skolene ligger langt fremme i prioriteringen, og binder opp mye kapital, sier Helland. 
Han bekrefter at de akkurat nå har fokus på skolebygga. Men Helland er klar over at flere av de kommunale helse- og omsorgsbyggene er i dårlig forfatning, og at de gjerne skulle tatt tak i situasjonen.
– Det skal ikke være uforsvarlig å bo. Vi har lover og regler for hvordan standarden skal være, og vi bryter ikke disse. Men vi er ærlige på at dette er gamle bygg. Det ser alle. Vårt ønske er å tilby noe nyere, bedre og mer hensiktsmessig, sier Helland.
Men som i alle andre saker, er det pengene som bestemmer. 
– Innenfor de rammene som vi har, har vi få muligheter til å gjøre noe nå.
Byggene i Volsdalen ligger meget sentralt plassert, og området er svært godt egnet til denne type boliger og servicetilbud. Men hva som skal skje med byggene i fremtiden er usikkert.
– Det er utrolig vanskelig å se om bygget kan brukes i fremtiden.  Kanskje kan det brukes, men til et annet formål.  Eller vi kan bruke det til omsorgs-formål, men da med store ombygginger. Eller om en bør rive bygget. Vi har også startet med et mulighetsstudium for Borgundvegen 199, og her åpner det seg muligheter. Men det er i så fall mange år frem i tid, sier Helland.  15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag