Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

Kolvikbakken foreslått som navn på bydel: – Både hodeløst og historieløst!

Forslagene til navn på de nye bydelene i nye Ålesund får kritikk fra flere hold. Forslagene er nå ute til høring. – Å kalle Nørvøya og Aspøya for Kolvikbakken er både hodeløst og historieløst, sier kritikerne.

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Kenneth Kamp   
(08/08/2018)
Bildetekst: Harald Grytten mener et bortfall av både Aspøy- og Nørvøynavnene vil være en skjensel.

. . .
 
 
Nye Ålesund storkommune skal ha 11 kommunedelsutvalg – i Ålesund kalt for bydelsutvalg – foreslår den politiske komiteen for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggermedvirkning. Målet er å engasjere lokalmiljøa, og sikre lokaldemokratiet for alle deler av kommunen. Lederen i den politisk oppnevnte komiteen som har arbeidet med ulike spørsmål knyttet til kommunedelsutvalga er Kari Grindvik i Skodje kommune. De ønsker å få innspill fra en rekke aktører, herunder eldrerådene i kommunene. 
 
Kritisk eldrerådsleder i Ålesund
– Endelig avgjørelse basert på innspill fra høringa skal tas i september. Men i høringsnotatet – som jeg gjerne karakteriserer som både hodeløst og historieløst – er det ting å gripe fatt i, så vi kan ikke vente med å diskutere denne saken. På bakgrunn av det har eldrerådet i Ålesund bedt om et møte med de som står bak høringsnotatet, sier leder i eldrerådet i Ålesund, Leif Hovde. Møtet ble holdt mandag.
 
Høringsnotat med feil
– En ting er at de sender ut et høringsnotat i en så viktig sak i ferietiden. En annen ting er at høringsnotatet etter min mening inneholder feil. Komiteen foreslår ei inndeling i 11 kommunedelsutvalg, som, hevder de, er sammenfallende med dagens skolekretser. Det mener jeg er feil. Dersom det var rett skulle Aspøy høre til Hessa. Nå er det flyttet til Kolvikbakken, som er fremmed i denne sammenhengen og dessuten fører det til at både Aspøy- og Nørvøy-navnet blir slettet som bydelsutvalgs navn. Det er både hodeløst og historieløst, for det opprinnelige Ålesund startet ved Brosundet og omfattet både Aspøy og vestre del av Nørvøy, sier Leif Hovde.
– Kluss ikke med disse navna. Kolvikbakken sier oss ingen som helst ting i denne sammenhengen, legger han til.
 
Skuebrød for folket
At Leif Hovde er sterkt engasjert i denne saken er ikke det minste underlig. Ja, kanskje er han den som vet mest om bydelsutvalgene og hvordan de har fungert i Ålesund. Som bystyrerepresentant for KrF, og som mangeårig medlem, sekretær og leder i Aspøy bydelsutvalg har han fulgt arbeidet i bydelsutvalgene og den skjebnen de har hatt. Og han gir ikke bare ros til den påvirkningen bydelsutvalgene har hatt i mange saker.
– Nei, ofte har det vært skuebrød (noe som er uten reell verdi) for folk flest når det gjelder påvirkning og den betydning folkemeningen har fått. Derfor er det nå viktig å debattere innholdet i kommunedelsutvalgene og den betydning folkemeningen skal få i den nye storkommunen, sier Leif Hovde.
 
– Hold oss ikke for narr
– Hvilken oppfordring vil du komme med til de som skal behandle merknadene som kommer fra høringsnotatet?
– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av eldrerådet ennå, for dette skal vi diskutere nærmere. Men på bakgrunn av samtaler med medlemmene og de erfaringene jeg selv har gjort ber jeg om at dette blir behandlet på en skikkelig og god måte. Hold ikke noen for narr i denne saken og ta vare på de historiske navnene på bydelene/kommunedelsutvalgene, sier Leif Hovde avslutningsvis.
 
 

Viktig sak for lokaldemokratiet!

Nytt i Uka har vært i kontakt med en rekke personer i forbindelse med høringsnotatet som er sendt ut og en fellesnevner for alle er at dette er en viktig sak for lokaldemokratiet og må behandles på en god måte.
– Ja, dette er en viktig sak både navnemessig og ikke minst innholdsmessig. Vi skal snart diskutere denne saken i bydelsutvalget og håper i lokaldemokratiets interesse at mange engasjerer seg, sier Hans Jørund Remmen, som er leder i Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg.
– Det blir i mitt hode feil å kalle en av kretsene for Kolvikbakken og er enig i at det er både hodeløst og historieløst om Aspøy og Nørvøy navnene blir borte. Det sier Bjørg Stafseth Kristiansen som i mange år har vært med i Aspøy bydelsutvalg.
Også byhistoriker Harald Grytten sier at Kolvikbakken som navn på bydelen/kommunedelen i den nye storkommunen vil være misvisende.
– Det vil være en skjensel om både Aspøy- og Nørvøy-navnene skulle falle bort. Skulle jeg foreslå noe navn måtte det bli Nørvøy/Aspøy eller Aspøy/Nørvøy alt ettersom. Dessuten vil jeg heller at forslaget om Skarbøvik (som innbefatter Hessa og Skarbøvik) skal hete Hessa og ikke Skarbøvik, sier Harald Grytten.
 

 
Noen fakta

Slik er dagens bydelsutvalg i Ålesund:
• Indre Borgund bydelsutvalg er ett av fem bydelsutvalg og dekker området fra Skåthaugen i nord, Humla, Tørla og østover til kommunegrensa mot Skodje.

• Ellingsøy bydelsutvalg dekker Ellingsøya og øyene i Ellingsøyfjorden.

• Spjelkavik, Åse og Lerstad bydelsutvalg dekker området fra Hatlaåsen og østover til kommunegrensa mot Skodje og sørover til Skåthaugen.

• Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg dekker Nørvøya vest til Gjerdegata og Flatholmvegen 19 (ca.) og østover til Hatlaåsen.

• Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg dekker Hessøya, Aspøya og vestre del av Nørvøya øst til Gjerdegata og Flatholmvegen 19.
Slik er forslaget på de 11 nye kommunedelsutvalgene:
(Sammenfallende med ungdomsskolekretsene)
Ørskog 
Skodje 
Vatne/Tennfjord 
Brattvåg 
Nordøyane 
Sandøy inkl. Fjørtoft 
Skarbøvik (Hessa og Skarbøvika) 
Ellingsøy (Ellingsøya) 
Spjelkavik (fra Åsestranda og inn til Blindheimstunnelen) 
Kolvikbakken (Aspøy og Nørvøy inn til Åsestranda) 
Blindheim
 
 
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag