Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

– La private få bygge og drive pleie- og omsorgsplassene!

Den bygningsmessige tilstanden ved Volsdalen bokollektiv viser at det er bedre å la private bygge og leie ut pleie- og omsorgsplasser, mener Fremskrittspartiets Geir Stenseth. Svein-Rune Johannessen (Arbeiderpartiet) er lynende uenig.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(03/07/2018)
BILDET: Svein-Rune Johannessen (Ap) og Geir Stenseth (Frp) er enige om at forholda ved Volsdalen bokollektiv ikke er bra nok, men slett ikke om årsaka eller løsninga.
 
– – – 
 
Geir Stenseth er overraska over den fysiske forfatninga til Volsdalen bokollektiv, slik det kom fram i Nytt i Uka i forrige uke. Bakgrunnen var at kona til en beboer hadde sendt et håndskrevet brev til ordfører Eva Vinje Aurdal for å orientere henne om tilstanden ved bokollektivet.
 
Store deler av Volsdalen bokollektiv har ikke vært gjennom noen som helst form for oppussing siden det stod ferdig i 1974. Standarden er ikke tilpassa dagens krav og forventninger, og alt framstår svært nedslitt. Mangel på moderne tilrettelegging gjør også at mange av beboerne må ha hjelp til å utføre oppgaver som de kunne ha fått til selv om forholda lå til rette for det.
 
– La de private slippe til
Stenseth var ikke klar over at det stod så dårlig til på Volsdalen bokollektiv, og er glad for at pårørende nå har gjort politikerne oppmerksomme på tilstanden. Han mener løsninga er å la de private slippe til med både bygging og drift av sykehjem og bokollektiv:
 
– Hvorfor skal kommunen eie når den ikke evner å sette av penger til vedlikehold og holde bygningene i stand? Ingen private eiere ville ha latt bygget forfalle slik som dette. Når man leier, kan man kreve at eieren holder en viss standard, og derfor mener jeg det er på tide å la de private få bygge og eie, så kan kommunen heller leie. Det er i tråd med det som alltid har vært Fremskrittspartiets politikk, poengterer Stenseth.
 
– ÅKE må ta grep
Samtidig mener han også at Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) må ta grep og utbedre forholda:
 
– ÅKE har uttalt at de trenger 1,5 milliarder kroner for å ta igjen etterslepet i vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen i Ålesund. Men de har også ansvaret for å prioritere, og det må de gjøre her, sier Geir Stenseth.


– – – 
 

– Manglende vedlikehold skyldes høyresidas vanstyring 

 
Arbeiderpartiets Svein-Rune Johannessen mener det er høyrepartia som gjennom mange års vanstyring av kommunen, er ansvarlige for tilstanden ved Volsdalen bokollektiv.

– De grepa vi har tatt de siste åra, burde vært tatt for mange år siden, mens Geir Stenseth og resten av høyresida hadde makta. Ved å innføre eiendomsskatt og effektivisere drifta, vil vi straks være ute av Robek-lista, ett år før tida. Det vil gi oss ny økonomisk frihet til å investere, sier Svein-Rune Johannessen.
 
Arbeiderpartiets leder i helse- og velferdsutvalget mener det er partia på høyresida som gjennom mange års vanstyre og aversjon mot å ta upopulære avgjørelser, er ansvarlige for at det står så dårlig til med bygningsmassen på både Volsdalen og Borgund bokollektiv.

– Vi må bygge nytt
– De to bokollektiva våre er de to bygga i hele helse- og omsorgssektoren i Ålesund som er i dårligst forfatning. Vi er nødt å bygge nye og flere bokollektiv-plasser. Den statlige refusjonsordninga for slike plasser er svært god, og alt i alt er det ikke sikkert det vil koste kommunen noe, hevder han.
 
Johannessen forklarer at staten yter tilskudd på bortimot 50 prosent av utgiftene til nye bokollektiv-plasser. Samtidig er det slik at beboerne har husleiekontrakter og betaler en god del i husleie. Denne husleia, mener han, vil kunne dekke mye av kommunens låneutgifter.
Ingen helsefare
 
Til tross for at en satsing på nye bokollektiv-plasser ikke trenger å føre til noen stor kostnad for kommunen, tror han likevel ikke at en slik utbygging er mulig å gjennomføre i de nærmeste åra. Han er derfor nøye med å påpeke at selv om begge de to bokollektiva i Ålesund er nedslitte og tungdrevne, så skal det ikke være forhold som går ut over liv og helse:
 
– Dersom det oppstår forhold som kan være helsefarlige, er det viktig at dette rapporteres. Ålesund kommunale eiendom har da plikt til å rette opp i forholdene umiddelbart, påpeker Johannessen, som absolutt ikke vil ha noen privatisering av helse- og omsorgssektoren – verken av bygningsmassen eller av drifta.

Vil slåss mot privatisering
– Jeg vil kjempe med nebb og klør mot at offentlige helsekroner går til private helseprofitører i stedet for å bli brukt på å gi best mulig tjenester til dem som trenger det, sier Svein-Rune Johannessen.
 
Johannessen har selv ei 95 år gammel mor som i perioder har hatt avlastingsopphold på Volsdalen bokollektiv, og han er vel kjent med de bygningsmessige forholda der. 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag