Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Store fuktskader i Ålesund kirke

Ålesund kirke har et omfattende renovasjonsbehov. Kirken lekker flere steder og har store fuktproblemer. Riksantikvaren har vært på synfaring og gitt Ålesund kirkelige fellesråd innspill til hvordan en skal utbedre kirkens problemer med lekkasjer og fukt.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(03/07/2018)
– Det er gjort forsøk på å stoppe lekkasjene, men det har på langt nær vært nok. Det forteller driftsleder Geir Aure i Ålesund kirkelige fellesråd. 
 
Nytt i Uka ble med driftsleder Geir Aure på en tur i Ålesund kirke. En kirke som ved første øyekast fremstår som en praktbygning. 
 
Men allerede utenfor kirkebygget har lekkasjer og fuktinntrengning satt sine tydelige spor. Blant annet har fuger på taket smuldret bort slik at tilførselen av vann går mellom steinene enkelte steder. 
Lekkasjene blir synlige andre steder ned langs veggene, gjerne som salt- og kalkutslag. Det som nesten ligner på fuglebæsj, er tegn på lekkasje-gjennomtrengning fra innsiden av. 
 
Taket er lagt om i flere omganger på steinkirka fra 1909, men lekkasje er et kontinuerlig problem. Nå ønsker Aure at tilførselen av vann fra utsiden blir stoppet.
 
– Nå må vi få gjort arbeidet skikkelig en gang for alle, sier Aure. 
 
Reparasjonene som må utføres, lar seg ikke gjøre over natta. 
 
Skal lære av Lademoen kirke
Selv har driftslederen vært på synfaring i Lademoen kirke i Trondheim. Ei kirke som stod ferdig fire år før Ålesund kirke, og som har hatt lignende utfordringer. 
 
I Trondheim er det lagt beslag på taket. Slik er det også på husa rundt Ålesund kirke. Dersom en gjør det samme i Ålesund, vil det passe inn i nabolaget rundt kirka.
 
– De som arbeidet i Trondheim skrev rapporten om forslag til tiltak for oss, forteller driftslederen. 
Rett etter sommerferien ser Aure for seg å utarbeide et forprosjekt for reparasjonen. Han tør ikke tippe et prisanslag. 
 
– Kan man anslå noen titalls millioner kroner?
 
– Det eneste jeg kan si er at vi ikke har mulighet til å løse dette innenfor det vanlige driftsbudsjettet vårt. Dette er så omfattende at vi trenger ekstra bevilgninger, sier han. 
 
Stillingen som driftsleder beskriver han å være interessant, men utfordrende når man må prioritere hardt mellom oppgaver som haster. Aure kjenner Ålesund kirke godt fra sin tid som daglig leder i Ålesund menighet.
 
Må installere handicaptoalett 
Den omfattende kartleggingen av fuktskader startet da kirken skulle få tilrettelagt for et handicaptoalett. Arbeidet avslørte at skadene er verst i sør- og vestenden av kirken.
 
I klokketårnet, som ble rehabilitert etter orkanen i 1992, kan man se at det renner vann på innsiden når det blåser skikkelig vestavind. 
 
De mange gavlene i taket har skorsteiner, som i sin tid har skjulte pipeløp. Disse har dradd med seg fukt og væte lenger ned på veggene i ettertid. 
 
– Det er kompliserte bygg, sier Aure. Fuktproblemene forsterkes vinterstid, mens det tørker sommerstid. 
 
Støtte fra Riksantikvaren
Riksantikvaren støtter seg bak forslaget om å bruke beslag på gesimser og møner. 
– Vi anbefaler at det arbeides videre med å kartlegge hvor stort behovet for nye beslag vil være. Hvilke type beslag og material vi skal bruke, sier Olav Steen. Han er seniorrådgiver seksjon for vern og utvikling av bygninger og grøntanlegg ved Riksantikvaren. 
 
Når forprosjektet er klart, håper alle at Ålesund kommune kan sette av penger til arbeidet.
– Om jeg skulle få ønske fritt, så vil jeg ha en kontinuerlig drifts- og vedlikeholdsplan hvor arbeidslisten er i prioritert rekkefølge. Forprosjektet vil inneholde en slik må-bør-liste, sier driftsleder Aure. 
 
Om driftslederen skulle få innvilget et ønske nummer to, er det at kommunen setter av penger slik at arbeidet kan starte allerede neste år. 
 
– Er det sannsynlig?
 
– Det er fremdeles Ålesund kommune som er den bevilgende instansen, men det er klart at det økonomiske kirkeetterslepet er stort, innser han. 
 
Borgund kirke er i fin stand
Driftslederen viser til Borgund kirke og «operasjonene» som har vært gjort der. 
 
– Nå fremstår den som veldig bra, beskriver Geir Aure, som er driftsleder for alle kirkene i Ålesund.
På spørsmål om hvor kritisk oppgraderingen er på Ålesund kirke, svarer han:
 
– Vi er ikke der at vi må stenge dørene for besøkende. Dette er mer visuelt, men også alvorlig når det går ut over utsmykningen som ble gjort i vinter. De verste skadene er i rom folk flest vanligvis ikke ferdes i. Men problemene med fuktskader blir ikke mindre eller forsvinner av seg selv, sier Aure. 
15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag