Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

Frp vil ha eget mobbeombud for Ålesund

Ålesund Fremskrittsparti mener det ikke er tilstrekkelig med et fylkeskommunalt mobbeombud og ønsker et eget mobbeombud for Ålesund kommune.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(15/08/2018)
Bildetekst: Fremskrittspartirepresentantene Geir Stenseth (bildet) og Håkon Strand vil ha eget mobbeombud for skoleelever i Ålesund kommune og ber bystyret om å fremme en sak om opprettelse av et slikt ombud.
 
. . . 
 
I fjor vedtok Stortinget ei frivillig ordning med fylkeskommunale mobbeombud, der Staten tar deler av kostnaden. Alle fylkene har blitt med og vil få sine egne ombud i løpet av høsten, og i Møre og Romsdal tiltrer mobbeombudet i september.
Fremskrittspartiet i Ålesund mener at kommunen bør få sitt eget mobbeombud, i tillegg til det fylkeskommunale. To av partiets representanter, Geir Stenseth og Håkon Strand, tar saka opp som en såkalt interpellasjon i bystyremøtet 30. august.
 
– Unødvendig å vente
Å vente og se hva det fylkeskommunale mobbeombudet får til når hun tiltrer i september, synes de er helt unødvendig.
– Det er rundt 45.000 elever i Møre og Romsdal, fra barneskole til videregående skole. Det er altfor mange for ett eneste mobbeombud. Vi mener det fylkeskommunale ombudet har mer enn nok med de 12.000 elevene i videregående skole, og at Ålesund trenger et eget mobbeombud for barne- og ungdomsskolen, sier Stenseth.
 
Nesten sju prosent blir mobba
Han synes det er på høy tid at innsatsen mot mobbing i skolen blir kraftig styrka:
– I Elevundersøkelsen 2017 kommer det fram at 6,6 prosent av skoleelevene her i landet blir mobba minst to-tre ganger i måneden, enten av medelever på skolen eller skoleveien, av voksne på skolen eller digitalt. Det vil si at mellom 350 og 400 elever i Ålesund blir mobba, og det er altfor mange, påpeker han.
 
Lavterskeltilbud
I interpellasjonen ber Stenseth og Strand bystyret om å vedta at det skal fremmes en sak om opprettelse av et lokalt mobbeombud. De ser for seg at mobbeombudets oppgave vil være å bistå foreldre, barn og skoler i saker som omhandler mobbing. Det framgår også at mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som skal bidra til å gi råd og veiledning i mobbesaker.

 
 

Vil først se an det fylkeskommunale mobbeombudet 

 
Rektor ved Volsdalen skole synes man først bør se hva det fylkeskommunale mobbeombudet får til.
 
– Det er bra at det blir flere som arbeider med mobbing, men det virker litt prematurt å snakke om et eget mobbeombud i Ålesund før vi har sett hva det fylkeskommunale mobbeombudet kan bidra med, sier Ingrid Maria Ulheim, som er rektor ved Volsdalen skole.
Ulheim sier at selve ideen om et mobbeombud som kan gi råd og veiledning både om konkrete mobbesaker og om forebygging av mobbing, er riktig og viktig. Om det trengs et ombud både i fylkeskommunen og i kommunene, er hun imidlertid mer usikker på.
– Vi har jo ulike koordinatorer som arbeider med mobbing, og som vi kan kontakte, men at vi nå får et eget ombud som helt og fullt skal jobbe med mobbing, er noe nytt og positivt. Men foreløpig vet vi ikke hva det fylkeskommunale mobbeombudet kan bidra med, og jeg synes vi skal se det an før vi vurderer om vi trenger et eget ombud for Ålesund kommune, sier Volsdalen-rektoren.
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag